Ἐκδηλώσεις πένθους στὴν Βρετανία.

Ἐκδηλώσεις πένθους στὴν Βρετανία.Μία εἰκόνα γιὰ χίλιες λέξεις…
Μία πραγματικότης πολὺ μεγαλυτέρα αὐτῆς ποὺ πάσχισαν νὰ δημιουργήσουν ἐδῶ καὶ τόσες δεκαετίες…
Μία ἀλήθεια ποὺ ὅλοι ξέραμε ἀλλὰ οὐδεὶς τὴν ὁμολογοῦσε!!!

Εκδηλώσεις πένθους στήν Βρετανία γιά τόν θάνατο τής γυναίκας βρυκόλακα…
Λίγο συμάζωξε το σάβανό σου…
Σκουλήκια βόσκουνε στο πρόσωπό σου.
Θεοκατάρατε, για δες… πετάνε
κι έρχονται πάνω

Α. Βαλαωρίτης

Ἐρύμανθος Ἀμυρᾶς

Ὅλα τὰ μέσα παραπληροφορήσεως κι ἐλέγχου τοῦ πλανήτου πάσχιζαν ἐδῶ καὶ δεκαετίες νὰ μᾶς πείσουν πὼς ἡ σιδηρὰ κυρία ἦταν τὸ καλλίτερο εἶδος ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ διοικῇ τὴν Μεγάλη Βρετανία.
Δίχως νὰ ἐμπιστεύομαι τὴν κρίσι τῶν πολλῶν, πιστεύοντας πάντα πὼς τὰ ἔνστικτα ὁδηγοῦν ἀσφαλέστερα τὸν κάθε λαό, ἡ παραπάνω εἰκόνα ἁπλῶς μοῦ ἀποδεικνύει πὼς γνωρίζουν πολὺ καλὰ οἱ πρώην ὑπήκοοι τῆς μανδᾶμ τὸ ποιὰ ἀκριβῶς ἦταν.

Φιλονόη.

(Visited 27 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἐκδηλώσεις πένθους στὴν Βρετανία.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐκδηλώσεις πένθους στὴν Βρετανία. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐκδηλώσεις πένθους στὴν Βρετανία. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply