Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει κι ἐμεῖς…

Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει κι ἐμεῖς...Ἀκόμη φαγωνόμαστε γιὰ τὸ ἐὰν πρέπῃ νὰ τὴν βάψουμε κόκκινη, μαύρη ἤ γκρί…
Ἀκόμη τρωγόμαστε μὲ τὸ ἐὰν ὁ τάδε ἤ ὁ δείνα εἶναι καλλίτερος…
Ἀκόμη ἀπασχολούμαστε μὲ τὸ ἐὰν καὶ τὶ πρέπει νὰ σώσουμε…

Τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, διότι σὲ αὐτὸ ἀναφερόμαστε οὐσιαστικῶς, ψυχοῤῥαγεῖ…
Εἶτε μᾶς ἀρέσει εἶτε ὄχι, αὐτὸ τὸ τέρας μὲ τὰ χιλιάδες κεφάλια, πεθαίνει…
Καὶ σαφῶς δὲν εἶναι Ἑλλὰς ἐτοῦτο τὸ ἀνοσιούργημα…

Ἡ Ἑλλάδα μας πεθαίνει κι ἐμεῖς τρωγόμαστε ἀκόμη μεταξύ μας γιὰ τὰ κόμματα, τὰ ἀποκόμματα καὶ τὰ ἐκτρώματα τῆς πολιτικῆς σκηνῆς, ποὺ θέλουν μόνο νὰ πάρουν τὴν ψῆφο μας…
Δυστυχῶς «ἡ ὑπονόμευση ποὺ ὑφιστάμεθα ὡς ἔθνος εἶναι ἀμφίδρομη γιατὶ δὲν μπορεῖς νὰ ὑπονομεύσῃς ἕναν λαὸ ποὺ δὲν θέλει νὰ ὑπονομευθῇ»…

Γιώτα Σούσουλα.

Ξέρετε τί σκέπτομαι;
Φθάνουμε στὴν καμπή… Φθάνουμε σὲ ἐκεῖνον τὸ σημεῖον ποὺ ἐπιστροφὴ δὲν θὰ ὑπάρξῃ…
Φθάνουμε στὸ πέρας τοῦ πρώτου μέρους τῆς διαδρομῆς…
Ἀκολουθοῦν κι ἄλλα, ἀλλὰ ἄς μὴν μᾶς ἀπασχολῇ ἀκόμη…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply