Τί σοῦ κάνει ἡ ἐγκληματικότης;

Εἶναι νά γελᾶς ἤ νά κλαῖς;
Ἀθήνα.. Κολωνάκι παρακαλῶ… (Δένδια, ἀκοῦς;)
Νωρὶς τὸ βράδυ… Ἔτσι… Γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε ἀμφιβολίες περὶ τοῦ ποῦ ἀκριβῶς διαβιοῦμε…

Κι ἐὰν στὸ Κολωνάκι βλέπουμε αὐτὴν τὴν εἰκόνα, τότε στήν Ὁμόνοια τί συμβαίνει; Τῆς σφαγῆς;

Ναί, τὶς ἡμέρες ἔχουν ἀρχίσει οἱ δρόμοι μας καὶ γίνονται κάπως πιὼ ἀσφαλεῖς.
Ἀλλὰ τὶς νύκτες εἶναι ἀκόμη σφαγεῖα.
Εἰδικῶς πρὸς Πατήσια, Λιοσίων, Φυλῆς… Ἀπὸ ἐκεῖ δὲν τολμᾶ νὰ περάσῃ ζωντανὸς ὀργανισμός.
Οὔτε κἄν μικρόβιον!

σχόλιον στὴν παραπάνω φωτογραφία:

Η κυρά Θάλεια με την σωματοφύλακα της σε ανάληψη από ΑΤΜ στο Κολωνάκι….

Φιλονόη.

πηγή

 

(Visited 18 times, 1 visits today)
One thought on “Τί σοῦ κάνει ἡ ἐγκληματικότης;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τί σοῦ κάνει ἡ ἐγκληματικότης; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply