Λαθρανασκαφεῖς κι ἀδιαφορία καταστρέφουν τὸ Μυκηναϊκὸν Ἀνάκτορον τῆς Ἰθάκης!

Ἀκόμη καὶ τὰ κοτέτσια τους ἔχουν καλλιτέραν ὄψιν! Τὰ δικά μας ὅμως κληροδοτήματα, διότι αὐτὰ εἶναι δικά μας, ὄχι δικά τους, στὴν μαύρη Μοίρα τους!

Ἀκόμη καὶ τὰ κοτέτσια τους ἔχουν καλλιτέραν ὄψιν! Τὰ δικά μας ὅμως κληροδοτήματα, διότι αὐτὰ εἶναι δικά μας, ὄχι δικά τους, στὴν μαύρη Μοίρα τους!

Ὑπάρχουν πολλὲς ὑποψίες πὼς αὐτὸ τὸ ἀνάκτορον εἶναι τὸ ἀνάκτορον τοῦ Ὀδυσσέως. Ὑπάρχουν κι ἄλλες τόσες ποὺ ἰσχυρίζονται πὼς δὲν εἶναι. 

Σὲ κάθε περίπτωσιν, αὐτὸ τὸ καφρουπουργεῖο ἀπολιτισμοῦ, παρέα μὲ τὸ καφρουπουργεῖον ἀπαιδείας, σὲ ἀγαστὴ συνεργασία  μὲ τὸ καφρουπουργεῖο οἰκονομικῶν, ἔχουν πολλὰ περισσότερα νὰ κάνουν!
Μποροῦν γιὰ παράδειγμα νὰ βροῦν 1.000.000 εὐρόπουλα γιὰ νὰ χρηματοδοτήσουν τὸ καρακιτσαριὸ Κιτσοπούλου, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ βροῦν ἀκόμη καὶ τὰ μισὰ γιὰ νὰ περιφράξουν ἤ νὰ προστατεύσουν σημαντικότατα εὑρήματα ὅπως τὸ ἀνάκτορον τῆς Ἰθάκης. 
Μποροῦν νὰ βροῦν ἐκατοντάδες χιλιάδες δολάρια καὶ εὐρόπουλα, γιὰ νὰ ταξειδεύῃ ὁ Παυλάρας στὸ Ἀμέρικα, ἀλλὰ ἀδυνατοῦν νὰ προστατεύσουν τὴν Ἐθνικὴ Πινακοθήκη ἤ τὸ Μουσεῖον τῆς Ἀρχαίας Ὀλυμπίας!
Μποροῦν νὰ βροῦν μερικὰ ἐκατομμυριάκια, γιὰ νὰ ἐπιδοτήσουν μίαν ἔκθεσιν, γιὰ τὴν ὁποίαν θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς πληρώνουν, μὲ διοργανωτὴ τὸ Μουσεῖον τῆς μαμᾶς τοῦ Παυλάρα, ἀλλὰ ἀδυνατοῦν νὰ βάλουν ἕναν φύλακα στὶς ἀρχαιότητές μας ἤ νὰ πληρώσουν τοὺς ἀρχαιλοόγους.

Κοντολογίς.
Λεφτὰ ὑπάρχουν γιὰ ῥεμοῦλες, κομπίνες, ἁρπακτές, ἀσυδοσίες, ντόλτσε βίτα καὶ shoping therapy. Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχουν γιὰ τὴν προάσπισιν τῆς ἱστορίας μας, τῆς ταὐτότητός μας, τῶν ἀρχαιοτήτων μας, τῆς γλώσσης μας, τῶν σχολείων μας, τῶν παιδιῶν μας τῶν ἴδιων.

Κι ἐπεὶ δὴ πάντα συζητᾶμε γιὰ τὴν δική μας περιουσία, γιὰ τὰ δικά μας χρήματα, γιὰ τὸν δικό μας κόπο, καὶ παραλλήλως γιὰ τὴν δική τους ἀσύδοτη χρήσιν τῆς ἐξουσίας ποὺ ὑπεξαιρεσαν μὲ δόλο ἀπὸ τὰ πλήθη, ἄς τοὺς πῇ κάποιος πὼς ἡ Ὕβρις πληρώνεται! Καὶ πληρώνεται πάρα πολὺ ἀκριβά!

Φιλονόη.

 

ΤΟ ΜΗΚΥΝΑϊΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΤΗΝ Β.ΙΘΑΚΗ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΑΝΑΣΚΑΦΕΩΝ

Ενημερώθηκε την προηγούμενη Δευτέρα
Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙΛαθρανασκαφεῖς κι ἀδιαφορία καταστρέφουν τὸ Μυκηναϊκὸν Ἀνάκτορον τῆς Ἰθάκης!1 Λαθρανασκαφεῖς κι ἀδιαφορία καταστρέφουν τὸ Μυκηναϊκὸν Ἀνάκτορον τῆς Ἰθάκης!3 Λαθρανασκαφεῖς κι ἀδιαφορία καταστρέφουν τὸ Μυκηναϊκὸν Ἀνάκτορον τῆς Ἰθάκης!5 Λαθρανασκαφεῖς κι ἀδιαφορία καταστρέφουν τὸ Μυκηναϊκὸν Ἀνάκτορον τῆς Ἰθάκης!6Δρακάτος Ὄθων
(Visited 34 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Λαθρανασκαφεῖς κι ἀδιαφορία καταστρέφουν τὸ Μυκηναϊκὸν Ἀνάκτορον τῆς Ἰθάκης!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Λαθρανασκαφεῖς κι ἀδιαφορία καταστρέφουν τὸ Μυκηναϊκὸν Ἀνάκτορον τῆς Ἰθάκης! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Τὸ ἀνάκτορον τοῦτο Φιλονόη, ΔΕΝ εἶναι τοῦ Ὀδυσσέως, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν ὅτι ἡ σημερινὴ Ἰθάκη δὲν εἶναι ἡ Ὁμηρική. Τοῦτο βεβαίως οὔτε εἰς τὸ ἐλάχιστον μειώνει τὴν ἱστορικήν ἤ ἀρχαιολογικήν του ἀξίαν.

    • Δὲν νομίζω νὰ ἀνέφερα κάπου πὼς εἶναι τοῦ Ὀδυσσέως.
      Πάντως συμφωνῶ μαζύ σου. Εἶναι ἰδίας ἀξίας κι ἀνάγκης ἡ προστασία τοῦ μνημείου.

Leave a Reply