Μία φωτογραφία ἀπὸ τὰ …παλιά.

 

ÐÁÐÁÑÇÃÁ Á-  ÐÁÃÊÁËÏÓ È-  ÂÏÕËÇ- ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ - ÓÕÆÇÔÇÓÇΑὐτὴν τὴν φωτογραφία δὲν τὴν γνώριζα. Πάντως δὲν μὲ ξάφνιασε.
Ὁ Θοδωρὴς σὲ δημόσιες σχέσεις μὲ τὴν Ἀλέκα. 
Ἀλλὰ καὶ ἡ Ἀλέκα…
Μὴν μοῦ πεῖτε…
Θαυμάσια στὸν ῥόλο της!
Τσαντούλα-μπαοῦλο. Φάκελος. Καὶ φυσικὰ τὸ αἰώνιον ὕφος τοῦ κομματάρχου!

Ὅμως κι ὁ Θοδωρῆς ἄψογος!!!
Μόλις θὰ εἶχε ἀποφάῃ διότι μίαν φουσκωμάρα φαίνεται νὰ τὴν εἶχε…
Ἐκτὸς ἐὰν τὸν ἔπιασε ἡ Ἀλέκα μὲ τὰ κνίτικα, ὁπότε ναί, αὐτὰ τὰ κνίτικα σκᾶνε καὶ …βούβαλο!!!

Νὰ εἶστε καλὰ βρέ…
Ἐὰν δὲν εἴχαμε κι ἐσᾶς νὰ σκάῃ λίγο τὸ χειλάκι μας… Θὰ σκάγαμε!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μία φωτογραφία ἀπὸ τὰ …παλιά.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μία φωτογραφία ἀπὸ τὰ …παλιά. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μία φωτογραφία ἀπὸ τὰ …παλιά. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply