Ἐθνικές ἑορτές. Ἑορτασμός ἤ παρωδία;

 

…Ἔτσι, σιγά σιγά ὑποβαθμίζεται καί ὁ θεσμός τῶν παρελάσεων μέχρι νά φθάσουν στό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα, δηλαδή, τήν πλήρη κατάργησίν των. 

Χωρίς μνῆμες, ὅμως, ἐθνικές μνῆμες καί πίστη στό ἰδανικό τῆς πατρίδος, τό ἔθνος δέν εἶναι δυνατόν νά συνεχίσῃ νά ὑπάρχῃ. 

Στίς διαδηλώσεις στίς πλατεῖες καί στήν πλατεία Συντάγματος τῶν Ἀθηνῶν, κυρίως, δέν μποροῦν νά διαμαρτυρηθοῦν οἱ Ἑλληνες πολίτες, διότι, οἱ πραιτωριανοί τῶν λακέδων τῆς Εὐρώπης (καί ὄχι μόνο) ἀπαντοῦν μέ «μπαχαλάκηδες», βία, ξύλο καί δακρυγόνα. Ἐτσι, ὁ λαός ἀνεκάλυψε πέρυσι τέτοια ἐποχή, αὐτόν τόν τρόπο καί τήν στιγμή γιά νά διαμαρτυρηθῇ στήν νέα κατοχή.

Φταῖμε ἐμεῖς – ὁ Ἑλληνικός λαός – πού ἀντιδρᾶ ὅποτε τοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία καί φτάσαμε σέ αὐτό το σημεῖο;

Νομίζω πώς ὄχι. Οἱ ἀποφάσεις θά εἶχαν ληφθεῖ, οὕτως ἤ ἄλλως. Γιά τούς ἴδιους λόγους πού ἀπεφασίσθη νά μή λαμβάνουν μέρος, στίς ἐκδηλώσεις τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων, ὁ στρατός καί τά τεθωρακισμένα, γιά τόν ἴδιο λόγο θά καταργήσουν  καί τίς παρελάσεις τῆς νεολαίας. 

Ὅλα ἔχουν ἰσοπεδωθεῖ. Δέν ἔχει μείνει τίποτα ὄρθιο ἀπό τήν Νέα Τάξι Πραγμάτων καί τούς λακέδες της.

Δέν ὑπάρχουν ἄνθρωποι (ἔχουμε γίνει ἀριθμοί), δέν ὑπάρχει οἰκογένεια, δέν ὑπάρχει πατρίδα, δέν ὑπάρχει ἔθνος. 

Ὑπάρχουν μόνον τράπεζες, χρῆμα καί ἐξουσία. Ἡ δική τους ἐξουσία. 

Γιά μᾶς ὑπάρχει μόνο ὁ ἀγώνας γιά τήν ἐπιβίωσι. Γι΄αὐτό δέν μᾶς μένει χρόνος νά πράξουμε τίποτα ἄλλο. 

Ἰσως, ἔτσι νά ἀντιλαμβάνεται τήν πρόοδο ἡ «ἀριστερά». Μέ τήν ἰσοπέδωσι τῶν πάντων.

Ἄς εἶναι. Ὅμως…..πάντα θά ὑπάρχουν οἱ λίγοι, οἱ, πραγματικά, «ἐκλεκτοί», πού θά ἀντέξουν στίς ὀρδές τῶν «βαρβάρων» ἰδεῶν καί πρακτικῶν.  

Πάντα, θά ὑπάρχουν αὐτοί πού θά ἀντιστέκονται στίς παράλογες ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν. Πάντα θά ὑπάρχουν αὐτοί πού θά καλλιεργήσουν τόν σπόρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς γνώσεως στίς ἑπόμενες γενιές.

Αὐτοί πού θά κρατήσουν τήν σημαία ψηλά γιά νά τήν παραδώσουν στά παιδιά μας. Οἱ λίγοι. Οἱ ἐκλεκτοί. Οἱ «τρελλοί».  Αὐτοί θά κάνουν τήν διαφορά. Ὄπως πάντα.

Ἄς τολμήσουμε νά βάλουμε κι ἐμεῖς ἕνα λιθαράκι στήν συνέχισι τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ καθένας μέ τόν τρόπο του καί μέ τίς δυνατότητες πού ἔχει.

Ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι μόνο πατρίδα. Εἶναι πολιτισμός, εἶναι γνῶσι, εἶναι ὁ κόσμος ὅλος καί….ὁ κόσμος, ὁ πλανήτης δέν πρόκειται ποτέ νά πάψῃ νά ὑπάρχῃ.

Μινώταυρος

Υπό το φόβο επεισοδίων κατά τη διάρκεια της παρέλασης, αποφασίστηκε την ημέρα εορτασμού της εθνικής μας επετείου, στη μαθητικοί παρέλαση να παρελάσουν λίγοι κι εκλεκτοί.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου να γίνει μόνο από 4 λύκεια δημόσια και μάλιστα όσα φημίζονται για διαγωγή κοσμιοτάτη, υπό το φόβο επεισοδίων από τους ίδιους τους μαθητές. 

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τις περσινές παρελάσεις δεν ήταν λίγες οι αντιδράσεις των μαθητών προς τους επισήμους κι έτσι φέτος, ειδικά στην Αθήνα θα περαλάσουν μόνο οι εκλεκτοί και μάλιστα γρήγορα αφού η παρέλαση αναμένεται να διαρκέσει μισή ώρα το πολύ! (newsit)

(Visited 46 times, 1 visits today)
Leave a Reply