Νὰ σπάσουμε μόνοι μας τὶς ἁλυσίδες σώζωντας τοὺς σπόρους μας.

Νὰ σπάσουμε μόνοι μας τὶς ἁλυσίδες σώζωντας τοὺς σπόρους μας.2Ἄν καὶ ἡ παρακάτω πρότασις μὲ βρίσκει ἀπολύτως σύμφωνη, ἔχω μίαν μικρὴ ἔνστασι. Τόση δά…
Ἀφορᾷ στὸ πρόσωπο ποὺ πρέπει νὰ ἀπευθυνθοῦμε γιὰ νὰ διεκδικήσουμε τὴν διάσωσι τῶν σπόρων μας.
Τὸ ἐὰν θὰ μπορέσουμε νὰ τοὺς διατηρήσουμε ἐξαρτᾶται, ἐπισήμως, σὲ μεγάλον βαθμὸ ἀπὸ τὴν νομοθεσία τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνώσεως, ἐφ΄ ὅσον τὸ δικό μας Σύνταγμα εἶναι μικροτέρας ἰσχύος τοῦ εὐρωπαϊκοῦ.
Ὀφείλουμε λοιπὸν νὰ πιέσουμε τοὺς ἀντιστοίχους ἐπιτρόπους τῶν χωρῶν μας γιὰ νὰ μὴν προχωρήσουν στὶς σχετικὲς ὑπογραφές.
Τί γίνεται ὅμως ὅταν δική μας ἐπίτροπος εἶναι ἡ Μαρία τῆς πολυτεχνειακῆς σχολῆς; Ἡ γνωστή Μαρία τῆς …(δὲν τὸ γράφω…!!!) Τί γίνεται ἐάν αὐτή ἠ ἴδια Μαρία ἔχει πρό πολλοῦ ξετινάξει καί συνειδήσεις καί ἰδεολογίες καί ἦθος καί συντρόφους καί πατρίδα καί χρέος;
Δὲν γνωρίζω ἐὰν αὐτὰ τὰ πρόσωπα ἔχουν ἦθος, γιὰ νὰ ἀπευθυνόμαστε καὶ νὰ ἀξιώνουμε τὰ αὐτονόητα.
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην, πότε ἕδρασαν γιά τό καλό τῆς ἀνθρωπότητος; Πότε στήριξαν τούς συμπολῖτες τους καί τούς ἀνθρώπους μέ τούς ὁποίους συμπορεύτηκαν; Πότε προστάτευσαν τό δίκαιον καί τό ἠθικόν;

Οὐδέποτε.
Συνεπῶς ἐγὼ δὲν ἀπευθύνομαι στὴν Μαρία τῆς …(δὲν μπορῶ νὰ τὸ γράψω. Εἶναι βαρύ…!!!)
Μπορῶ ὅμως νὰ προστατεύω τοὺς σπόρους μου, μὲ κάθε δύναμι, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδεικνύω καθημερινῶς στὸ κάθε κομματόσκυλο πὼς ἐγὼ εἶμαι τὸ ἀφεντικὸ τοῦ τόπου μου κι ὄχι αὐτοὶ οἱ διορισμένοι ἀπὸ τὶς λέσχες τους καὶ τὰ ἀφεντικά τους.

Ἐὰν λοιπὸν ἐσεῖς θέλετε μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνήσετε μαζύ της καὶ νὰ τὴν παρακαλέσετε ἤ νὰ τῆς ζητήσετε εὐγενικὰ νὰ μὴν ὑπογράψῃ ἤ ἀκόμη καὶ νὰ τῆς τὰ …χώσετε.
Ἐγὼ δὲν ἀσχολοῦμαι μαζύ της.
Ἔχω ἄλλα, πολὺ σημαντικότερα. Καὶ ἡ Μαρία τῆς …(εἴπαμε, δὲν μπορῶ νὰ τὸ γράψω…!!!) εἶναι ἐκτός!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ποιά ἀκριβῶς ἦταν ἡ θέσις τῆς ἐν λόγῳ Μαρίας γιά τήν παύσι τῶν ψεκασμῶν καί τήν διάσωσιν τῶν μελισσῶν; Θά μπορούσαμε νά τό μάθουμε;

Ας σπάσουμε τις αλυσίδες που μας ετοιμάζουν

Ας Προστατεύσουμε την αγροτική βιοποικιλότητα, τις τοπικές ποικιλίες, τα δικαιώματα των αγροτών και των μικρών οικιακών παραγωγών!

Μέσα στο 2013 αναμένεται η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού κανονισμού για την εμπορία σπόρων και το νομικό πλαίσιο για τις τοπικές ποικιλίες. Καθώς τους τελευταίους μήνες η δημοσιοποίηση προσχεδίων έχει δώσει μια πρώτη γεύση των γραμμών που θα διέπουν την νομοθεσία, οι οργανώσεις και τα δίκτυα διατήρησης σπόρων επισημαίνουν τον εμφανή κίνδυνο για τη Βιοποικιλότητα και Διατροφική Ασφάλεια, μέσω των περιορισμών που θα εντείνονται από γραφειοκρατικές και οικονομικές αγκυλώσεις, ως προσαρμογή στις απαιτήσεις της βιομηχανίας σπόρων (για περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://biotechwatch.gr/NewEULegislationSeeds)

Νὰ σπάσουμε μόνοι μας τὶς ἁλυσίδες σώζωντας τοὺς σπόρους μας.2Τα νεώτερα είναι πως η Γενική Διεύθυνση Υγείας & καταναλωτών (DG SANCO) έχει καταθέσει μια πρόταση για την νέα νομοθεσία η οποία αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την αγροτική κληρονομιά και την ελευθερία των Αγροτών και των Σπόρων.

Από 26 Απριλίου μέχρι τις 6 Μαΐου 2013 οι επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τοποθετηθούν σχετικά με την πρόταση της DG SANCO. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία καθώς εάν η πλειοψηφία των 14 Επιτρόπων καταψηφίσει την πρόταση, αυτή θα αποδυναμωθεί σημαντικά.

Πάρε μέρος στην εκστρατεία ώστε να μην περάσει μια νομοθεσία που θα παραβιάσει θεμελιώδη Δικαιώματα των Αγροτών και των Σπόρων:

Γράψε στην Ελληνίδα επίτροπο Μ. Δαμανάκη και ζήτησε να καταψηφίσει την πρόταση που θα καταθέσει στις 6 Μαΐου η DG SANCO:

Τα στοιχεία επικοινωνίας της επιτρόπου βρίσκονται εδώ:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/contact/commissioner/index_en.htm

Συνυπέγραψε την ανοιχτή επιστολή της οργάνωσης Arche Noah (Ένωση Διατηρητών Σπόρων της Κεντρικής Ευρώπης) προς τα κέντρα λήψεων αποφάσεων της Ε.Ε.:

http://seedpolicy.arche-noah.at/en/eu-seed-law/take-action/unterschreiben

Επικοινώνησε με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν την Ελλάδα και απαίτησε να πιέσουν ώστε να μην περάσει η πρόταση της DG SANCO και μια νομοθεσία που που απειλεί την αγροτική βιοποικιλότητα και τις παραδοσιακές ποικιλίες:

Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές βρίσκονται πατώντας εδώ

 

 Ἡλέσιον

(Visited 169 times, 1 visits today)
One thought on “Νὰ σπάσουμε μόνοι μας τὶς ἁλυσίδες σώζωντας τοὺς σπόρους μας.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νὰ σπάσουμε μόνοι μας τὶς ἁλυσίδες σώζωντας τοὺς σπόρους μας. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply