Μίαν ἄρσιν ἀσυλίας παρακαλῶ!!!

Μίαν ἄρσι ἀσυλίας παρακαλῶ!!!Τί δέν πρόκειται νά μείνη;
Ποῦ εἶναι ἡ Εἰσαγγελία;
Πῶς τό εἴπαμε;

Ποῦ χάθηκε ἡ δικαιοσύνη;
Ποιός θά μαζέψῃ ποιόν εἴπαμε;
Ποιός πυροδοτεῖ ἐμφυλίους καί μάλλιστα μέσα ἀπό τήν βο(υ)λή;

Γιὰ νὰ ξέρουμε τὸ τὶ μᾶς γίνεται, ἐδῶ «παίζουν» πολλὰ παιχνίδια παραλλήλως.
«Παίζουν» οἱ ἀπ΄ ἔξω, κατὰ πῶς τοὺς ἐξυπηρετεῖ.
Καὶ παίζουν χονδρὰ παιχνίδια… Αἱματοβαμμένα… Παίζουν μὲ τὴν καταστροφὴ τῶν περιουσιῶν κάθε ἐπιχειρηματία, ἐντὸς κι ἐκτὸς κέντρου… Μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς χώρας… Μὲ τὰ μνημόνια… Μὲ τὶς παλαιὲς καὶ νέες τάξεις πραγμάτων… Μὲ τὴν παγκοσμιοποίησι… Μὲ τὴν κομμουνιστοποίησι τῶν κοινωνιῶν μας… Μὲ τὸν ἀποπληθυσμό… Μὲ τὸν Ἀλέξη… Μὲ τὸ Μπένυ… Μὲ τὸ Ἀντωνάκι…
Γενικῶς μὲ ἁπλωμένα δίκτυα ὁπουδήποτε εἶναι… Πλιατσικολογοῦν καὶ σκοτώνουν… Σκοτώνουν καὶ πλιατσικολογοῦν… Ὅ,τι προλάβουν νὰ ἁρπάξουν τώρα ποὺ γυρίζει ὁ τροχός… Ἀκόμη…

«Παίζουν» οἱ ἀπὸ μέσα, οἱ ἀποχωροῦντες ποὺ εἶναι πανικόβλητοι!!!
Ἐν προκειμένῳ γιὰ νὰ κρατήσουν λίγο ἀκόμη στὰ χέρια τους τὴν κουτάλα μὲ τὸ μέλι, διότι εἶναι γλυκὸ τὸ νὰ κρατᾷς καρέκλες… Εἶναι καὶ οἱ τρόικες… Εἶναι καὶ τὰ νέα μέτρα… Εἶναι καὶ τὰ κοστούμια… Εἶναι καὶ τὰ μέτρα γιὰ τὴν …κάσα μας… Εἶναι καὶ τὸ Ἀντωνάκι ποὺ θέλει νὰ κάνῃ ἡρωϊκὴ ἔξοδο… Πολλὰ συμφέροντα, τῶν ὁποίων οἱ ἀνάγκες συγκλίνουν… Καὶ νὰ τὰ ἀθῶα θύματα…. Μόλις ξεκίνησαν νὰ καταγράφονται… Μόλις… Στρατιὲς ἀκολουθοῦν… Καὶ στὸ τέλος μία δικτατορία γιὰ νὰ «ἀποκαταστήσῃ τὴν τάξι καὶ τὴν ἀσφάλεια»!!!
«Παίζουν» καὶ τὰ σούργελα μέσα ἀπὸ τὴν «βο(υ)λή».
Αὐτὰ κι ἐὰν εἶναι χοντροκομμένα παιχνίδια…
Δὲν φτάνουν οἱ Δένδιες καὶ οἱ στουρναροΣτουρνάρηδες καὶ τὰ Ἀντωνάκια… Ἔχουμε καὶ τὶς οὐρές τους…
Τί; Δέν θά κατάφερναν μόνοι τους νά κάνουν τήν χώρα μπουρδέλο μέσα σέ λίγες δεκαετίες; Σοβαρολογοῦμε;

Δὲν μᾶς ἔφταναν λοιπὸν τόσα καὶ τόσα παιχνίδια, ἔχουμε καὶ τὶς λουλοῦδες… Τρομάρα μας…

Συζητᾶμε πάντα γιὰ αὐτὴν τὴν μανδαμίτσα...

Συζητᾶμε πάντα γιὰ αὐτὴν τὴν μανδαμίτσα…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἔι, ψίτ, εἰσαγγελεῖς ἐκεῖ… ἀκοῦτε; Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸν πραγματικὸ ἐμφύλιο. Αὐτό θέλετε νά ξανασυμβῇ; Εἶστε ἕτοιμοι νά ἀναλάβετε τήν εὐθύνη πού σᾶς ἀναλογεῖ; Ἔ;

φωτογραφία

Καὶ φωτογραφία

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply