Περὶ ἐμφανίσεως.

μόδα

μόδα

Κάποτε λοιπὸν σὲ αὐτὸν τὸν τόπο διαβιοῦσαν κάποιοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι, κατὰ πῶς μοῦ ἔλεγε συχνὰ μία συγγενής μου, ἦταν ξεβράκωτοι, ξυπόλητοι καὶ μαϊμούδιζαν.

κομμώσεις

κομμώσεις

Πολλὲς φορὲς τὴν ἔχω ἀναφέρῃ, διότι κάθε φορὰ ποὺ «σκοντάφτω» σὲ πληροφορίες τέτοιες, ποὺ ἀνατρέπουν τὴν θέσι της, καθῶς καὶ τὶς ἀπόψεις τόσων καὶ τόσων ἄλλων, καὶ οἱ ὁποῖες, οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἀναφέρουν πὼς οἱ μαϊμοῦδες ἦταν οἱ ΔΙΚΟΙ τους προπάτορες, καὶ κατ’  ἐπέκτασιν περιορίζονταν στὸ νὰ ἐπιβιώσουν σκέτο, τὴν θυμᾶμαι καὶ ἐπιθυμῶ νὰ τῆς ἐπιδείξω τὰ νέα μου εὑρήματα. Ὄχι διότι δὲν τὰ γνώριζα ἀλλὰ διότι αὐτή, καθῶς καὶ τόσοι ἄλλοι, συνειδητῶς τὰ ἀπαξιώνουν.

λούσιμο

λούσιμο

Ἐδῶ συζητᾶμε ὅμως γιὰ λανθασμένες πληροφορίες. Τὸ γιατὶ ἔχουμε λάβῃ λάθος πληροφορίες, ἤ ὀρθότερα περιορισμένες, δὲν θὰ τὸ ἀναλύσουμε σήμερα. Αὐτὸ μὲ τὸ ὁποῖον ὅμως θὰ ἀσχοληθῶ εἶναι μὲ τὴν ἐμφάνισι αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, τῶν παππούδων μας, ποὺ θέλουμε δὲν θέλουμε, ἦταν πάντα ἰδιαιτέρως προσεγμένη.

Ὁ Πολυνείκης προσφέρει στὴν Ἐριφύλη περιδέραιον. 5ος αἰών.

Ὁ Πολυνείκης προσφέρει στὴν Ἐριφύλη περιδέραιον. 5ος αἰών.

Ὁ Πολυνείκης προσφέρει στὴν Ἐριφύλη περιδέραιον. 5ος αἰών.

Κι ἀσχολοῦμαι μὲ τὴν ἐμφάνισι, διότι οὐδέποτε κάποιος ποὺ ἔχει ἀνάγκη μόνον ἀπὸ ἐπιβίωσι, σὰν τὶς μαϊμοῦδες ἕνα πρᾶγμα, θὰ εἶχε ὀρέξεις νὰ στολίσῃ τὸ μαλλὶ ἤ τὸ πόδι ἤ τὸ σῶμα γενικότερα.

παραμᾶνες μινωϊτῶν

παραμᾶνες μινωϊτῶν

Αὐτοὶ ὅμως τὸ ἔκαναν… Δῆλα δὴ ἠσχολοῦντο μὲ τὸ …περιττό!!! Ἄρα, κάτι ἔχουμε μάθῃ θεόστραβα καὶ πρέπει νὰ τὸ ξαναμάθουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή….

ἐσώρουχα

ἐσώρουχα

κοσμήματα

κοσμήματα

 

κοσμήματα

σκιάδιον γιὰ τὸν ἥλιο

σκιάδιον γιὰ τὸν ἥλιο

Κι ὁ ὑποδηματοποιὸς (τσαγκάρης) ἀπὸ κοντά…

Περὶ ἐμφανίσεως.6

Τί νά τόν κάνουν; Νά καλλωπίζουν τά τσαρούχια;

Αὐτὲς οἱ εἰκόνες ἔχουν πολλὰ νὰ μᾶς μαρτυρήσουν.
Τὸ ζήτημα εἶναι τὸ ἐὰν ἐμεῖς ἐπὶ τέλους εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ τὰ κατανοήσουμε

Φιλονόη.

Υ.Γ. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει νὰ σταθοῦμε ἐδῶ, θαυμάζοντας τὰ ἔργα τῶν προγόνων καὶ νὰ μὴν περάσουμε σὲ πράξεις τέτοιες ποὺ νὰ μᾶς μεταμορφώσουν σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἴμαστε. Ἐπὶ τέλους, πρέπει νὰ γίνουμε κι ὄχι νὰ θυμόμαστε.

Φωτογραφίες ἀπὸ περιοδικὸ ἀναζήτησις ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 350 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Περὶ ἐμφανίσεως.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περὶ ἐμφανίσεως. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περὶ ἐμφανίσεως. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply