Τὸ πραξικόπημα τοῦ GAPατου.

 Τ_ πραξικόπημα το_ GAPατου.

Πραξικόπημα ἔγραψα;
Λᾶθος!
Μία ξεκάθαρη προδοσία ἦταν αὐτό, πρὸς ἴδιον ὄφελος τοῦ χαμένου, μὲ στόχον μόνον τὸ προσωπικό του συμφέρον!
Οἱ σημερινοί ὑπεύθυνοι θά ἀντιδράσουν;
Κι ἐάν ναί πότε; Σέ 333 βουλές;
Μὰ αὐτὰ τὰ ζητήματα θεωροῦνται κατ’  ἐξακολούθησιν ἐγκλήματα καὶ δὲν παραγράφονται!
Κι ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ ἐσχάτη προδοσία.

Μίλησε κάποιος;
Παρακαλῶ;

Πάντως πράγματι τὸ GAPατο μᾶς ἔσωσε ἀπὸ κάτι καὶ πράγματι ὑπῆρξε πραξικόπημα…. 
Προερχόταν ὅμως ἀπὸ τοὺς ἐξωγηΐνους…
Καὶ γιὰ νὰ μὴν μᾶς τοὺς φορτώσῃ ἀπὸ τώρα, τοὺς πῆρε μαζύ του καὶ πῆγαν στὸ Χάρβαρντ… Γιὰ μελέτη…

πηγή

Ἤ ὄχι; 

 Τὸ ἐρώτημα ποὺ ταλανίζει τοὺς Ἕλληνες πλέον εἶναι ἕνα:
Μᾶς ἔσωσε ἤ ὄχι τό GAPατο; Κι ἀπό τί;
Θὰ σᾶς ἀπαντήσω πλέον μὲ βεβαιότητα!
Ναί, μᾶς ἔσωσε τελικῶς ἀπὸ τοὺς …ἐξωγήϊνους!
Διέπραξε πραξικόπημα κατὰ ὅλων τῶν κυβερνήσεων τοῦ πλανήτου, τοὺς παρέκαμψε καὶ τώρα χαίρει τῆς μεγάλης στοργῆς τῶν ὁμοφύλων του καὶ τοῦ ΠΡΟΔΕΡΜ. 

Δυστυχῶς δὲν θὰ τὸ ἀπολαμβάνῃ γιὰ πάντα, διότι θὰ τὸν καταλάβουν συντόμως!
Καὶ τότε…

……..Ἀλοίμονό μας! 

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ πραξικόπημα τοῦ GAPατου.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ πραξικόπημα τοῦ GAPατου. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply