Ἄνθρωποι κι ἀντικείμενα!

 

Ἄνθρωποι κι ἀντικείμενα!Οἱ ἀξίες μας, οἱ ἀνάγκες μας καὶ ἡ ἀξία μας ὡς ἄνθρωποι διαφαίνεται  μέσα ἀπὸ τὶς πράξεις μας.
Πράξεις καθημερινές, ὄχι ἀπαραιτήτως ἀκραῖες, ὅπως ἡ εἰκόνα στὴν παραπάνω φωτογραφία.
Τί χρειάζεται ἀλήθεια ὁ ἄνθρωπος γιά νά ζήσῃ; Γιά νά λέγεται ἄνθρωπος;
Ποιό ἀκριβῶς ἀπό τά ἀντικείμενα πού κατέχουμε εἶναι αὐτό πού θά μᾶς προσφέρῃ χάδι; Χαρά; Τρυφερότητα;

Μία φωτογραφία ποὺ καταδεικνύει τὴν διαφορὰ ἀνάμεσα σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους καὶ τοὺς Ἀνθρώπους.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἄνθρωποι κι ἀντικείμενα!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἄνθρωποι κι ἀντικείμενα! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἄνθρωποι κι ἀντικείμενα! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply