Ὁδηγίες (γλωσσικὲς) προς δημοσιογράφους!

Ἔτσι μᾶς κατήντησαν «γλωσσολόγοι» καὶ «δάσκαλοι».

Πρός ἐπίῤῥωσιν τῆς προηγουμένης μου ἀναρτήσεως μέ τίτλο Ἁπλοποίησις γλώσσης; Εὐχαριστῶ δέν θά πάρω!, ἒχω νά παρουσιάσω μίαν ἀπόδειξιν, σέ κάποιους άρκετά γνωστή, γιά τόν (σκοτεινό) ῥόλο  τῶν δημοσιογράφων στό γλωσσικό μας ζήτημα!

Θεωρῶ φυσικά ἀπαράδεκτο τήν στάσι τους!

Τήν γλώσσα τήν καθορίζει ὁ διδάσκαλος, ὁ ἀκαδημαϊκός, ὁ εἰδικός. Ὂχι ὁ ἀδαής κι ἀμόρφωτος!

Δυστυχῶς, κάποιοι ἀνέλαβαν νά ὁλοκληρώσουν τό μέγιστον ἒγκλημα κατά τῆς φυλῆς!

Ἀλήθεια, γιά ποιόν λόγο;

Κέρδισαν κάτι;

Κι ἐὰν ναί, τί;

Ἀργά γιά ὃσους γνωρίζουν δέν εἶναι!

Ἀργά εἶναι γιά ὃλους τούς συντελεστές πού ἒδρασαν κατά τῆς Πατρίδος!

Φιλονόη

Πρώτη δημοσίευσις στὶς 5 Ἰανουαρίου 2011 καὶ φωτογραφία

One thought on “Ὁδηγίες (γλωσσικὲς) προς δημοσιογράφους!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιοι κατέστρεψαν την ελληνική παιδεία | Νέα Πρωινή

Leave a Reply