Δημήτριος, ◄ Δήμητρα ◄ δᾶ + μήτηρ = μήτηρ γή

Δημήτριος, ◄ Δήμητρα ◄ δᾶ + μήτηρ = μήτηρ γήΔημήτριος, ◄ Δήμητρα ◄ δᾶ + μήτηρ = μήτηρ γή
◙ Ἀνατρέχοντας τὴν βιβλιοθήκην τῆς Θεσσαλονίκης
►Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου-Δημητρίου στὸ παλαιότερον συναξάριον ποὺ βρίσκεται στὴν Ἱταλίαν παρουσιάζεται τελείως διαφορετικὸς.
►Ὡς ἕνας προχωρημένης ἡλικίας μοναχός. .. ποὺ ζοῦσε σὲ μίαν καλύβην κάπου ἐκει στὰ δικαστήρια …
►Τὶς ἰδιότητές του νὰ ὑπερασπίζεται τὴν πόλιν τῶν Θεσσαλονικαίων, νὰ μάχεται ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων κλπ, τὶς ἐπῆρε ἀπὸ τὸν ἀρχαιοελληνικὸν θεὸν Κάβειρο τοῦ ὁποίου τὴν θέσιν σφετερίστηκε καὶ ὁ ὁποίος μέχρι τότε ἦτο ὁ θεὸς τῆς πόλεως . . .

Δημήτριος Μακεδὼν Περιπίδης

φωτογραφία

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply