Ψηφίσματα γιά ἔκτακτα μέτρα ἀνάγκης στά καύσιμα;

Ψηφίσματα γιά ἔκτακτα μέτρα ἀνάγκης στά καύσιμα;Ἐδῶ ξεκινοῦν τὰ δύσκολα. Πράγματι τὰ δύσκολα.
Δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ πολιτικοὺς γίγαντες, ποὺ μποροῦν νὰ προβλέψουν τὰ ὅσα ἔπονται. Τὰ …πισινά τους πασχίζουν νὰ διασώσουν. Ἡ διάσωσις τῶν πισινῶν τους ὅμως προβλέπει ἀκόμη ἕνα μέτρο εἰς βάρος μας, ποὺ ἀφορᾷ στὴν ἐνέργεια: Καύσιμα μὲ τὸ δελτίο.
Πότε; Πῶς; Γιατί;
Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ ἁπλό, τὸ αὐτονόητον.
Χρεοκοπία ἐπίσημος μᾶς ἔρχεται… Συνεπῶς τί περιμένουμε; Νά μᾶς φροντίσουν; Ἤ νά μᾶς ἐνημερώσουν;
Τώρα μάλλιστα ποὺ γύρω μας παντοῦ ἀρχίζουν καὶ πέφτουν οἱ θερμοκρασίες καὶ ὁ ἐπερχόμενος χειμώνας διαφαίνεται νὰ εἶναι ἀπὸ τοὺς πλέον ψυχροὺς τῶν τελευταίων ἐκατὸ ἐτῶν. Ἄρα; Θά πεθάνουμε ἀπό τό κρύο, ὅσοι δέν προλάβαμε νά πεθάνουμε ἀπό τίς πιέσεις τῶν τοκογλύφων;
Ἄλλη παράμετρος ποὺ ἐπίσης πρέπει νὰ ἐξετάζουμε εἶναι ὁ πόλεμος… Ξεκινᾶ… Τὸ γνωρίζουμε. Συζητᾶμε ὅμως γιὰ ἕναν πόλεμο ὄχι τοπικὸ ἀλλὰ παγκόσμιο. Ἄρα μεγάλες καὶ σοβαρὲς ἀνακατατάξεις θὰ ὑπάρξουν σὲ κάθε ἐπίπεδον, μὲ πρῶτο καὶ σημαντικότερον τὰ καύσιμα. Ἄρα, ναί, ἔχουν πληροφορίες…
Εἶτε διότι τρέχουν γιὰ νὰ σωθοῦν, εἶτε διότι τοὺς διέταξαν νὰ πράξουν ἔτσι, τὸ θέμα εἶναι τὸ δελίτο τῶν καυσίμων στὶς ἔκτακτες περιπτώσεις.
Ἄρα… Ἐμεῖς τί προλαβαίνουμε νά κάνουμε; Νά πᾶμε στό χωριό γιά ξύλα ἤ νά ἀγοράσουμε πετρέλαιο; Καί τήν μετακίνησι πῶς θά τήν κάνουμε; Μέ τά γαϊδούρια;

Φιλονόη

Καύσιμα: Σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Βενζίνη με δελτίο, απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων ή ιδιωτικών αεροσκαφών κ.λπ., ακύρωση δρομολογίων πλοίων, περιορισμός του χρόνου λειτουργίας καταστημάτων και των φωτεινών επιγραφών τους και σειρά άλλων απαγορεύσεων προβλέπει το Σχέδιο Μέτρων Εκτακτης Ανάγκης (ΣΜΕΑ) που εγκρίθηκε με πράξη του υπουργικού συμβουλίου. Με τη συγκεκριμένη απόφαση υλοποιούνται στην ουσία οι προβλέψεις νομοθετικής ρύθμισης που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο με την οποία ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο οι κοινοτικές οδηγίες για την ασφάλεια ανεφοδιασμού στην ενέργεια. Στο ΣΜΕΑ αναφέρεται με λεπτομέρεια πότε πρέπει να εφαρμοστούν τα έκτακτα μέτρα για τον εφοδιασμό της αγοράς καυσίμων, πότε εφαρμόζονται εθελοντικά μέτρα, πότε είναι υποχρεωτικά καθώς και πώς συνεργάζονται τα εμπλεκόμενα υπουργεία (Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών, Εθνικής Αμυνας, Ναυτιλίας κ.λπ.).

 

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης προβλέπει σειρά εθελοντικών μέτρων, αλλά σε περίπτωση που η κατάσταση με τον ενεργειακό ανεφοδιασμό της χώρας χειροτερέψει, τότε επιβάλλονται υποχρεωτικά μέτρα για μείωση της ζήτησης πετρελαίου όπως: μέτρα περιορισμού της κίνησης των μέσων μεταφοράς (μείωση των ανώτατων ορίων ταχύτητας στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, στους αυτοκινητόδρομους και στις εθνικές οδούς, περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων εντός συγκεκριμένων περιοχών, περιοδική κυκλοφορία των οχημάτων αναλόγως του αριθμού κυκλοφορίας τους, περιορισμός της συχνότητας δρομολογίων ή των στάσεων των μέσων μαζικής μεταφοράς, περιορισμός κυκλοφορίας συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων. Περιλαμβάνεται επίσης η απαγόρευση κίνησης σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών αεροσκαφών, η ακύρωση πτήσεων και δρομολογίων πλοίων χωρίς κάποια ελάχιστη πληρότητα (μέσω συνένωσης δρομολογίων και κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων κατά περίπτωση δημοσίων υπηρεσιών), η εντατική χρήση των υφιστάμενων αστικών λεωφορείων με φυσικό αέριο, ακόμα και η υποχρεωτική από κοινού μετακίνηση συγκεκριμένου αριθμού επιβατών με οχήματα ιδιωτικής χρήσης.

 

Το σχέδιο προβλέπει δύο κατηγοριών διαταραχές κατά τις οποίες μπορεί να εφαρμοστούν τα μέτρα έκτακτης ανάγκης:

 

Σε μια «τοπική σοβαρή διαταραχή» ή σε μια «διεθνή σοβαρή διαταραχή». Μια «τοπική σοβαρή διαταραχή» προκαλείται από γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε μέρος ή στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας ή σε γειτονικές χώρες ή στις θαλάσσιες διαδρομές από τις οποίες πραγματοποιείται ο εφοδιασμός της χώρας σε πετρέλαιο ή/και πετρελαιοειδή προϊόντα, τα οποία διακόπτουν ή μπορούν να διακόψουν την τροφοδοσία σε πετρέλαιο ή/και πετρελαιοειδή προϊόντα μέρους ή του συνόλου της ελληνικής επικράτειας, στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως καταστροφές ή για οποιονδήποτε λόγο διακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίου, αποθηκών ή αγωγών μεταφοράς πετρελαίου ή δυσχέρειες στη διακίνηση ή στη μεταφορά πετρελαίου ή πετρελαιοειδών λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, θεομηνιών, ατυχημάτων, περιβαλλοντικών καταστροφών, απεργιών ή συρράξεων.

 

«Διεθνής σοβαρή διαταραχή» προκαλείται από διεθνή γεγονότα, όπως «εμπόλεμες καταστάσεις, απεργίες, φυσικές καταστροφές ή αποφάσεις πετρελαιοπαραγωγών χωρών να διακόψουν προσωρινά ή μόνιμα την τροφοδοσία καταναλωτριών χωρών, τα οποία περιορίζουν ή αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά την παραγωγή ή τη διακίνηση πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές ή γενικά την προσφορά πετρελαίου ή πετρελαιοειδών».

Δημοκρατία

(Visited 6 times, 1 visits today)
Leave a Reply