Μία σοβαρὴ πρότασις γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίσι!

 

Μία σοβαρὴ πρότασις γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίσι! 2 εὐρῶφωτογραφία

Ἐπειδὴ τὸν τελευταῖο καιρὸ πολλοὶ μας σώζουν καταθέτω τὴν πιὸ ῥεαλιστικὴ πρόταση για τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸν δανεισμό.
Ἡ πρότασις δὲν χρεώνεται οὔτε κἄν μὲ 0,5% τόκο γιὰ 99 χρόνια.

Μία πρότσις γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίση:

Ὅλοι ῥωτοῦν ποῦ θὰ βροῦμε χρήματα καὶ φαντάζονται ὅτι μᾶς στέλνουν κοντένερ ἡ Μέρκελ καὶ ἡ Bild μὲ δὶς εεὐρῶ ἐκτυπωμένα.

Λάθος.

Νούμερα σ’ ἔναν ὑπολογιστὴ εἶναί ποὺ πηγαίνουν ἀπὸ τὸ ἕνα κελὶ ἑνὸς excel σ’ ἔνα ἄλλο.Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ ἁπλῆ λύσις τοῦ 2εύρου, ποὺ κάθε χώρα μπορεῖ νὰ βγάλη ἀπὸ τὸ νομισματοκοπεῖο της.

Ἂς πᾶμε νὰ δοῦμε τὶ σημαίνει αὐτὸ στὴν πράξη.
Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι θέλουμε 10 δὶσεκατομμύρια εὑρῶ. Ἔλλειμμα προϋπολογισμοῦ ἢ ταλληράκια γιὰ τοὺς τόκους.

Τὰ 10 δὶσεκατομμύρια μεταφράζονται σὲ 5 δισεκατομμύρια 2ευρα.

Τὸ δίευρο ἔχει βάρος 8.5 γραμμάρια.

Ἀπαιτοῦνται συνολικὰ 42.500 τόννοι.
Ἡ κυρία σύνθεσις εἶναι 75% χαλκὸς καὶ 25% Νικέλιο, δύο μέταλλα ποὺ ἐξορύσσονται στὴν Ἑλλάδα καὶ κατὰ τὸ (καταργηθέν) ΙΓΜΕ τὰ ἀποθέματα χαλκοῦ ἀνέρχονται σὲ 800.000 τόννους, μὲ σημερινὴ ἀξία, σὰν μετάλλευμα, κοντὰ στὰ 5 δισεκατομμύρια, ἀλλὰ ἐὰν μετασχηματισθοῦν σὲ δίευρα μᾶς κάνουν 180 δισεκατομμύρια!!!

Πληρώνουμε μὲ δίευρα σὲ ὅλους ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.
Τὰ 10 δισεκατομμύρια σὲ δίευρα = 42500 τόννοι.
Θέλουν μὲ 22τόννους ἀνὰ κοντέινερ= κοντὰστὰ  2.000 κοντέινερ.

Τώρα ποιὸς τρελλὸς θὰ στείλη κοντέινερ νὰ φορτώσῃ τὰ δίευρα, μὲ κόστος τοὐλάχιστον 3.000 εὐρῶ ἀνᾲ κοντέινερ (τιμὴ πιάτσας), ἀσφάλιστρα, περιεχόμενον κάθε κοντέινερ κοντὰ στὰ ἕξι (6) ἑκατομμύρια εὐρῶ καὶ ἀντὶ νὰ τὰ ἀποθηκεύσῃς.
Θὰ μᾶς παρακαλοῦν νὰ μᾶς κάνουν ἔκπτωση!

Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἡ ὀνομαστικὴ τιμὴ τοῦ διεύρου θὰ τινάξη τὶς τιμὲς τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ νικελίου στὰ ὕψη.

Ἁπλᾶ βᾶλτε τὴν φαντασία σας νὰ δουλέψῃ γιὰ τὸ τὶ ἔπεται στὴν συνέχεια…»

Χρυσόστομος Μπλᾶνας

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

(Visited 58 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Μία σοβαρὴ πρότασις γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίσι!

 1. Ἐπιτέλους καὶ μία πρότασις ἡ ὁποία μάλιστα φαίνεται ἀπολύτως ἐφικτή. Εὔχομαι νὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλαι.

