Ἐὰν δὲν προχωρήσουμε ἐμεῖς, δὲν μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε ἄλλους.

Ἐὰν δὲν προχωρήσουμε ἐμεῖς, δὲν μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε ἄλλους.Είναι καιρός να αποφασίσουμε ότι θα είμαστε χαρούμενοι, δημιουργικοί και γεμάτοι αγάπη..
Μόνον τότε θα ωφελήσουμε τους άλλους, γιατί, αν εμείς οι ίδιοι δεν προχωρήσουμε στην εξέλιξή μας, δεν θα μπορούμε να βοηθήσουμε άλλους.
Μόνον όταν ακολουθήσουμε τις υπαγορεύσεις της καρδιάς μας και γίνουμε ζωντανά παραδείγματα, θα δείξουμε τον δρόμο σε άλλους, ενθαρρύνοντάς τους να βρουν κι εκείνοι το κουράγιο να ενεργούν ανάλογα με τις υπαγορεύσεις της καρδιάς τους.

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

φωτογραφία

(Visited 28 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἐὰν δὲν προχωρήσουμε ἐμεῖς, δὲν μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε ἄλλους.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐὰν δὲν προχωρήσουμε ἐμεῖς, δὲν μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε ἄλλους. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐὰν δὲν προχωρήσουμε ἐμεῖς, δὲν μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε ἄλλους. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply