Ἄς ποῦμε καὶ μίαν ἀλήθεια…

Ἄς ποῦμε καὶ μίαν ἀλήθεια...Ὅλα τὰ πρόσωπα ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν πολιτικὴ μὲ κάνουν κι αἰσθάνομαι σὰν …ἀνόητη. Ὄχι διότι δὲν ἀντιλαμβάνομαι τὰ παιχνίδια ποὺ παίζουν εἴς βάρος μας ἀλλὰ διότι ἐμεῖς τοὺς ψηφίζουμε, τοὺς τοποθετοῦμε στὶς θεσοῦλες τους καὶ τελικῶς τοὺς παρακαλοῦμε νὰ μᾶς …σφάζουν κανονικότατα.
Μέσα λοιπὸν σὲ αὐτοὺς εἶναι κι ὁ Γρηγόρης Ψαριανός.
Τὸν γνωρίζετε φαντάζομαι…
Μεγάλη μορφή… Πολὺ μεγάλη… Ἀπὸ αὐτὲς ποὺ μίαν φορὰ συναντᾶς καὶ μετὰ θέλεις νὰ …ἀλλάξῃς πλανήτη.

Αὐτὸς ὁ Γρηγόρης Ψαριανὸς ὅμως εἶχε κάποτε μίαν κρίσι εἰλικρινείας…. Τὸ παθαίνει κάπου κάπου…
Καί τί εἶπε τό ἄτομον;

Τὸ αὐτονόητον εἶπε…

Ἄλλαξε κάτι;
Καὶ οὔτε θὰ ἀλλάξῃ…
Ξέρετε μήπως τό γιατί; Ἔχετε καταλάβῃ πώς ἀκοῦμε μόνον αὐτά πού θέλουμε νά ἀκούσουμε; Ἔχουμε συνειδητοποιήσῃ πώς τελικῶς μόνοι μας βάζουμε τά χέρια μας καί βγάζουμε τά μάτια μας;

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply