Τὰ ἀεροσκάφη τῶν παππούδων μας.

Τὰ ἀεροσκάφη τῶν παππούδων μας.

 

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες κατασκεύαζαν ἀεροπλάνα, σύμφωνα μέ τά ἱερά βιβλία τῶν Ἰνδῶν;

Τὸ Vaimanika Sastra εἶναι τὸ ἱερὸ βιβλίο τῶν Ἰνδῶν, ποὺ εἶναι χιλιάδων ἐτῶν.
Εἶναι ἴσως τὸ πιὸ σπουδαῖο βιβλίο γιὰ τὰ
Vimana.
Σὲ αὐτὸ ἀναφέρονται 97 ἐργασίες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες τοὐλάχιστον οἱ εἴκοσι ἀσχολοῦνται μὲ τοὺς μηχανισμοὺς ἐναερίων μηχανῶν.
Σὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο περιγράφεται, σὲ ὀκτὼ πλήρη καὶ σαγηνευτικὰ κεφάλαια, ἡ τέχνη τῆς κατασκευῆς διαφόρων εἰδῶν ἀεροπλάνων, γιὰ ἕνα ἄνετο ταξείδι στὸν οὐρανό.
Ἐπίσης τὸ ἀρχαῖο αὐτὸ χειρόγραφο βιβλίο ἰσχυρίζεται ὅ,τι δἰνει τὰ ἐξῇς μυστικά, ἐν σχέσει μὲ τὶς ἐναέριες μηχανές:
1. Τὸ μυστικὸ τῆς κατασκευῆς ἀεροπλάνων, ποὺ δὲν θὰ σπάσουν, ποὺ δὲν θὰ κοποῦν, ποὺ δὲν θὰ πιάσουν φωτιὰ δὲν θὰ μποροῦν νὰ καταστραφοῦν.
2. Τὸ μυστικὸ γιὰ νὰ γίνουν τὰ σκάφη ἀνίκητα.
3. Τὸ μυστικὸ γιὰ νὰ γίνουν τὰ σκάφη ἀόρατα.
4. Τὸ μυστικὸ γιὰ νὰ ἀκοῦς τὶς συζητήσεις, καθὼς κι ἄλλους ἤχους, ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ ἀεροπλάνα.
5. Τὸ μυστικὸ τῆς λήψεως φωτογραφιῶν τοῦ ἐσωτερικοῦ τῶν ἐχθρικῶν ἀεροσκαφῶν.
6. Τὸ μυστικὸ τῆς ἐξακριβώσεως τῆς κατευθύνσεως τῶν ἐχθρικῶν ἀεροσκαφῶν ποὺ πλησιάζουν.
7. Τὸ μυστικὸ τοῦ νὰ κάνῃς τὰ ἄτομα τοῦ ἐχθρικοῦ ἀεροσκάφους νὰ χάνουν τὶς αἰσθήσεις τους καὶ
8. Τὸ μυστικὸ τῆς καταστροφῆς τῶν ἐχθρικῶν ἀεροσκαφῶν.

Ὅλες οἱ ἱστορίες τῶν ἰνδικῶν συγγραμμάτων κατονομάζουν γιὰ κατασκευαστὲς αὐτῶν τῶν μηχανῶν τοὺς Ἕλληνες.
Δεῖτε μία vimana στὴν φωτογραφία ἐπάνω μὲ τὸ σῆμα τοῦ κίωνος ἰωνικοῦ ῤυθμοῦ.

 

περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply