Οἱ πῦλες τῶν λεόντων.

Οἱ πῦλες τῶν λεόντων.1Μία μεγάλη «σύμπτωσις» ἡ ὁποία σαφῶς καὶ δὲν εἶναι σύμπτωσις.
Αὐτὴ ἡ «σύμπτωσις» ἀφορᾷ στὰ τείχη τῶν διαφόρων πολιτισμῶν, ποὺ ἔχουν ἀνευρεθῇ, ἀλλὰ κυρίως στὰ τείχη ποὺ περιλαμβάνουν πῦλες μὲ λέοντες.
Λέοντες ὅμως ποὺ ἀνάμεσά τους ἔχουν κάτι…
Κάτι ποὺ τοὺς δένει μὲ ὅλες τὶς ἄλλες πῦλες…

Τὸ ἐὰν αὐτὸ ποὺ τὶς δένει, ἤ τὶς συνδέει λέγεται δένδρο τῆς ζωῆς, ἤ κάτι ἄλλο, μοῦ εἶναι ἀδιάφορον.
Ἐγὼ παρατηρῶ τὰ κοινὰ στοιχεῖα.
Τὰ ὑπόλοιπα ἔχουμε χρόνο καὶ δρόμο γιὰ νὰ τὰ ἀνακαλύψουμε.

Φιλονόη.

Ὁ συμβολισμὸς τῆς Πύλης τῶν Λεόντων στὶς Μυκῆνες.

Κάποτε εἶχα γράψει γιὰ τὸ δένδρο τῆς ζωῆς, ποὺ ἐνώνει τὸν Σείριο μὲ τὴν Γῆ.
Στὴν πύλη τῶν λεόντων, στὶς Μυκῆνες, βλέπουμες ὅ,τι ἀνάμεσα στοὺς λέοντες ὑπάρχει μία στήλη.
Αὐτὴν εἶναι ἡ στήλη τῆς Στιγός, ἤ τοῦ Δένδρου τῆς ζωῆς, ποὺ ἐνώνει τὸν Σείριο μὲ τὴν Γη, καὶ ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἦλθαν οἱ Ἕλληνες μὲ τοὺς θεούς, μέσα στὴν Ἀργῶ.
Κάτω, δίπλα ἀπὸ τὴν Πύλη τῶν Λεόντων, σὲ σχήματα, φαίνονται τὸ ποῦ ὑπάρχει τὸ δένδρο τῆς ζωῆς, σὲ ἄλλα μνημεῖα. Οἱ πῦλες τῶν λεόντων.2

 
1 – Μυκὴνες, 15ος αἰώνας.
2 –Ἀσσυρία.
3 – Μυκῆνες.
4 – Ἀρχαία Κρήτη.

περιοδικὸν ἀναζήτησις

Σημείωσις

Αὐτὰ τὰ περὶ Σειρίου καὶ Ἀργοῦς, μὲ τὴν ὁποίαν κουβαληθήκαμε, δὲν εἶναι ἀπόψεις ποὺ ἀσπάζομαι. Μεταφέρω ὅμως ὅλο τὸ κείμενον τοῦ Παναγιώτου, ὥς ἔχει,  διότι ἐκεῖνος τὰ πιστεύει.

(Visited 466 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Οἱ πῦλες τῶν λεόντων.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ πῦλες τῶν λεόντων. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ πῦλες τῶν λεόντων. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply