Ποῦ κρύβεται ὁ ὁπλισμός τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς;

Καταπληκτικὴ ἰδέα…
Ἐὰν ὅλοι μας καταθέτουμε τὶς ὑποψίες μας, τότε πολὺ πιθανὸν νὰ βροῦν καὶ οἱ «κρατοῦντες», τὸ ποῦ εἶναι αὐτὸς ὁ ὁπλισμός…
Κι ἐὰν τὸν βροῦν οἱ κρατοῦντες, τότε θὰ ἡσυχάσῃ τὸ κεφαλάκι μας…
Μᾶς ἔπρηξαν…
Ἄρα ἀρχίζουμε νὰ …ψηφίζουμε, μήπως καὶ λυθοῦν οἱ ἀπορίες τῶν «κρατούντων» καὶ τελικῶς μπορέσουμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τοὺς ἐφιάλτες!!!

Ὁ Νότης λοιπόν, ἐχθές, ἀνεκάλυψε τὸν τρόπο γιὰ νὰ μάθουμε τὸ ποῦ πέφτουν οἱ ὑποψίες… Κάποιος Ἕλλην ἀπεφάσισε, πρὶν ἀπὸ τὸν Δένδια, γιὰ τὸν Δένδια, νὰ βοηθήσῃ, ὅσο περνᾶ ἀπὸ τὸ χέρι του.
Ἔστησε λοιπὸν μίαν ψηφοφορία μὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα:

Ποῦ κρύβεται ὁ ὁπλισμός τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς;1Οἱ πιθανὲς  ἀπαντήσεις ἐδῶ:Ποῦ κρύβεται ὁ ὁπλισμός τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς;2

Τὸ τὶ ψήφισα ἐγὼ δὲν ἔχει σημασία…
Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας, ὅπως ἔως τώρα ἔχει διαμορφωθῇ, ἔχει σημασία.

Ποῦ κρύβεται ὁ ὁπλισμός τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς;3

Χὰ χὰ χά…
Ἄ ῥὲ Δένδια… Πάλι πρῶτος βγῆκες…
Γιά πόσο ἀκόμη βρέ ἀτιμούλικο; Ἔ;

Φιλονόη

Σχετικὰ μὲ τὴν ψηφοφορία ἐδῶ

 

(Visited 9 times, 1 visits today)
One thought on “Ποῦ κρύβεται ὁ ὁπλισμός τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σαν τον Σαντάμ Χουσεϊν. | Φιλοπατρία

Leave a Reply