Ἀπό πότε μωρέ ἀπαγορεύεται τό ἐλευθέρως «θρησκεύεσθαι»;

Δὲν θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ ἐὰν εἶναι καλὴ ἤ κακὴ ἡ κάθε κομματικὴ παράταξις. Νὰ μὴν ἐπαναλαμβάνομαι. Δὲν ἀξίζει…
Αὐτὸ ποὺ μὲ ἐνδιαφέρει, καὶ μὲ τὸ ὁποῖον ὀφείλουμε νὰ ἀσχοληθοῦμε σοβαρά, εἶναι τὸ ἐλευθέρως «θρησκεύεσθαι» στὴν χώρα μας. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια τὸ ἐὰν κάποιοι ἔχουν τὸν κῶλο ἐμπρὸς καὶ κάποιοι ἄλλοι τὸν ἔχουν πίσω. Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ θέμα μας σήμερα.

Τώρα μιλάει, ὑποτίθεται, ὁ καλὸς χριστιανός... Χά!

Τώρα μιλάει, ὑποτίθεται, ὁ καλὸς χριστιανός… Χά!

φωτογραφία

Ἀντιμετωπίζουμε λοιπὸν σήμερα κάτι ποὺ μόνον σὲ μεσαιωνικὲς συνθῆκες θὰ μπορούσαμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε.
Τὴν δίωξι, διότι περὶ διώξεως πρόκειται, ὅποιων θὰ ἤθελαν νὰ πραγματοποιήσουν, ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Πανσελήνου, κάποιαν τελετὴ παγανιστική.
Ναί, αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν μεσαιωνικὴ δίωξι ἀντιμετωπίζουμε κι ὄχι τὴν νέα διαφήμισι ὑπὲρ τῆς χρυσῆς αὐγῆς.

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε.
Αὐτοὶ ἐκεῖ, οἱ χρυσαυγίτες ντέ, ἀπεφάσισαν νὰ τιμήσουν ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Πανσελήνου τὸν Ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῶν Δελφῶν, κάνοντας ταὐτόχρονα κι ἕνα μάθημα ἱστορίας…
Ἔχουν τὸ δικαίωμα. Σκέτο! Σὲ  δημοκρατία διαβιοῦμε. Ἀλοίμονο ἐὰν τὸ δικαίωμα αὐτὸ τὸ εἶχαν μόνον οἰ …ἀρνητὲς τῶν ἐθνικῶν ταὐτοτήτων.
Ἐδῶ καταφθάνουν ἀπὸ κάθε σημεῖον τοῦ πλανήτου, εἰδικῶς στοὺς Δελφούς, γιὰ νὰ δοῦν… Ὅσα μποροῦν νὰ δοῦν…  Κι ἄς μὴν ἀντιλαμβάνονται πλήρως.
Θά ἀπαγορεύσουμε στούς Ἕλληνες νά ἐπισκεφθοῦν τόν χῶρο, οἱ ὁποῖοι μάλλιστα καί καταλαβαίνουν ἀλλά καί βιώνουν διαφορετικά, λόγῳ κληρονομικότητος, τόν περιβάλλον;
Ναί, θὰ τὸ ἀπαγορεύσουμε, διότι θὰ μποροῦσαν, λέμε τώρα,  νὰ πραγματοποιήσουν παγανιστικὲς τελετές. Καὶ καθ’ ὅσον γνωρίζουμε πλέον, στὴν δημοκρατία πάντα, αὐτὲς οἱ τελετὲς ἀπαγορεύονται.
Τί; Μίλησε κάποιος γιά ἀνεξιθρησκεία; Καλά… Καὶ μετὰ ξυπνήσαμε.
Ἔχουμε ἀνεξιθρησκεία ἔως ἐκείνου τοῦ σημείου ποὺ τὰ μνημεῖα μας παραμένουν παγκόσμια κληρονομιά.
Ἐὰν γιὰ παράδειγμα ἀξιώσουν, ποὺ μποροῦν νὰ τὸ κάνουν, διότι ἔχουν τὸ δικαίωμα,  οἱ δωδεκαθεϊστὲς δικαίωμα χρήσεως τῶν κατεστραμμένων, ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς κυρίως, ναῶν τους, τότε νὰ μᾶς δῶ γιὰ ποιὲς παγκόσμιες κληρονομιὲς θὰ συζητᾶμε…
Ἀλλὰ τὸ ἀντιπαρέρχομαι αὐτό, γιὰ τὴν ὥρα, καὶ περνῶ στὴν οὐσία.
Ὁ Δένδιας ἰσχυρίστηκε πὼς στόχος του ἦταν νὰ ἀνακόψῃ τὴν προσπάθεια τελέσεως παγανιστικῆς τελετῆς!!! Ἄκουσον ἄκουσον!

Ὁ πολὺς Δένδιας, ποὺ κυριολεκτικῶς γράφει στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του ἄλλα κι ἄλλα, φοβήθηκε, λέει, τὴν παγανιστικὴ τελετή! Λέει! Δῆλα δὴ δὲν τὸν ἐνόχλησαν τὰ ἐκατομμύρια τῶν ΛΑΘΡΟδιαβιούντων ἐντὸς τῆς χώρας, ποὺ ἔχουν μετατρέψῃ κάθε πλατεία μας, στάδιό μας καὶ Πανεπιστήμιο σὲ χῶρο λατρείας τοῦ θεοῦ τους, μὲ πραγματικὰ παγανιστικὲς δράσεις καὶ πράξεις… Οὔτε τὸν ἐνόχλησαν οἱ κάθε τύπου τελετὲς ποὺ λαμβάνουν χώρα μέσα στοὺς δρόμους μας καὶ τὶς πλατεῖες μας…
Κάτι σὰν κι αὐτές δῆλα δή:

Ἀπό πότε μωρέ ἀπαγορεύεται τό ἐλευθέρως «θρησκεύεσθαι»;1

φωτογραφία

Εἴδατε κάποιον Δένδια ἤ κάποιον ἀπό τούς προκατόχους του νά σπεύσουν πρό κειμένου νά ἀνακόψουν ἐτούτην τήν κατάντια;
Ὄχι… Δὲν εἴδατε… Καὶ οὔτε θὰ δεῖτε… Διότι τὸ πρόβλημά τους δὲν εἶναι τὸ ἰσλαμικὸ στοιχεῖο. Τὸ πρόβλημά τους εἶναι τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχεται. Ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν λανθάνοντα τρόπο ἐκφράσεως τῆς χρυσῆς αὐγῆς.

Ἔχετε δῇ μήπως  κάποιαν στιγμή στό παρελθόν νά ἀπαγορεύονται οἱ ὅποιες θρησκευτικές ἐκδηλώσεις στήν χώρα μας; Ἔχετε δῇ ποτέ τόν Δένδια, τόν Παπουτσῆ, τόν Χουντοχοΐδη ἤ ὅποιον ἄλλον προκάτοχό τους νά ἐπεμβαίνουν στό ἐλευθέρως θρησκεύεσθαι ὁποιουδήποτε κατοίκου αὐτῆς τῆς χώρας;
Ἔχετε δῇ ποτέ τά ΜΑΤ νά ἀνεβαίνουν στόν Ὄλυμπο γιά νά ἀπαγορεύουν τελετές τῶν δωδεκαθεϊστῶν;
Ἔχετε δῇ ποτέ τίς ΟΠΚΕ (ὁμάδες προλήψεως καί καταστολῆς ἐγκλήματος) νά σταθμεύουν ἔξω ἀπό τά στάδιά μας γιά νά κάνουν ἔλεγχο στοιχείων στούς ἐπί κεφαλῆς τῶν ἰσλαμιστῶν;
Ἤ μήπως εἴδατε τήν ἁπλῇ, ἁπλούστατη ἀστυνομία νά ἐπέμβῃ γιά νά ἀνακόψῃ τήν πραγματική βεβήλωσι τῶν μνημείων μας πού συνέβῃ (κι ἐξακολουθεῖ) ἀπό δυνάμεις τῶν ἀριστεροκουλτουριάρηδων; (Ἡ  ὁποία ἀστυνομία φυσικὰ ναὶ μὲν πραγματοποίησε τὰ ὅσα ὁ Δένδιας διέταξε, ἀλλὰ ἐντὸς ὁλίγων λεπτῶν ἄφησε τοὺς προσαχθέντες ἐλευθέρους. Τί νά τούς κάνῃ; Ἱστορίας μάθημα ἔκαναν οἱ ἄνθρωποι… Τόσο ἁπλᾶ…)

Τὸ ζήτημα λοιπὸν ἦταν ἡ βεβήλωσις τῶν μνημείων. Καὶ τὸ ἀναφέρει αὐτὸ κάποιος ποὺ πράγματι, στὸ παρελθόν, ἔχει δώσῃ δείγματα σεβασμοῦ πρὸς τὰ μνημεῖα μας.  Ὅπως αὐτό, γιὰ παράδειγμα.

Ἀπό πότε μωρέ ἀπαγορεύεται τό ἐλευθέρως «θρησκεύεσθαι»;2

φωτογραφία

Τὸ ἐὰν συνέβῃ ἐπὶ βασιλείας Δένδια ἡ βεβήλωσις τοῦ μεγίστου παγκοσμίου μνημείου μας δὲν ἔχει σημασία. Ἐπὶ βασιλείας του λαμβάνουν χώρα ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ βεβηλώσεις.

Ἀπὸ τὴν ἁπλουστέρα, αὐτήν:

 

Ἀπό πότε μωρέ ἀπαγορεύεται τό ἐλευθέρως «θρησκεύεσθαι»;5

φωτογραφία

ἤ αὐτήν

Ἀπό πότε μωρέ ἀπαγορεύεται τό ἐλευθέρως «θρησκεύεσθαι»;6

φωτογραφία

Ἔως τὴν σοβαροτέρα. Αὐτὴν:

Ἀπό πότε μωρέ ἀπαγορεύεται τό ἐλευθέρως «θρησκεύεσθαι»;4φωτογραφία

ἤ κι αὐτὴν ἀκόμη:

Ἀπό πότε μωρέ ἀπαγορεύεται τό ἐλευθέρως «θρησκεύεσθαι»;7φωτογραφία

Κι ἀκόμη χειρότερα, αὐτήν:

Ἀπό πότε μωρέ ἀπαγορεύεται τό ἐλευθέρως «θρησκεύεσθαι»;8φωτογραφία

Ἀπὸ βεβηλώσεις πήξαμε…
Κάποιον ποὺ νὰ τὶς παύσῃ δὲν βλέπουμε…

Σιγὰ μὴν δοῦμε τὴν παύσι τῶν βεβηλώσεων…
ΧΕΣΤΗΚΑΝ!!! Καὶ γιὰ τὰ μνημεῖα μας καὶ γιὰ τὰ ἤθη μας ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὴν ἀνεξιθρησκεία μας.
Τὸ μόνον ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι οἱ ἐντυπώσεις… Αὐτὲς πασχίζουν νὰ κερδίσουν…
Ἄλλως τέ, εἰδικῶς γιὰ τὸν Δένδια, καθῶς καὶ τὶς λοιπὲς κουδουνίστρες τοῦ αὐτοῦ κυβερνητικοῦ σχήματος, ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω πὼς πλέον, ἔτσι κοντόφθαλμοι ποὺ εἶναι, πράγματι φοβοῦνται τὴν ἄνοδο τῆς χρυσῆς αὐγῆς, ποὺ καλπάζει φυσικά, μὲ στόχο νὰ τοὺς ἀντικαταστήσῃ!!! (Μέσα στὸ πρόγραμμα εἶναι βέβαια κι αὐτό… Ἀλλὰ ὅταν εἶσαι ἠλίθιος μὲ πέταλα ἀδυνατεῖς νὰ δῇς λίγο παρὰ πέρα ἀπὸ τὴν μύτη σου. Ἀδυνατεῖς δῆλα δὴ νὰ συνειδητοποιήσῃς πὼς εἶσαι ἀναλώσιμος καὶ πὼς σὲ λίγο, ὅταν δὲν θὰ σὲ χρειάζονται τὰ ἀφεντικά σου, θὰ σὲ ἀντικαταστήσουν μὲ ἄλλους, πιὸ …«φρέσκους» καὶ πιὸ «ἐλπιδοφόρους».  Θὰ σὲ ἀντικαταστήσουν δῆλα δὴ μὲ πρόσωπα, τέτοια ποὺ θὰ ἔχουν περισσότερο χρόνο στὴν διάθεσί τους, ἀπὸ ἐσέναν, ποὺ εἶσαι ἤδη καμμένο χαρτί,  γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ὁλοκληρώσουν τὸν σχεδιασμό τους οἱ κρατοῦντες.)

Ἔχετε μήπως διαπιστώσῃ κάπου λοιπόν κάποιον πόνο ἤ κόψιμο, ἀπό τούς ἐκάστοτε κρατοῦντες, γιά τό ποῦ πιστεύει, ἐάν κάπου πιστεύῃ,  ὁ καθείς ἐξ ἡμῶν;
Ὄχι, δὲν ἔχετε δῇ… Καὶ οὔτε θὰ δεῖτε…
Κι ὅμως ὁ Δένδιας ἐδήλωσε πὼς στόχος τῆς κυβερνήσεως ἦταν νὰ ἀνακόψῃ τὴν προσπάθεια βεβηλώσεως τοῦ μνημείου ἀπὸ τὸ δωδεκαθϊστικὸ-παγανιστικὸ τμῆμα τῆς χρυσῆς αὐγῆς. Ἐκπληκτικό; Δέν βρίσκετε;
Καὶ θὰ σκεπτόταν κάποιος, λογικός, ὄχι βλαμμένος, πὼς ναί, πράγματι, αὐτὰ τὰ μνημεῖα, γιὰ τὰ ὁποῖα τόσο πολὺ κόπτονται καὶ «κόπτονται» κάποιοι τὰ ἔκτισαν παγανιστὲς καὶ εἰδωλολάτρες…
Εἰρωνία; Ὤ, ναί!!! Μέσα στὰ μοῦτρα μας!!!

Ἡ λέξις «βεβήλωσις» λοιπὸν ἀκυρώνεται καὶ δὲν χωρᾶ σὲ δηλώσεις κάποιου κουδουνισμένου. Πολλῷ δὲ μάλλον στὶς ἀνακοινώσεις κομμάτων κι ἀποκομμάτων ποὺ διαφημίζουν τὶς ἀπόλυτες ἀθεΐες τους καὶ τὶς ὁλοκληρωτικὲς καταργήσεις ἐθνικῶν ταὐτοτήτων, ἀλλοιώνοντας ἱστορικὰ γεγονότα καὶ παραχαράσσοντας μνῆμες, ἤθη κι ἔθιμα. (Ναί, ἀναφέρομαι σὲ αὐτοὺς ποὺ «κόπηκαν» καὶ τσακίστηκαν νὰ προασπιστοῦν ζητήματα ποὺ οὐσιαστικῶς καταπολεμοῦν μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις.)

Ἄρα. Αὐτὰ τὰ περὶ βεβηλώσεως, καὶ λοιπὲς ἀνοησίες, ἦσαν περιττά…
Τὸ αὐτὸ καὶ γιὰ τὰ ὅσα ἀνεφέρθησαν στὰ περὶ παγανιστικῶν τελετῶν. Δὲν ἐνοχλοῦνται ἐτοῦτα τὰ χοντρόπετσα ἀπὸ τελετές, ἐφ΄  ὅσον δὲν τοὺς ἐμποδίζουν στὴν ἐφαρμογὴ τῶν διαταγῶν ποὺ ἔχουν λάβῃ ἀπὸ τὰ ἀφεντικά τους.
Ὅμως ἐδῶ τίθεται ἀκόμη ἕνα σοβαρὸ ζήτημα.

Γιατί χρησιμοποιοῦνται ἀπό ἀθέους, ἀνθέλληνες, πολεμίους τῆς ἐθνικῆς ταὐτότητος, τῆς μνήμης μας καί καταστροφεῖς τῆς ἱστορίας μας, τέτοιου εἴδους μέθοδοι;  Ποῦ ποντάρουν; Στόν φανατισμό τόν θρησκευτικό; Μά εἶναι δυνατόν; Ποῦ ζοῦμε; Σέ ἐποχές πού οἱ σταυροφόροι φανάτιζαν τά πλήθη γιά νά σώσουν, τάχα μου, τόν πανάγιο τάφο;
Ποῦ στοχεύουν; Στό νἀ ἐγείρουν ζητήματα θρησκευτικοῦ διχασμοῦ; Μά καλά; Δέν τίθενται ζητήματα θρησκευτικοῦ διαχωρισμοῦ, καί κατ’  ἐπέκτασιν ἀπολύτου διαφορετικότητος, μέ τόν κάθε φανατικό ἰσλαμιστή πού διαβιεῖ ἐντός τῆς χώρας καί ἐκφράζει δημοσίως τά πιστεύω του; Ὁ ἀθῶος καί φυσιολάτρης παγανιστής τούς ἐνόχλησε; Ἤ μήπως πράγματι κατά βάθος στοχεύουν καί σέ αὐτόν; Μήπως; Λέω.. Μήπως…
Διότι ἡ χρυσὴ αὐγὴ  ἐδῶ καὶ μῆνες πασχίζει, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, νὰ ἀποδείξῃ τὸ πόσο παρεούλα μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα ἐκκλησία στέκεται. Ἄρα; Γιατί μία συκοφαντία κατά τῶν παγανιστῶν νά χρησιμοποιηθῆ πρό κειμένου νά αὐτογελοιοποιηθοῦν, γιά ἀκόμη μία φορά, ὅλοι αὐτοί πού ἐνεπλάκησαν στό σκηνικό; Τί συμβαίνει; (Ναί, σκηνικό. Παράστασις ἐδόθῃ!!! Ἀλλά γιατί;)
Μήπως ἰσχύει αὐτό πού ἀκούστηκε στούς Δελφούς, ἀπό πρώην δημόσιο λειτουργό; Μήπως δῆλα δή πράγματι κάποιοι θέλουν νά κάνουν τήν χρυσή αὐγή πρῶτο κόμμα;

Τί ἄλλο μάθαμε ἀπό αὐτές, τίς ἀπείρου κάλλους καί μεγίστου θράσους, δηλώσεις, ἀντιδράσεις, παραστάσεις;
Μάθαμε πὼς τὰ μνημεῖα μας, ὅπως γιὰ παράδειγμα ὁ ἀρχαιολογικὸς χῶρος τῶν Δελφῶν, εἶναι «μνημεῖα παγκοσμίου κληρονομιᾶς»!!!
Νὰ σᾶς πῶ…
Ἐὰν τὸ ἔλεγε αὐτὸ κάποιος ποὺ ἀντιλαμβάνεται ἀπὸ μνημεῖα, ναί, θὰ τὸν σεβόμουν. Διότι πράγματι τὰ μνημεῖα μας, καθῶς ἐπίσης καὶ κάθε τὶ ποὺ ἔφτιαξαν οἱ Ἕλληνες μέσα στοὺς αἰῶνες, εἶναι δῶρα πρὸς ὅλην την ἀνθρωπότητα.
Τὸ νὰ τὸ λέῃ ὅμως αὐτὸ μία κουδουνίστρα, ὅπως ἡ ἐν λόγῳ καρακραγμένη κουδουνίστρα, ἔ αὐτὸ πιὰ καταντᾶ τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς γελοιοποιήσεως ἀκόμη καὶ τῶν γελοιοδεστέρων ἠλιθίων, ὅπως οἱ ἐν λόγῳ κουδουνισμένοι.
Γιατί;
Διότι μνημεῖο παγκοσμίου κληρονομιᾶς εἶναι κάθε τὶ ποὺ μπορεῖ νὰ κατανοήσῃ, νὰ σεβαστῇ καὶ νὰ χρησιμοποιήσῃ γιὰ τὴν πεπαίδευσί του ὁ κάθε ἄνθρωπος ἐπὶ τοῦ πλανήτου. Εἶναι κάθε τὶ ποὺ ἄφησαν οἱ Ἕλληνες, ποὺ ἀφήνουν καὶ ποὺ θὰ ἀφήσουν στὴν ἀνθρωπότητα. Δὲν εἶναι οὔτε μέσον πλουτισμοῦ, ἐτοῦτα τὰ κληροδοτήματα, οὔτε μέσον προβολῆς ἀλλὰ οὔτε μέσον ἐφαρμογῆς μεσαιωνικῶν τακτικῶν…

Ἄρα; Γιατί τόσο χρῆμα πεταμένο, τόσος χρόνος καί τόση φασαρία; Ποιός ὁ στόχος; Οἱ παγανιστές; Ἤ μήπως τελικῶς ὁ ὑπάκουος Δένδιας ὑπακούει γιά ἀκόμη μίαν φορά σέ ἐπιταγές πού οὔτε περνοῦν ἀπό τό μυαλό μας;

Φιλονόη.

(Visited 28 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ἀπό πότε μωρέ ἀπαγορεύεται τό ἐλευθέρως «θρησκεύεσθαι»;

 1. Η πράξη της απαγόρευσης του “ἐλευθέρως «θρησκεύεσθαι» θα ήταν τόσο ηλίθια….όσο και αυτός που είναι θρήσκος. Το να δέχεσαι απόψεις και στάσεις ζωής με μόνη βάση τη πίστη, αυτό είναι ότι το πιο ηλίθιο “κουσούρι” / side effect αποκόμισε ποτέ (ίσως) ο άνθρωπος, στην προσπάθειά του να υπερνικήσει μια από τις βιολογικές προδιαθέσεις της συμπεριφοράς του… το postpone behavior. Άρα το να αντικρούσεις μια ηλίθια δήλωση με την παρουσίαση ενός ακόμα πιο ηλίθιου δικαιώματος δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό επιχείρημα.

  • Ἐγώ δέχομαι ἀπόψεις καί στάσεις ζωῆς μέ βάσιν τήν πίστιν; Διάβασες καλά αὐτό πού δηλώνεις πώς διάβασες;
   Μᾶλλον λάθος κατάλαβες ἀγαπητέ. Ἐγὼ καυτηριάζω αὐτοὺς ποὺ κρίνουν ἀναλόγως, διότι τὸ τελευταῖο ποὺ μὲ ἐνδιέφερε, ἀπὸ παιδί, ἦταν ὁ θεὸς τοῦ συνομιλητοῦ μου.
   Ἀλλὰ μᾶλλον ἔως ἐκεῖ φθάνει ἡ ἀντίληψίς σου… Δὲν μποροῦν ὅλοι, κατὰ πῶς φαίνεται, νὰ ἀφήσουν στὸ σπίτι τους τὶς παρωπίδες τους…
   Σύνηθες…

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ προσβολὴ τοῦ πολιτεύματος τιμωρεῖται μὲ ἰσόβια… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply