Ἡ πληροφορία!

Ἡ πληροφορία!Εμαι λοιπν σχετη κα δαής, ναφορικς μ κάθε πρόγραμμα πολογιστο! ν τελς! Περισσότερο δν γίνεται!

Ἐὰν μ κάποιον τρόπο καταφέρω κα νοίξω κάποιο ρχεο μ πληροφορίες λειτουργικο, τότε εναι πο θ πογοητευθ πλήρως! Θ βλέπω μπρός μου χιλιάδες κουτάκια, ριθμούς, γραμμολες λλ δν θ μο λένε τίποτα! πολύτως τίποτα!

Μάλλιστα, ατ «τρέχουν» μ τέτοιες ταχύτητες, πο ν τ βλέπω, δν προλαμβάνω κν ν τ διαβάσω. 

Εναι πολ φυσικόν! 

Σίγουρα ατν τν στιγμή, ποιος χει στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμο, θ χαμογελ μ τν …δυναμία μου! λλ γι σταθετε… Δν θελα ν τ πάω κε!

Ξεκίνησα σήμερα ν γράφω γι τν προγραμματισμ τν πολογιστν, διότι π χθς εμαι σ μίαν διένεξιν μ μίαν καλ φίλη, ναφορικς μ τν γνώσι κα τν πληροφορία. 

χω δηλώσει πάρα πολλς φορές, κα δηλώνω κ νέου, πς πιστεύω ,τι πληροφορία λη εναι ντός μας! Μέσα μας! μες εμαστε πληροφορία!

Τ ἐὰν μως μπορομε ν τν δομε, κόμη κα ν τν διαβάσουμε, κα πολ περισσότερο ν τν ναγνωρίσουμε, ατ εναι τελείως διαφορετικό ζήτημα. 

Μο λεγε λοιπν φίλη πς μερικ χρόνια πίσω, μίαν μεγάλη περίοδο, σ στιγμς πομονώσεως κατάφερνε ν «βλέπ» ΟΛΗΝ τν γνώσι το πλανήτου ν  «τρέχ» μπρς στ μάτια της. 

«Εδε» γι παράδειγμα τν μάχη το Μαραθνος, μ λες τς παραμέτρους πο τν στησαν, «εδε» τν Σωκράτη, μ λον του τν βίο, «εδε» τ πάντα ν λίγοις, ν «τρέχουν» μπρς στ μάτια της ς λλο λειτουργικ πολογιστο

ζησε δλα δή κείνην τν περίοδο ατ πο θ ζοσα γ ἐὰν μπαινα σ μονοπάτια τν προγραμματιστν. βλεπε, ντιλαμβανόταν λλ δυνατοσε ν συγκρατήσ κα ν ταξινομήσ τ ,τιδήποτε!

κε κριβς χουμε τν διαφωνία. Δν κατάφερε φίλη, οτε ν συγκρατήσ τν πληροφορία, οτε ν τν καταγράψ, οτε ν τν  πεξεργαστ λλ οτε κα ν τν νασύρ ν τακτ χρονικ διαστήματα, πρ κειμένου ν γίν σοφή!!! ( μγος, πως σχυρίστηκε!) ντιλαμβάνεται μως πς χει τν κανότητα ν τν προσεγγίσ ν πάσ στιγμή!

χω λοιπν ν παντήσω τ ξς, κα στν φίλη λλ κα σ κάθε λλον πο χει νάλογες δέες.

πληροφορία εναι πράγματι ντός μας. Εναι κε κα ναμένει π μς ν τν νασύρουμε! 

Ετε ποφασίσουμε ν τ κάνουμε, ετε χι, πληροφορία εναι κε! Δν χάνεται. 

μες κα μόνο μες μπορομε ν τν βγάλουμε στν πιφάνεια κα ν τν κάνουμε χρήσιμη, ν τν θάψουμε δι παντός. 

πληροφορία μως χρειάζεται κα κάποιες παραμέτρους γι ν ναθυθ

Ἐὰν γι παράδειγμα φορ σ στορικ γεγονότα, τότε ρκε λογική μας, σ συνδιασμ μ τν καλή μνήμη πο πρέπει ν δομήσουμε, κα τότε πράγματι μπορε ν ναδυθ κα ν καταγραφ.

Τί γίνεται μως ταν πληροφορία φορ σέ θέματα γνωστα σέ μάς;

Παραδείγματος χάριν, τί γίνεται άν πληροφορία χει νά κάν μέ γενετική; Μέ βιολογία; Μέ ατρική; Μέ φυσική; Μέ χημεία; Μέ λεκτροχημεία; Μέ βιοτεχνολογία; Μέ γεωλογία; Μέ στρονομία; Μέ ….φιλοσοφία;

δ μς θέλω. 

Πρν προχωρήσω, θ θελα ν κάνω κάποιες διευκρινήσεις. 

λέξις φιλοσοφία, ἐὰν πλς ναλυθ, θ μς δόσ τόν φίλο τς σοφίας. Φιλ μως σημαίνει γαπ, φροντίζω. (Κι χι φιλ μ τν σημεριν ννοια πο χει …κπέσει!!!) 

(φιλ= γαπ, συμπαθ, θεωρ τινα φίλον, ποδέχομαι φιλοφρόνως,  φιλοξεν, φιλεύω….Λεξικν Δημητράκου, θναι 1969, σελίδα 1408, κδόσεις Γιοβάννη)

Δλα δή, φιλοσοφν εναι ατς πο φιλ, γαπ, μεριμν γι τν σοφία. 

Τί σημαίνει γαπ τήν σοφία; Τί σημαίνει φιλοσοφ

Φιλοσοφ= ταν μεριμν γι τν σοφία μου. Δλα δή, ταν πισταμένως φροντίζω γι ν γίνω σοφότερος! Δλα δή, ταν χω περάσει μέσα π τν πιστήμη κα πίσταμαι πολλν, διαφορετικς ταν εμαι πανεπιστήμων!!

μως, 

πίσταμαι=γνωρίζω πς νά πράξω τι, εμαι κανς ν πράξω, εμαι εδικς ες τι.

πιστάμενος=εδήμων, εδικός.  (πίσης λεξικν Δημητράκου, σελίδα 597.)

Δλα δή, χω τν δυνατότητα ν εμαι φίλος τς σοφίας, φιλόσοφος, ταν χω προηγουμένως γίνει πανεπιστήμων κι φ’ σον νωρίτερα χω περάσει μέσα π τ πίσταμαι! 

γώ λοιπόν πού δέν κατέχω πληροφορία-γνώσι προγραμματισμο, πόσο πολύ μπορ νά κατανοήσω, καί σέ τί βάθος, λην τήν πληροφορία πού ξεκλειδώνεται μπρός μου; Πς θά καταφέρω νά ποκρυπτογραφήσω λα ατά τά θαυμάσια καί νά τά κάνω νά λειτουργήσουν πρός φελός μου πρός φελος τς νθρωπότητος;

Νά τό πλοποιήσω περισσότερο;

Πάω στήν ζούγκλα, στούς Παπούα (συμπαθς πληθυσμιακ μάδα) κα τος δίδω λη τν πιστημονικ γνώσι πο χει καταγραφε π το πλανήτου.  Τί θά τήν κάνουν; Τί θά κάνουν τόσα βιβλία; Γιά τήν κρίβεια, τί θά κάνουν τόσες βιβλιοθκες; Πς θά τίς διαχειριστον; 

Τό πλούστερον κα εκολότερον εναι ν τ κάνουν προσάναμμα γι τς φωτιές τους.   ν τ χρησιμοποιήσουν γι ν καλύψουν …προσωπικές τους νάγκες!!! Πάντως σ καμμία τν περιπτώσεων δν θ μποροσαν ν χρησιμοποιήσουν τόσην γνώσι ς γνώσι!

Διότι, κόμη κι ἐὰν γνώριζαν πς κε μέσα κρύβεται λη σοφία το πλανήτου, πίσης θ γνώριζαν πς δυνατον ν τν προσεγγίσουν! Δν χουν τν ποδομή, τς γνώσεις κα τν ….λογική!

Ναί, παιτεται κι ατ λογική! τιμη εναι τόσο σημαντική, τόσο παραίτητη, πο δίχως της λη γνώσις εναι σκουπίδια! 

Εναι παραίτητη γι τν ταξινόμησι. Εναι παραίτητη γι τν σύνθεσι κα τν νάλυσι. Εναι παραίτητη γι τος συνδυασμούς. Γι τν συνδυαστικ σκέψι κα γι τν τοποθέτησι κάθε εδους στν δική του θέσι κα σειρά.  

να λοκλήρωμα εναι ν τελς χρηστο στν βιολογία. Δν «ρχειοθετεται» μ γονίδια κα νουκλεοτίδια. 

νας χημικς δεσμς δν μπορε μ τίποτα ν δέσ μ στορικς καταγραφές οκονομικς θεωρίες. 

Μία στροφυσικ λήθεια δν μπορε μ τίποτα ν ξηγήσ ( ν δέσ) μ μίαν μέθοδο δημιουργίας χρωμάτων μ μία θεραπεία. 

Σαφς κι λα λληλεπιδρον μεταξύ τους. λλ τ κάθε να χωριστ χει τν θέσι του κα τν συμμετοχή του, ναλόγως το φαινομένου. 

Πς μπορ γώ, φίλη μου, νά καταγράψουμε λοιπόν μίαν πληροφορία πού μως δέν κατανοομε; Πς θά τήν κάνουμε νά λειτουργήσ πρός φελος τς νθρωπότητος, ταν μες ο διες δέν ναγνωρίζουμε κάποιαν φετηρία; Δέν μπορομε πό κάπου νά ξεκινήσουμε γιά νά «λύσουμε» τά κουβάρια;

Πράγματι πληροφορία εναι μέσα μας. κε μπορομε ν ναζητήσουμε πολλές, πάρα πολλς παντήσεις. λες τς παντήσεις. λλ γι ν γίνουν κατανοητές, γι ν γίνουν ντιληπτς κα ναγνώσιμες, μες πρέπει ν γνωρίζουμε τ κλειδιά. Ν κατέχουμε τ ψηφία. Ν μπορομε ν τς καταγράψουμε, ν τς ρχειοθετήσουμε κα ν τς βάλουμε σ σειρά. Ν μπορομε ν τς διαβάσουμε κα ν τς κάνουμε κτμα μας. 

Μία πληροφορία σ μίαν βιβλιοθήκη, πως ατ τν Παπούα, εναι μία χρηστη κατάστασις πο πρέπει ν καταστραφ γι ν μν καταλαμβάν χρήσιμο χρο. 

Μία πληροφορία πο μπορομε ν ντιληφθομε κα ν ναγνώσουμε, εναι μία πληροφορία διαιτέρως σημαντική, δίως γι μάς.

πληροφορία εναι πράγματι δ. Παντο! να τσι κάνουμε κι πλώνουμε τ χέρι μας γι ν τν φθάσουμε. λλ ατ π μόνο του δν ρκε

ταν γι παράδειγμα Σωκράτης γινόταν Σωκράτης, ατ φειλόταν στν κανότητά του  ν ναλύσ τν πληροφορία, στν ποίαν πέκτησε πρόσβασι. Τ διο κι ράκλειτος. Κι ριστοτέλης. 

Μάλλιστα, ατο χι μόνον κατάφεραν ν διαβάσουν τν πληροφορία, λλ πέτυχαν ν τν κοινοποιήσουν κα στος γύρω τους. 

Κι δ τίθεται να λλο ζήτημα. 

χουν λοι ατήν τήν κανότητα; Γιατί εχαμε ναν μόνον Σωκράτη; ναν μόνον ράκλειτο; ναν μόνον ριστοτέλη;

Γιατί δέν κατάφεραν λοι, καί μάλλιστα σ μίαν ποχή πού διέθεταν καί τούς δασκάλους, νά ποκτήσουν τήν πολυπόθητη γνώσι;

δ μς θέλω! 

πληροφορία εναι μέσα μας! λλ γι ν «νοίξ» κα ν τν διαβάσουμε κα ν τν ντιληφθομε παιτονται πάρα πολλς λλες παράμετροι. Μία π ατές, κατ ριστοτέλη, εναι Φύσις. 

Τί σημαίνει πί το συγκεκριμένου Φύσις;

Ατ εναι λλο ζήτημα. ξ σου σημαντικό, λλ χι ατς τς ναρτήσεως. Κάποιαν λλην στιγμή. 

Πρς ρας παραμένω στ ρια τς συζητήσεως μ τν φίλη μου. 

πληροφορία γι ν γίν κτμα μας, παιτονται λοιπν πάρα πολλς παράμετροι. παιτονται πίσης γνωστικ πίπεδα τέτοια, πο θ μς πιτρέψουν ν ντιληφθομε πς πρόκειται γι πληροφορία κι χι γι φαντασιοπληξίες. παιτονται πίσης κα ο βασικς κενες γνώσεις, πο θ κάνουν τν πληροφορία φθάσ σ μάς κι χι ν προσπεράσ ς κάτι διάφορον! 

παιτεται δλα δή γνώσις το συστήματος ναγνώσεως τς πληροφορίας. 

Δν μπορ ν διαβάσω να κείμενον ἐὰν δν γνωρίζω τν λφα-βτα. Δν μπορ ν διαβάσω τ λειτουργικ το πολογιστο μου, ἐὰν δν γνωρίζω τν γλώσσα στν ποίαν συντάχθηκε! Δν μπορε ν «διαβάσ» τ tRNA να ντικωδικόνιον ἐὰν δν διαθέτ τ κατάλληλον κωδικόνιον!

Πράγματι, πάρχει πληροφορία! λλ πρέπει ν γνωρίζουμε τν κατάλληλον γλώσσα πρ κειμένου ν τν διαβάσουμε!

Εμαστε τόσο πλούσιοι κα τόσο φτωχοί! 

μες κρατμε τ μαχαίρι μες κα τ πεπόνι. 

λλ παιτεται κόπος, θέλησις κα καθαρ καρδι γι ν συμβον λα σα συζητήσαμε μ τν φίλη. 

Μπορες ν γίνς ριστος προγραμματιστς κα ν παραμένς κάθαρμα. 

Μπορες ν εσαι tRNA κα ν μεταφράζς σ πρωτεΐνη τν πληροφορία το RNA, λλ τ κάνεις τυφλά, δίχως κριτικ σκέψι. Τ  tRNA συνέθεσαν κμη κα τν …Χίτλερ!

Μπορες ν εσαι νθρωπος νθρωποειδς κα ν μν φθάσς ποτ στν πληροφορία. Μόνον ἐὰν εσαι  νθρωπος θ τν γγίξς! 

Γιατί; Μ διότι Φύσις πο μς προσφέρει τν πληροφορία, σοφ ποίησε τ πάντα. Δν θ παρέδιδε σ κάποιον χθρ το νθρώπου τ κλειδι πρ κειμένου ν ποκτήσ ατς περισσότερα πλα κατ το νθρώπου.

Ατ εναι κανόνας παράβατος. 

κόμη κι ἐὰν κάποιος καταφέρ  ν χ λα κενα τ φόδια πο παιτονται πρ κειμένου ν «νοίξ» τν πληροφορία, θ καταφέρ ν φθάσ μόνον σ να σημεον. Δν θ το πιτραπ ΠΟΤΕ ν τ περάσ! Κάθε δύναμις, κάθε φυσικν φαινόμενον, κάθε «σύμπτωσις» θ σταματήσ δι παντς τν πολέμιο το νθρώπου! 

Διότι πληροφορία πάρχει παντο! λλ πάρχει γι ναν σκοπό κα μόνον! Γι ν προάγ τν νθρωπο κι χι γι ν τν κρατ δέσμιο!

 

Υ.Γ. κα παρατήρησις: Γνωρίζω ρκετος πο χουν λυσσάξει, πρ κειμένου ν ποκτήσουν πρόσβασι στν πληροφορία. Κάνουν τ πάντα λλ τελικς δν κάνουν τίποτα. Δν πρόκειται φυσικ ν τ καταλάβουν, λλ τ γράφω, μία κόμη φορά, μήπως κα ποφασίσουν ν πάψουν: τ μόνον πο καταφέρνουν εναι ν κλέβουν. σον γώνα κι ἐὰν παρουσιάσουν, σον κόπο, ση λητεία, μόνον στν κλοπ θ καταλήγουν. Δν χουν καταλάβει κόμη; δια Φύσις πολεμ κάθε τι πο τν ντιμάχεται! Σήμερα Φύσις παναφέρει τς σορροπίες. παναφέρει τ δίκαιον! παναφέρει τν νθρωπο στν θέσι πο το ξίζει. Εναι πλς λίθιος ποιος πασχίζει ν τ σταματήσ! Διότι ατς λίθιος μεριμν μόνον γι τν δική του τομικ ξουσία. Δν χωρ μως ατ μικρόνοη ξουσία μέσα στ Τέλειον πο ρχεται! 

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply