Ἡ διαφήμισις τοῦ [email protected] [email protected] ποὺ προσβάλλει τοὺς Ἕλληνες.

Ἡ διαφήμισις τοῦ Medi@ M@rkt ποὺ προσβάλλει τοὺς Ἕλληνες.

Η διαφήμιση του πολυκαταστήματος [email protected] [email protected] δεν έχει καμία σχέση με τους Έλληνες και την Ελληνική νοοτροπία.

Η επιλογή του Ολλανδοεβραίου ψιλόλιγνου νεαρού στο ρόλο του “Τζάπα”, της κοντόχονδρης μογγολογερμανίδας στον ρόλο της “μητέρας” και των σεναρίων τα οποία υπηρετούν, ουδεμία σχέση έχουν τόσο με τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων, όσο και με την Ελληνική νοοτροπία και συμπεριφορά. Προσομοιάζει περισσότερο με εκείνη των άστεγων Γερμανών με μία μικρή δόση Χριστοφορ@κου.

Επειδή προσπαθούν να θίξουν την αξιοπρέπεια των Ελλήνων πρέπει να τιμωρηθούν, μέχρις ότου αλλάξουν την νοοτροπία της διαφημιστικής τους καμπάνιας.!!!

Ἰωάννης Δέμος

(Visited 25 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἡ διαφήμισις τοῦ [email protected] [email protected] ποὺ προσβάλλει τοὺς Ἕλληνες.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ διαφήμισις τοῦ [email protected] [email protected] ποὺ προσβάλλει τοὺς Ἕλληνες. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Ναί, ἀλλὰ οἱ προσβαλλόμενοι Ἕλληνες συρρέουν καθημερινῶς καὶ τὰ “ἀκουμπᾶνε” κανονικῶς εἰς τὸ ἐν λόγῳ κατάστημα.
    Ποῖον προσβάλλει τελικῶς (ἄν προσβάλλει) ἡ διαφήμισις;

Leave a Reply