Εἴχαμε καὶ κάτι «πατριῶτες» γιὰ νὰ λέμε…

Εἴχαμε καὶ κάτι «πατριῶτες» γιὰ νὰ λέμε...Λέγαμε λοιπόν, κάααααποτε, πρὸ μνημονίου, μερικὲς ἀλήθειες, ἔτσι, γιὰ νὰ μᾶς συμπαθῇ κι ὁ κοσμάκης, ποὺ τεχνηέντως τὸν κρατοῦν ἀμόρφωτο. Λέγαμε λοιπὸν κάτι γιὰ ἀπελάσεις ΛΑΘΡΟμεταναστῶν… Λέγαμε κάτι γιὰ τὴν Ἑλλάδα… Λέγαμε κάτι γιὰ τὴν ἱστορία…
Λέγαμε καὶ κάτι γιὰ τοὺς κλασσικούς μας… Ἔτσι, γιὰ νὰ πουλᾶμε βιβλία…

Ἀλήθεια τί θά κάνῃ ὁ μπιμπίκης μέ τό «ἀντιῤῥατσιστικό»; Θά ψηφίσῃ ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΠΑΡΩΝ ἤ ΑΠΩΝ;
Ἤ μήπως θά τό κάνῃ κι αὐτό «γαργάρα» γιά χάριν τῆς σωτηρίας μας;
Γνωρίζει μήπως τά ὅσα τό «ἀντιῤῥατσιστικό» ὑποστηρίζει; Ἔ;
«….Το πρώτο ολίσθημα, για να μη χρησιμοποιήσουμε κάποια πιο σκληρή λέξη, γίνεται με τον διαχωρισμό της γενοκτονίας που έγινε εναντίον των Εβραίων από τους ναζί τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έναντι των άλλων γενοκτονιών, που υπέστησαν έθνη και λαοί της περιοχής. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ονομαστικά το Ολοκαύτωμα, ενώ δεν αναφέρονται ονομαστικά οι γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, καθώς και των Αρμενίων, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί με νόμο, παρακαλώ, του ίδιου Κοινοβουλίου που θα ψηφίσει και το εν λόγω νομοσχέδιο!…»
Ἰνφογνώμων

Ἀλλά ποῦ χρόνος γιά νά τό διαβάσῃ;
Ἔχει τρεχάματα μὲ τὶς ἀπολύσεις στὸν ΕΟΠΥΥ.
Μόνον ποὺ οἱ ἀπολύσεις γίνονται μὲ τὸ κριτήριο τῆς «οἰκονομίας» κι ὄχι μὲ τὸ κριτήριον τῆς «ἀνάγκης». Οὐσιαστικῶς οἱ ἀπολύσεις γίνονται γιὰ τὴν μείωσι τῶν ἐξόδων κι ὄχι γιὰ τὴν κάθαρσι τοῦ δημοσίου…
Σωστά;
Διότι ἐὰν δὲν εἶναι ἔτσι, τότε θὰ ἔπρεπε ΟΛΑ τὰ κομματόσκυλα, ποὺ ἔως σήμερα καταλαμβάνουν θέσεις, τρώγοντας τὸ ψωμάκι αὐτῶν ποὺ πράγματι ἐργάζονται, θὰ ἔπρεπε νὰ βρεθοῦν ὄχι στὸν δρόμο, ἀλλὰ στὸν Καιάδα…

Ἀλλά τί γράφω; Γιά ποιόν τά γράφω; Γιά κάποιον πού εἶναι συνεπής μέ τά ὅσα ὑποτίθεται διέδιδε πρό μερικῶν ἐτῶν;
Συζητᾶμε πάντα γιὰ ἕνα πρόσωπο ποὺ ἔβριζε τὸ Ἀντωνάκι καὶ τώρα τὸ γλείφει…

Ἄρα;

Ἄρα, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ἀπὸ τὸ μπιμπίκι τὸ μόνον ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ περιμένουμε εἶναι νὰ βγῇ στὰ τηλεπαράθυρα, ποὺ τόσο ἀγαπᾶ, γιὰ νὰ μᾶς βρίσῃ ὡς ῤατσιστές…
Ἤ μήπως κάνω κάπου λάθος;

Ἔχουμε κι ἄλλα σούργελα… Δὲν ξέρω ἐὰν τὰ θυμᾶστε…
Γιὰ νὰ προσπαθήσουμε λίγο…
Τί ἔλεγε κι αὐτός ὁ «ἐθοσωτήρας»;

Κωλοτοῦμπες…
Μπᾶ καλέ…
Ἁπλῶς ἀνθέλληνες…
Ἀρκεῖ ὅμως…

Τί θά κάνετε λοιπόν; Μέ τό νέο νομοέκτρωμα θά αὐτοχαρακτηριστεῖτε ὡς ῥατσιστές, γιά τά ὅσα ἔως προσφάτως ἰσχυριζόσασταν; Μέ τό νέο αὐτό νομοέκτρωμα θά παραδοθεῖτε μόνοι σας στίς ἀρχές πρό κειμένου νά φυλακισθεῖτε; Θά αἰτηθεῖτε μόνοι σας τήν ἄρσιν τῆς ἀσυλίας σας πρό κειμένου νά ἀπελευθερώσετε τά χέρια τῆς δικαιοσύνης; Ἤ θά ἰσχύῃ γιά ὅλους τούς ἄλλους ἡ ἐφαρμογή τοῦ νόμου, ἐκτός ἀπό ἐσᾶς; Θά μᾶς ἀπαντήσετε ἤ θά ἐπαναλάβετε τίς γνωστές σας κωλοτοῦμπες;

Λοιπὸν «ἀγαπητοί» μου…
Παντελόνια δὲν φορᾶτε… Μᾶς τὸ ἔχετε ἀποδείξῃ…
Ἐνδιαφέρον κι ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία δὲν διαθέτετε… Εἶστε ἀρκετὰ φιλόδοξοι γιὰ νὰ τὸ πάθετε κάτι τέτοιο…
Οἱ ΛΑΘΡΟμετανάστες ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι ΛΑΘΡΟμετανάστες. Αὐτὸ δὲν ἀλλάζει. Τὸ γράφουν τὰ λεξικά, τὸ ἀποδεικνύει ὁ τρόπος εἰσόδου τους στὴν χώρα καὶ τὸ ἐπιβεβαιώνει ἡ καθημερινότης μας.
Ἡ τότε γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων διώκεται. Ἡ σημερινὴ ἀποσιωπᾶται… Κι ἐσεῖς κλειδώνετε τοὺς πισινούς σας ἐπάνω στὶς ὑπουργικὲς καὶ βο(υ)λευτικές σας πολυθρόνες… Ἔχετε καταντήσῃ χειρότεροι ἀπὸ τὸν χειρότερο ἐφιάλτη σας…
Δὲν σᾶς ζηλεύω. Δὲν μὲ ἐξοργίζετε πλέον. Σᾶς λυπᾶμαι…
Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀλλάζει τὴν πραγματικότητά μας…
Ἐγώ, ὡς Φιλονόη, ἀλλὰ καὶ χιλιάδες συμπολῖτες μας, ἀποφασίζω νὰ ἐξακολουθήσω νὰ ΜΗΝ ΕΙΜΑΙ ῤατσίστρια ἀλλὰ νὰ χρησιμοποιῶ τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα ὀρθά. Καὶ ἡ Ἐλληνικὴ γλῶσσα μοῦ ἀποδεικνύει πὼς αὐτὸ τὸ νομομαγείρεμα στρέφεται κατὰ τῶν Ἑλλήνων. Δὲν ἀλλάζει κάτι γιὰ τὴν πραγματικότητά μας καὶ προσπαθεῖτε νὰ μᾶς καταστήσετε ὅλους, αὐτοὺς ποὺ ἀκόμη, μὲ κάποιον τρόπο, διατηροῦμε κάποια ἐπίπεδα κοινῆς λογικῆς, παρανόμους…
Ἔ λοιπόν, περᾶστε… Ὅπως σᾶς περιφρονούσαμε ἔως τώρα, ἔτσι θὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ σᾶς περιφρονοῦμε… Δὲν θὰ ἀλλάξῃ κάτι κι ἐσεῖς δὲν θὰ ξυπνήσετε ἄνθρωποι…

Γιὰ νὰ τὸ κλείνουμε λοιπόν…
Τὰ καραγκιοζιλίκια τὰ ψηφίζετε γιὰ νὰ ἀνοίξετε τὸν δρόμο στὸν τΣΥΡΙΖΑ νὰ κυβερνήσῃ δίχως προβλήματα. Αὐτοὶ δὲν θὰ νομοθετήσουν… Θὰ ἐφαρμόσουν αὐτὰ ποὺ ἐσεῖς θὰ ἔχετε ψηφίσῃ…
Αὐτὰ ἄλλως τὲ πλέον εἶναι γνωστά…
Αὐτὸ εἰδικῶς τὸ καραγκιοζιλίκι ὅμως ὀφείλατε νὰ μὴν τὸ βιώσετε…
Ὄχι γιὰ ἐμᾶς… Ἐμεῖς μάθαμε… Σᾶς συνηθίσαμε…
Γιὰ ἐσᾶς καὶ γιὰ τὰ παιδιά σας μόνον ὀφείλατε νὰ τὸ ξανασκεφθεῖτε… Ἐὰν φυσικὰ ἀντέχετε ἀκόμη νὰ σκεφθεῖτε καὶ δὲν σᾶς ἐμποδίζῃ ἡ στάσις «στὰ τέσσερα» ποὺ σᾶς διέταξε τὸ λατρεμένο Ἀντωνάκι σας.

Φιλονόη

Υ.Γ. Οἱ μόνοι ῥατσιστὲς στὴν χώρα μας εἶναι αὐτοὶ ποὺ στρέφονται κατὰ Ἑλλήνων. Δῆλα δὴ ὅλοι ἐσεῖς, οἱ χρηματοδότες σας καὶ τὰ τσιράκια σας.

Σημείωσις

Ἐδῶ εἶμαι λοιπὸν καὶ περᾶστε νὰ μὲ συλλάβετε…
Ὅποτε χρειάζεται θὰ γράφω γιὰ τὰ ψέμματα τῶν Ἑβραίων, γιὰ τὸ σιωνιστικὸ κατεστημένο, γιὰ τὴν γελοιότητα αὐτῶν ποὺ ἀρνοῦνται τὴν γενοκτονία τῶν παππούδων μου… Ὅποτε χρειάζεται θὰ τοποθετοῦμαι, δίχως νὰ κρύβομαι καὶ νὰ ἀποφεύγω τὴν ἔκθεσι…
Δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ κρύβομαι καὶ νὰ φυγοπονῶ.
Ἐδῶ εἶμαι εἴπαμε…
Καλὸ θὰ μοῦ κάνετε ἄλλως τέ, διότι θὰ μὲ ἀπαλλάξετε ἀπὸ τὸ κόστος διαβιώσεῶς μου.
Τὸ ἔχετε κάνῃ δυσβάστακτο!
Ὄσο γιὰ τὴν οἰκογένειά μου…
Ἔ, ἕνα στόμα λιγότερο… Θὰ τὰ καταφέρουν καλλίτερα…

φωτογραφία

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply