Γιατί λέμε νερό τό ὕδωρ…;

Γιατί λέμε νερό τό ὕδωρ...; ὕδωρἌς μαθαίνουμε σιγὰ σιγὰ τὴν προέλευσι τῶν λέξεων  ποὺ χρησιμοποιοῦμε…
Ἄλλως τέ, ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις…
Κι ἐπεὶ συντόμως θὰ χρειασθῇ νὰ πορευτοῦμε πρὸς ἄλλους δρόμους, ἄς ἀρχίσουμε τοὐλάχιστον νὰ μιλᾶμε τὴν ἴδια γλῶσσα.

Φιλονόη.

Γιατί λέμε “νερό” το ὕδωρ…;

Το ρήμα “νάω” σημαίνει “κυλάω”.

Από αυτό προκύπτουν οι λέξεις “νᾶμα” (πηγή, τρεχούμενο νερό, ρυάκι) και οι “Ναϊάδες” νύμφες, οι νύμφες των υδάτων.

 Γιατί λέμε νερό τό ὕδωρ...; Νύμφες

Προκύπτει όμως και το επίθετο “νηρόν” / “νεαρόν” (κυρίως στα Βυζαντινά χρόνια) που σημαίνει “αυτό που κυλάει”.
Την φράση, λοιπόν, “νεαρόν ὕδωρ” την χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά.
Και με την πάροδο του χρόνου επεκράτησε μόνο η λέξη “νερό”! (νηρόν / νεαρόν/ νερόν ὕδωρ -> νερό).

(Visited 363 times, 1 visits today)
Leave a Reply