Ἄς μὴν ἀφήσουμε κανέναν νὰ σπείρῃ τὸν φόβο μέσα μας!

Ἄς μὴν ἀφήσουμε κανέναν νὰ σπείρῃ τὸν φόβο μέσα μας!Δὲν ἀξίζει…
Εἶναι πολὺ μεγάλο αὐτὸ ποὺ ζοῦμε, γιὰ νὰ χωράῃ κι ὁ φόβος….
Πολὺ μεγάλο!
Κι ὅσο βαδίζουμε, τόσο πιὸ πολὺ μᾶς ἀποκαλύπτεται!
Ἄς μὴν ἀφήσουμε λοιπὸν κανέναν νὰ μᾶς ἀλλοιώσῃ τὴν σκέψι… Νὰ μᾶς σκιάσῃ τὸ βλέμμα…
Νὰ μᾶς μπερδέψῃ τὰ βήματα…

Ἔχουμε μακρύ, δύσκολο καὶ τελικῶς πανέμορφο δρόμο νὰ διανύσουμε…
Διότι ἡ ὀμορφιὰ πάντα προβάλλει ὅταν ὑπερνικᾶς τὰ ἐμπόδια…

Φιλονόη.

 Aς μην αφήσουμε κανέναν να σπείρει τον φόβο μέσα μας, γιατί θηρίο θα γίνει.
Η αισιοδοξία και η πίστη μας για τα θετικά αποτελέσματα αυτής της κρίσης, που ουσιαστικά είναι εσωτερική κρίση αξιών, σίγουρα θα μας οδηγήσουν σε καλύτερες μέρες

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

(Visited 35 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἄς μὴν ἀφήσουμε κανέναν νὰ σπείρῃ τὸν φόβο μέσα μας!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἄς μὴν ἀφήσουμε κανέναν νὰ σπείρῃ τὸν φόβο μέσα μας! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply