Ὥρα ποὺ βρῆκαν οἱ δικαστικοὶ γιὰ νὰ ἀντιδράσουν!

Ὥρα ποὺ βρῆκαν οἱ δικαστικοὶ γιὰ νὰ ἀντιδράσουν!Ἐδῶ ὁ κόσμος χάνεται κι αὐτοὶ τὸν χαβά τους!
Ἐπαναστατοῦν ἀπέναντι στὰ οἰκονομικὰ μέτρα, ποὺ τοὺς καθιστοῦν πτωχούς, ἴσως καὶ ὁριακὰ διαβιώσαντες. 
Ἀλλά; Δέν εἶναι κάπως παράλογον τό νά αὐτοκτονοῦν γύρω μας τόσοι καί τόσοι, νά ἔχουμε στρατιές ἀστέγων καί νά χάνονται περιουσίες ἐπί περιουσιῶν ἀλλά οἱ δικαστικοί νά μήν ἔχουν κουνήσῃ; Δέν εἶναι κάπως παράλογον νά ἔχουν βγάλῃ τόν σκασμό, τόσες δεκαετίες, γιά τά τόσα σοβαρά ἐθνικά θέματα πού ἀντιμετωπίζουμε, ἀλλά  μόλις ἐνοχλήθηκε ἡ πορτοφόλα νά τούς ἔπιασε κόψιμο; Δέν εἶναι κρίμα νά ἔχουμε χάσῃ πρό πολλοῦ γλῶσσα, παιδεία καί συνείδησι ἀλλά αὐτοί νά διαβιοῦν στήν κοσμάρα τους τόσον καιρό, σάν νά μήν ἔτρεξε τίποτα; 

Πολὺ πατριῶτες. Ὅλοι τους!
Πολὺ τὸν ἀγαποῦν τὸν τόπο!
Πολὺ ἀγαποῦν τοὺς Ἀνθρώπους του!
Πολὺ ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα!
Πολὺ νοιάζονται γιὰ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἠθικόν!
Μὰ ἀκόμη περισσότερο ἐνδιαφέρονται καὶ κόπτονται γιὰ τὴν συνταγματικότητα καὶ τὴν νομιμότητα τῶν κυβερνώντων…
Μόνον ποὺ ὅλα αὐτὰ τὰ ἔπαθαν κάπως …κατόπιν ἐορτῆς! Λίγο καθυστερημένα…

Ἐὰν ἐξαιρέσουμε ἐλαχίστους, μετρημένους στὰ δάκτυλα, ἡ πλειοψηφία τῶν δικαστικῶν ἔως πρὸ μερικῶν μηνῶν δὲν εἶχε ἰδέα γιὰ τὸ ὅ,τι ἡ Πατρίδα μας ἁλώθηκε. Μόλις ὅμως τῆς ἔβαλαν χέρι στὸ πορτοφόλι… 
Ἔ; Μὴν μοῦ πεῖτε…

Ἄν τέ…
Καλὴ ἐπιτυχία στὰ ἔργα σας.
Τώρα ποὺ σᾶς πόνεσε εἶναι ἀργά!
Καὶ εἰλικρινῶς, δὲν λυπᾶμαι διόλου!
Ὅπως ἔστρωσε ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμάς κοιμᾶται!

Φιλονόη. 

Κατατέθηκε στο ΣτΕ η πρώτη αγωγή δικαστή κατά του Μνημονίου ΙΙΙ

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να κριθεί αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το τρίτο μνημόνιο ως προς τις μειώσεις των αποδοχών και των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών, αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012

 

Άνοιξε ο κύκλος των προσφυγών που είχαν προαναγγείλει οι δικαστές κατά των μειώσεων των αποδοχών τους. Την αρχή έκανε αντεισαγγελέας Πρωτοδικών από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να κριθεί αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το τρίτο μνημόνιο ως προς τις μειώσεις των αποδοχών και των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών, αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012.

Ο αντεισαγγελέας υποστηρίζει ότι οι περικοπές των αποδοχών και των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών παραβιάζουν τα άρθρα 26, 87 και 88 του Συντάγματος, καθώς και το δικαίωμά τους στην περιουσία, έννοια στην οποία περιλαμβάνονται αποδοχές και συντάξεις.
Επαναλαμβάνει ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, πρέπει να είναι ισότιμες με τις αποδοχές των άλλων δύο λειτουργιών (νομοθετικής και εκτελεστικής) και επισημαίνει ότι το Σύνταγμα προβλέπει ότι ο νομοθέτης υποχρεούται να παρέχει στο δικαστή, αφενός μεν αποδοχές, επαρκείς και ανάλογες του λειτουργήματός του, αφετέρου τις κατάλληλες συνθήκες και υποδομές, ώστε αυτός να είναι σε θέση να επιτελεί «το δικαιοδοτικό του έργο» στο υψηλό επίπεδο που επιτάσσουν το Σύνταγμα και οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.Αυτό όμως όπως παρατηρεί δεν συμβαίνει, καθώς η Πολιτεία αδυνατεί να προσφέρει στους δικαστές την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, αλλά ούτε «διατηρεί πρόσφορες συνθήκες ομαλής και ορθολογικής άσκησης του δικαιοδοτικού έργου».Ο Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών, υπογραμμίζει επίσης παρά τις συνταγματικές επιταγές, πραγματοποιήθηκαν περικοπές στις αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών που ανέρχονται στο 44%.Όπως επισημαίνει, το  νέο μισθολόγιο των δικαστών συντάχθηκε κατά αντισυνταγματικό τρόπο,  καθώς έχει ενταχθεί σε άσχετο νόμο που ρυθμίζει και άλλα θέματα ενώ έπρεπε να ρυθμίζεται σε ειδικό νόμο όπως προβλέπει το άρθρο 88 του Συντάγματος.

Κατά τον ίδιο, η πεντάμηνη αναδρομικότητα στις περικοπές των αποδοχών των δικαστών παραβιάζει και την ΕΣΔΑ, καθώς οι πλήρεις αποδοχές που έλαβαν από 1.8.-31.12.2012 αποτελούν ανεπίστρεπτο μέρος της περιουσίας τους.

Αναφέρεται επίσης στην εξαιρέσεις από το Ενιαίο μισθολόγιο κατηγοριών εργαζόμενων υπογραμμίζοντας ότι καταδεικνύουν ολοφάνερα ότι οι δικαστές υπέστησαν διακριτική και άνιση μεταχείριση στη μισθολογική τους κατάσταση.

ερτ

(Visited 18 times, 1 visits today)
One thought on “Ὥρα ποὺ βρῆκαν οἱ δικαστικοὶ γιὰ νὰ ἀντιδράσουν!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὥρα ποὺ βρῆκαν οἱ δικαστικοὶ γιὰ νὰ ἀντιδράσουν! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply