Φᾶτε, φᾶτε παγωτά!!!

Φᾶτε, φᾶτε παγωτά!!!Τί ἐπιτρέπεται νά ὑπάρχῃ μέσα στά παγωτά πού τρῶν τά παιδάκια μας;
Τίποτα σπουδαῖο… Μόνον κάτι χρωστικές, κάτι συντηρητικά, κάτι χημικά…
Ἁπλᾶ πράγματα… Ἔτσι, γιὰ νὰ γεμίσουμε λίγους ἀκόμη καρκίνους, αὐτοάνοσα καὶ γενικῶς νὰ μειώσουμε τὶς ἀντιστάσεις τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ μας καὶ νὰ ἐλαττώσουμε ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο τὸν πληθυσμό…

Γιὰ νὰ μὴν σᾶς λέω ὅ,τι μοῦ κατεβεῖ στὴν κεφαλή, ῥίξτε μίαν ματιὰ στὰ ὅσα ἐπιτρέπονται νὰ ὑπάρχουν μέσα στὰ παγωτά. Φᾶτε, φᾶτε παγωτά!!!1

Από τον ΕΦΕΤ τι επιτρέπεται να μπαίνει στα παγωτα. Καλά πλάκα μας κάνουν; Και μετά αναρωτιόμαστε τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε!!!

Γιάννα Μυρᾶτ

Καὶ μετά, πηγαίνετε νὰ ξαναφᾶτε…

Στὸ μεταξύ, γιὰ νὰ ἡσυχάσουμε κάπως, ὑπάρχει πάντα ἡ δυνατότης τοῦ σπιτικοῦ παγωτοῦ, γρήγορα, εὔκολα καὶ οἰκονομικά… Μὲ λίγα εὐρῶα μποροῦμε νὰ φτιάξουμε κάτι κιλὰ καὶ νὰ ἡσυχάσουμε ἀπὸ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν παιδιῶν, καθῶς ἐπίσης κι ἀπὸ τὶς δικές μας …ὁρμές, γιὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 138 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Φᾶτε, φᾶτε παγωτά!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φᾶτε, φᾶτε παγωτά!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φᾶτε, φᾶτε παγωτά!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply