Ὁ γέρων Διορίσιος!

Ὁ γέρων Διορίσιος!

 

φωτογραφία

Αὐτὸ τὸ ἄτιμο ἄτομο γεννήθηκε μόνον γιὰ νὰ διορίζῃ, νὰ ἀφανίζῃ καὶ νὰ ὑβρίζῃ!
Ἀπὸ μόνος του, μόνον ποὺ τὸν βλέπει κάποιος, εἶναι μία κινουμένη Ὕβρις!
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, τώρα ποὺ ἔχει  παραμείνει στὰ τοῦ οἴκου του, δὲν στέκεται σὲ μίαν μεριά…
Ἐξακολουθεῖ νὰ κάνῃ ὅσα πάντα ἔκανε…
Διορισμούς, ῥουσφέτια, βολέματα…

Εἶναι μετά νά μήν χαρακτηρίζεται ὥς ὁ Γέρων Διορίσιος; (Καὶ Διαπλόκιος νὰ βάζαμε, μέσα θὰ πέφταμε!)

Φιλονόη.  

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply