Μά πῶς φτιάχνονταν τά τείχη;

Μά πῶς φτιάχνονταν τά τείχη;1Ὑπῆρχε τρόπος νὰ μαλακώνουν οἱ πρόγονοί μας τὶς πέτρες καὶ τοὺς χαυλιόδοντες.
Στὸν Ἀκροκόρινθο ὑπάρχουν αὐτὰ τὰ τείχη.

Εἶναι κατασκευασμένα ἀπὸ ὀγκώδεις πέτρες, συνδεδεμένες μεταξύ τους ἀπόλυτα, χωρὶς νὰ ἔχῃ χρησιμοποιηθῇ συγκολιτικὸ ὑλικό.
Τέτοια τείχη ἔχουμε καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος, καθῶς καὶ σὲ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου, ὅπως στὸ Περοῦ, τὸ περίφημο τεῖχος στὸ  Kycko.

Ἀποροῦμε πῶς κτίστηκαν; Τὸ μυστήριο νομίζω λύθηκε.
Στὰ δάση τοῦ Περοῦ καὶ τῆς Βολιβίας, ποὺ καλύπτουν τὶς πλαγιὲς τῶν  Ἄνδεων, ζεῖ ἕνα πουλί, παρόμοι μὲ ἕνα ἄλλο ποὺ ζεῖ ἐδῶ. Κάνει τὶς φωλιές του στὰ βράχια, ο”ιὁποῖες εἶναι τελείως στρογγυλές.
Τὸ περίεργο εἶναι ὅ,τι δὲν τὶς βρίσκει ἕτοιμες τὶς τρύποες, ἀλλὰ τὶς κάνει μόνο του.
Τὸ πῶς τὶ κάνει ἦταν τὸ ἄλυτο μυστήριο, γιατὶ τὰ βράχια εἶναι πολὺ σκληρά.
Πῶς τίς κάνει λοιπόν;
Μά πῶς φτιάχνονταν τά τείχη;2

Τὸν τρόπο τοῦ πουλιοῦ μιμήθηκαν οἱ πρόγονοί μας, τὸν ἐφήρμοσαν καὶ μαλάκωσαν τὶς πέτρες κι ἔτσι δὲν χωρᾶ οὔτε λεπίδα ἀνάμεσά τους.
Κάτω τὰ τείχη ἀπὸ τὸ Kycko.

Γιὰ βοήθεια: τὸ πουλὶ δὲν ἔχει   Μπλὰκ ἔν Ντέκερ.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 38 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μά πῶς φτιάχνονταν τά τείχη;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μά πῶς φτιάχνονταν τά τείχη; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μά πῶς φτιάχνονταν τά τείχη; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply