Μὴν περιμένῃς ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ σοῦ δώσουν ἕνα ὅραμα…

Μὴν περιμένῃς ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ σοῦ δώσουν ἕνα ὅραμα...Mην περιμένεις από τους άλλους να σου δώσουν ένα όραμα..
Δημιούργησε το δικό σου… και δούλεψε γι αυτό με όλες τις δυνάμεις σου !

Φιλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

 Ναί, ἐὰν δὲν εἴμαστε ἱκανοὶ νὰ ἔχουμε τὸ δικό μας ὄραμα, τότε δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε καὶ λόγους γιὰ νὰ ζοῦμε!
Κι ἐὰν αὐτὸ δὲν εἶναι ἱκανὸ νὰ μᾶς κάνῃ νὰ τὸ κυνηγήσουμε, πρὸ κειμένου νὰ τὸ πραγματοποιήσουμε, τότε ἀκόμη περισσότερο δὲν ἔχουμε κανέναν λόγο νὰ ζοῦμε…
Ἡ ζωή, ἡ πραγματικὴ ζωή, δὲν εἶναι μόνον ἐρωτικὰ παιχνίδια, τηλεόρασις, καφές, βόλτες κι ἀκριβὰ ῥοῦχα. Εἶναι κάτι πολὺ περισσότερο, ποὺ οὐσιαστικῶς δίδει τὴν ἀπόλυτο ποιότητα. Καὶ λέγεται ὄραμα…
Ὄχι τὰ μικρὰ ὄνειρα, ποὺ ἀφοροῦν σὲ ὑλικά, ἀλλὰ τὰ μεγάλα ποὺ ἀφοροῦν σὲ ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα!

Φιλονόη.

Πρώτη δημοσίευσις 7 Δεκεμβρίου 2012

(Visited 18 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Μὴν περιμένῃς ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ σοῦ δώσουν ἕνα ὅραμα…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μὴν περιμένῃς ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ σοῦ δώσουν ἕνα ὅραμα… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply