Ὁ Δένδιας θέλει νὰ κάνῃ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ πρῶτο κόμμα!

Ὁ Δένδιας θέλει νὰ κάνῃ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ πρῶτο κόμμα!Νὰ δεῖτε ποὺ τελικῶς αὐτὸς ἔχει κάτι συμφωνήσει.  Κάτι τοῦ δίδουν… Ἤ κάτι τοῦ ἔχουν τάξει…
Δὲν ἐξηγεῖται διαφορετικῶς τὸ «μένος του» κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.
Ἀπὸ τὴν μία τοὺς ἀποκλείει τὰ γραφεῖα.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην τοὺς ἐπιβάλλει ἐλέγχους, λὲς καὶ περνοῦν σύνορα. (Νὰ διενεργοῦνταν τόσοι ἔλεγχοι καὶ στὰ σύνορα, τὶ καλὰ ποὺ θὰ ἦταν….)
Καὶ φυσικὰ τώρα πασχίζει νὰ τοὺς βγάλῃ ἐκτὸς νόμου!

Γιατί νά τά κάνῃ ὅλα αὐτά κάποιος πού δέν θέλει τήν Χρυσή Αὐγή;
Ἐὰν κάτσουμε νὰ ἀναλογιστοῦμε τὰ ποσοστὰ ποὺ καταγράφονται, βάσει τῶν σφυγμομετρήσεων καὶ τῶν δημοσκοπήσεων, θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς  ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ ἀνεβάζει τὰ ποσοστά της, κάθε φορὰ ποὺ διώκεται ἤ συκοφαντεῖται ἤ κατηγορεῖται γιὰ κάτι. 
Συνεπῶς;
Δὲν εἶναι εὔλογον τό συμπέρασμά μου;
Δέν κάνει ὅ,τι χρειάζεται ὁ Δένδιας γιά νά ἀνεβάσῃ τήν Χρυσή Αὐγή στά ὑψηλότερα δυνατά ποσοστά πού θά ὀνειρευόταν ἀκόμη καί ἠ ἴδια;

Ἄχ Δένδια…
Ἄχ λοιποὶ κουδουνισμένοι!
Ἄς πανηλίθιοι κι ἀνεγκέφαλοι «κυβερνῶντες» μας….
Τόσα χρόνια ἀσκεῖτε τὴν «ἐξουσία» κι ἔνα πρᾶγμα δὲν λέτε νὰ τὸ μάθετε μὲ τίποτα…
Δὲν τὸ ἀντέχετε!
Δὲν μπορεῖτε νὰ μάθετε πὼς ὅσο περισσότερο σπρώχνῃς κάτι πρὸς μίαν κατεύθυνσιν, τόσο αὐτὸ τὸ κάτι συνασπίζεται, βρίσκει συμμάχους, δυναμώνει καὶ τελικῶς στρέφεται ἐναντίον σου καὶ σὲ καταρρίπτει!

Διάβασε λίγην ἱστορία Δένδια…
Κύττα γύρω σου…
Εἶναι βαθύτατα νυκτωμένος κακομοίρη μου….

Φιλονόη

Υ.Γ. 1. Μήπως τελικῶς σέ ἐπέλεξαν ἀκριβῶς γιά αὐτόν τόν λόγο; Μήπως οὐσιαστικῶς πληρώνεσαι γιά νά ξεκολλήσῃς τήν Χρυσή Αὐγή ἀπό τρίτο κόμμα καί νά τήν σπρώξῃς στό νά γίνῃ πρῶτο; Ἄγαλμα θὰ σοῦ στήσουν «παλληκάρι» μου!!! Χὰ χὰ χά…..

Υ.Γ.2. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐπιτίθενται κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Ἀναρχοαυτονόμους, ἀριστερούς, «δημοκράτες», δημοσιοκάφρους, «πατριῶτες», κουδουνισμένα… Ἀν τὶ νὰ τῆς κόβουν τῆς προσθέτουν. Ἐὰν ἐξακολουθήσουν ἔτσι, μὲ τὴν τόση ἀρνητική τους προπαγάνδα, τὸ μόνον ποὺ θὰ καταφέρουν εἶναι νὰ τῆς προσφέρουν ἀνᾲ ἑβδομάδᾳ καὶ μίαν ποσοστιαῖα μονάδα. Χαρὰ ποὺ κάνουν οἱ χρυσαυγίτες!

Υ.Γ.3. Ὅταν πράγματι θέλεις νὰ ἀπαξιώσῃς ἕναν ἐχθρό, τὸν περιφρονεῖς. Δὲν τὸν ἡρωοποιεῖς!  Τὸν ἀντιμετωπίζεις ἐντίμως στὸ πεδίον τῆς μάχης, δὲν τὸν ὑποσκάπτεις. Διότι ὁ ἐχθρὸς θὰ χρησιμοποιήσῆ ἀκριβῶς τὰ ἴδια μὲ τὰ δικά σου ὅπλα… Καὶ τότε… Ἀλλοίμονό σου κακομοίρη μου… Ἐσεῖς λοιπὸν κάνετε  ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον! Καὶ φυσικὰ ἔχετε τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δείχνετε ἐπισήμως νὰ ἐπιθυμεῖτε!!!

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ὁ Δένδιας θέλει νὰ κάνῃ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ πρῶτο κόμμα!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Δένδιας θέλει νὰ κάνῃ τὴν Χρυσὴ Αὐγὴ πρῶτο κόμμα! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Τὸ ἔπιασες τὸ νόημα Φιλονόη! Ἀκριβῶς αὐτὸ κάμει ὁ ὑπάλληλος Δένδιας, κατ’ ἐντολὴν τῶν αὐθεντῶν του φυσικά. Ἐπειδὴ ὁ Ἐθνθκιστικὸς χῶρος ἐξακολουθεῖ νὰ κρατᾶ καλὰ παρὰ τὸν ἐξοντωτικὸν εἰς βάρος του πόλεμον τὴν τελευταῖαν τεσσαρακονταετίαν, τὸ κατασκεύασμα Χ.Α. εἶναι διὰ τὴν Νέαν Τάξιν πραγμάτων πολύτιμον ἐργαλεῖον. Καὶ ἐφ΄ ὅσον τὸ ἐργαλεῖον δὲν “τραβάει” ὁ ὑπάλληλος Δένδιας ἐφαρμόζει τὴν παλαιὰν δεδοκιμασμένην καὶ ἀποτελεσματικὴν τακτικὴν τῆς ἐξιδανικεύσεως, ἤ καὶ ἡρωποιήσεως ἀκόμη, μέσω τῆς θυματοποιήσεως ἐξ αἰτίας κάποιου εἴδους “διωγμῶν” ὑπὸ τὴν μορφὴν μερικῶν σφαλιαρῶν, φυσικά.
    Ποῦ καταντήσαμε!…..

    • Ἐγὼ ἰσχυρίζομαι πὼς ἡ πολιτικὴ καὶ οἱ πολιτικοὶ ἐν Ἑλλάδι, (καθῶς ἐπίσης καὶ ὁπουδήποτε στὸν πλανήτη!!!) λειτουργοῦν σὰν τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα. Τὸ ἕνα χέρι νίβει τὸ ἄλλο…..
      Ἀλλὰ πάντα ἔτσι ἦταν…. Τώρα θά ἀλλάξῃ;

Leave a Reply