 2. Πράγματι … σοβαρὴ πρότασις! Ἀλλὰ ὑποθέτω ὅτι μὲ αὐτὰ τὰ δίευρα θἀ ἀμοίβωνται καὶ οἱ ἐργαζόμενοι.
  Θὰ ἤθελα νὰ δῶ τὸν μορφασμὸ τοῦ Χρυσοστόμου, ὅταν τὸ Πανεπιστήμιο θὰ τοῦ πληρώση τὸν μισθὸ του μὲ 700 ἠ 1000 ( ἠ περισσότερα) δίευρα!! 1.000 δίευρα Χ 8,5 γρμμάρια ἕκαστον = 8,5 κιλὰ κἐρματα !!!
  Μὰλλον θὰ ἀπατεῖται, τουλάχιστον κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς πληρωμῆς, νὰ ἔχη μαζί του καὶ ἕνα καροτσάκι, ὅπως αὐτὰ τὰ ὁποῖα σέρνουν στὶς λαϊκὲς οἱ ἡλικιωμένοι γιὰ τὰ ψώνια των.
  Τὸ ταμε[ῖον τοῦ πανεπιστημίου θὰ πρέπη νὰ μετακομίση στὸ κοντινώτερο στεγασμένο καἰ καλῶς ἀσφαλισμένο καὶ φυλασσὀμενο γυμναστήριο, καθ] ὁσον τὰ χρηματοκιβώτια θὰ εἶναι πλέον τεραστῖων διστάσεων! (Κυκλώπεια χρηματοικιβώτια)
  Ὅταν θὰ πηγαίνη γιὰ ψώνια θὰ πρέπη νὰ ἐχη μία ἐνισχυμένη δερμάτινη σακούλα, γιὰ νὰ ἀντέχη στὸ βάρος τῶν νομισμάτων, καὶ στὶς φθορὲς τὶς οποῖες προκαλοῦν τἀ κέρματα στὶς τσέπες, σακοῦλες, πορτοφόλια!
  Οἱ ἐπαγγελματίες θὰ εἶναι πολύ εὐτυχισμένοι διότι θὰ αίσθάνωνται ὡς ὁ Σκροῦτζ στὸ γνωσκὸ κόμικ: θὰ ἔχουν ἕνα ΤΕΡΑΣΤΙΟ κασόνι στὸ ὁποῖο θᾶ ἔχουν τὰ δίευρα!
  Οἱ ἀγρότες στὶς λαἱκὲς θὰ εἶναι γεμᾶτοι χαρὰ! Ὁ μισὸς πάγκος θὰ ἔχη φροῦτα καὶ ὁ ἀλλος μισὸς .. δίευρα!
  Τὰ μεγάλα πολυκαταστήματα θἀ ἔχουν πολύοροφα ταμεῖα: πάνω ἤ κάτω ἁπό τὴν ταμία θὰ ὑπάρχη τὸ τεράστιο συρτάρι γιά νἀ χωρᾶ τὶς εἰσπρᾶξεις τῆς βάρδιας της!
  Δὲν ἀναφέρομαι στὶς τράπεζες! Αὐτὲς θὰ βγάλουν στὸ πεζοδρόμιο τοὺς ὑπαλλήλους γιὰ νὰ βροῦν χώρου γιὰ τὰ νέα συρτάρια καὶ τὰ χρηματοικιβώτια!
  Τὸ μέγα πλεονέκτημα! Κανένας κλέφτης δὲ θὰ ὰποτολμᾶ ληστεία! Ποὺ νὰ βἀλη τὰ μεταλλικἀ εὐρώπουλα;; Πῶς νὰ τρέχη μὲ έπιπλεόν βᾶρος δεκάδων καὶ ἑκατοντᾶδων κιλῶν !! (100.000 εὐραιόπουλα σὲ χαρτονομίσματα, ζυγίζουν λιγώτερο απὸ κιλὸ! Σὲ δίευρα …. 50.000 Χ 8,5 = …. 425 κιλὰ!!!! Τἐλος στὶς ληστείες!

  Νομίζω ὅτι βρῆκα μὲ τὶ θὰ ἀσχοληθῶ τώρα ποῦ τὸ ἐπάγγελμα μου ἐχει σχεδὸν καταρφερεύσει:θὰ γίνω κατασκευαστὴς κιβωτίων, καροτσιῶν, σάκων γιὰ δἰευρα!! Χρυσὲς δουλιὲς θὰ κάνω!

Leave a Reply