Συνελήφθῃ ἕνας ἀπὸ τοὺς δολοφόνους τῶν Ἰσαὰκ καὶ Σολωμοῦ!

Συνελήφθη εις εκ των δολοφόνων των Ισαάκ και  Σολωμού,που το καλοκαίρι του 1996 είχαν δολοφονηθεί άνανδρα απο το παρακράτος της Τουρκίας.

συνέχεια

(Visited 6 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Συνελήφθῃ ἕνας ἀπὸ τοὺς δολοφόνους τῶν Ἰσαὰκ καὶ Σολωμοῦ!

Leave a Reply