Ἑλληνικά ἀρχαιολογικά εὑρήματα στό Περοῦ;

Τί νά σᾶς πῶ;
Ἐγὼ διαβάζω, μαθαίνω, ἐρευνῶ, στὸν βαθμὸ ποὺ μοῦ ἐπιτρέπεται πάντα, καὶ καταγράφω.
Στὸ Περοῦ δὲν ἔχω πάῃ… Ἄρα δὲν μετρᾶ ἡ μαρτυρία μου…
Ἀλλά τί εἶναι αὐτά;

Ἑλληνικά ἀρχαιολογικά εὑρήματα στό Περοῦ;1

Αὐτὰ τὰ ἔστειλε μία φίλη ἀπὸ τὸ Περοῦ.
Γράφει ὅτι μένει ἐκει καὶ πὼς οἱ ἰθαγενεῖς ἰσχυρίζονται πὼς παλιὰ ἐκεῖ ἦσαν Ἕλληνες.Ἑλληνικά ἀρχαιολογικά εὑρήματα στό Περοῦ;2

Τὴν εὐχαριστοῦμε.
Νὰ εἶναι πάντα καλά.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Εἴδατε τώρα τί παθαίνουμε;
Καὶ καλά, ἐὰν εἶναι ἔτσι, πότε πῆγαν ἔως ἐκεῖ οἱ παπποῦδες μας;
Καί γιά πόσον καιρό παρέμειναν ἐκεῖ;
Καί πῶς πῆγαν;

Ἐρωτήσεις κι αὐτὲς πρωϊνιάτικα ὅμως…

Φιλονόη

 

 

(Visited 23 times, 1 visits today)
One thought on “Ἑλληνικά ἀρχαιολογικά εὑρήματα στό Περοῦ;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μά ὄντως πῆγαν στήν Ἀμερική οἱ Ἕλληνες; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply