Ἀντι-εἰδήσεις 1 Δεκεμβρίου 2013.

ἀπὸ τὴν Περιφέρεια οἱ σφαλιάρες ποὺ ἔπεσαν...

ἀπὸ τὴν Περιφέρεια οἱ σφαλιάρες ποὺ ἔπεσαν…

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

 • Καλὸν μήνα νὰ ἔχουμε…
  Δύσκολος μήνας…
  Ἀλλὰ δὲν βαριέστε… Κάποιοι θὰ πασχίσουν νὰ μᾶς τὸν κάνουν κόλασι…
  Ἀλλὰ δὲν μᾶς φοβᾶμαι…
  Ἐμεῖς θὰ τὰ καταφέρουμε!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Αὐτὸ τὸ νέο κεντροαριστερὸ κόμμα…
  Τί νά πῶ;
  Τὸ μαγειρεύουν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἐδῶ καὶ τέσσερις δεκαετίες μαγείρευαν τὰ πάντα καὶ μᾶς …ἔκαψαν.
  Καὶ τώρα, ὥς γνωστὰ καὶ ὁπωσδήποτε ἀχόρταγα κουδουνισμένα, γνωρίζοντας πὼς ἐντὸς βο(υ)λῆς δὲν ξαναμπαίνουν, διὰ τῆς ἐκλογικῆς ὁδοῦ, ἀλλάζουν συνταγές, ἀλλάζουν κι ἐνδύματα, ὅπως ὁ Μανωλιός,  καὶ ἐπανέρχονται γιὰ νὰ μᾶς τὸ παίξουν σωτῆρες.
  Ἔμ, αὐτοὺς περιμέναμε γιὰ νὰ σωθοῦμε…
 • Δὲν ξε-…χαιρέτησε ὁ Σαρκοζὺ τὸ GAPατο…
  Ἰσχυρίζονται κύκλοι τοῦ GAPατου…
  Μόνο του ξε-χαιρετίστηκε!!!
  Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Δὲν τὸ ἔβρισαν οἱ ΕὐρωπΕοι ἡγέτες!!!
  Τὸ ἔβρισαν οἱ συνεργάτες του..
  Καὶ εἴχαμε μίαν φαγούρα γιὰ τὸ ποιὸς τὸν ξε-χαιρέτησε καὶ ποιὸς τὸν ἔβρισε…
  Ἔτσι κι ἀλλοιῶς δέκα ἐκατομμύρια Ἕλληνες ἀπὸ τὸ πρωΐ ἔως τὸ βράδυ ἀκόμη τὸν βρίζουν καὶ τὸν ξε-χαιρετίζουν!!!

 • Ὁ «Ἀστὴρ Βουλιαγμένης» ἀντικείμενον νέων ἐντάσεων στὴν βο(υ)λή.
  Καὶ στὴν Περιφέρεια ἀφορμὴ γιὰ ξύλο μεταξὺ τΣΥΡΙΖΑίων καὶ Σγουροῦ!!!!
  Ξαφνικὴ ἀφύπνισις!!!
  Μά τί ἔπαθαν ὅλοι αὐτοί ξαφνικά; Ξύπνησαν ἀπο λήθαργο;
  Κι ἐν  ᾦ ὅλα συνέβαιναν στὰ μουλωχτά, ὁ «Ἀστὴρ Βουλιαγμένης» φθάνει στὴν βο(υ)λὴ καὶ γίνεται ἀντικείμενον διαξιφισμῶν τΣΥΡΙΖΑ καὶ μΠατΣοΚ.
  Καί ποῦ θά «ἀπομονώνονται» βρέ τά κουδουνισμένα ἐάν ξεπουληθῇ;  Ἔχουν δίκαιον βουνὸ τὰ τΣΥΡΙΖΑιόπουλα….
  Ποῦ; Ἔ; Καί ποῦ θά βροῦν τό δίκαιον; Ἔ;
  Πρέπει νὰ σωθῇ ὁ «Ἀστὴρ Βουλιαγμένης»  πάσῃ θυσίᾳ!!!
  Πάσῃ θυσίᾳ λέμεεεε….!!!

 • Ὁ Χατζηδάκης διόρισε τὴν ἀδελφή του στὸ δημόσιο ἀλλὰ δὲν θέλει τοὺς μπαταχτσῆδες.
  Κατὰ πῶς ἰσχυρίζεται…
  Δῆλα δή, καὶ δὲν ἔχει κολλήσῃ ἔνσημο στὴν ζωή του, καὶ δὲν ἔχει λόγο ὑπάρξεως, καὶ διορίζει τὴν ἀδελφούλα του γιὰ νὰ βολευτῇ κι αὐτή… Καὶ μετὰ τοῦ φταῖν οἱ ἄλλοι…
  Ἀπὸ τὴν καμπούρα του δὲν ὑπάρχει πιθανότης νὰ δῇ κάτι, διότι τὴν ἔχει πίσω του.
  Ἀπὸ τὴν δική μας ἐπίσης δὲν πρόκειται νὰ δῇ κάτι, διότι ἔχει σηκώσῃ παντιέρα καὶ τοῦ κρύβει τὸ ὀπτικὸ πεδίον…
  Ὅσο γιὰ τὶς ξανάστροφες ποὺ ἔφαγε…
  Τί νά πῶ;
  Μᾶλλον τοῦ καλάρεσαν…
 • Ὁ Χατζηδάκης μᾶς φέρνει σὲ 20 ἡμέρες τὸ νομοσχέδιο γιὰ τοὺς πλειστηριασμούς.
  Αὐτὸ ἦταν…
  Πάει… Τελείωσε…
  Οἱ «σωτῆρες» ὁλοκληρώνουν τὴν …σωτηρία μας!!!

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Χιόνισε καὶ …ἀκινητοποιηθήκαμε!!!
  Τελικῶς εἶτε χιονίσῃ εἶτε βρέξῃ, ἐδῶ γίνεται τῆς …ἀπομονώσεως!!!
  Τοῦ ἀποκλεισμοῦ συμβαίνει στὴν χώρα… Ὅπου χιόνισε καὶ ἀντιολισθιτικὲς ἁλυσίδες ἀπαιτοῦνται ἀλλὰ καὶ ἀποκλεισμὸς μᾶς προέκυψε…
 • Τὸ φονικὸ τῶν Πατρῶν ἔχει ἀναστατώσῃ τὴν χώρα.
  Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ συνέβῃ καὶ μετὰ ἡ ἀναστάτωσις εἶναι μεγάλη.
  Ἡ νέα γυναίκα ποὺ δολοφονήθηκε  ἦταν πολὺ ἀγαπητή…
  Κρίμα τὴν κοπέλα…
 • Εἰρηνικότατες οἱ συγκεντρώσεις τῶν ἐμπολέμων στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.
  Περισσότεροι ἀπὸ χίλιοι ἀστυνομικοὶ παρετάχθησαν γιὰ νὰ προλάβουν πιθανὰ ἔκτροπα.
  Ἀλλὰ ἐμεῖς ἔχουμε καλὰ παιδάκια…
  Ἔκαναν τὶς βόλτες τους, ἔκαναν τὶς τσάρκες τους, ἔβγαλαν τοὺς λόγους τους καὶ μία χαρά…. Ἐπέστρεψαν στὰ σπίτια τους.
  Ἄλλην φορὰ θὰ πάρουν φόρα, φόρα κατηφόρα, γιὰ νὰ δώσουν κουτουλιὲς οἱ μὲν στοὺς δέ. 
 • Τὰ Σαββατοκύριακα θὰ ἐπιτρέπεται ἡ φοροδιαφυγή.
  Λόγῳ δυσχερίας οἰκονομικῆς.
  Μία χαρά…
  Τὰ σώσαμε τὰ ταμεῖα!!!

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Τῆς ἀπεργίας ὅμως συμβαίνει συμβαίνῃ ἀκόμη…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ὁ οἴκος Moody’s μᾶς ἀναβαθμίζει.
  Καὶ μάλλιστα κατὰ δύο μονάδες.
  Μωρέ τί καλά νέα μαζεμένα μᾶς βρῆκαν;
  Ἀπὸ τὴν μία τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα.
  Ἀπὸ τὴν ἄλλην τὸ ἐδέχθῃ τρόικα.
  Ἀπὸ τὴν παράλλην οἶκος Moody’s  μᾶς ἀναβαθμίζει!!!
  Καλά, ὅπως τὸ πηγαίνουμε ἐμεῖς, σὲ λίγο ὄχι μόνον θὰ ἐπανέλθουμε στὶς ἀγορές, ἀλλὰ θὰ μᾶς πληρώνουν γιὰ νὰ τοὺς μοιράζουμε τὰ φῶτα καὶ τὶς ἐμπειρίες μας…!!!
  Τόση ἐπιτυχία μαζεμένη πιά… Δὲν ἀντέχεται!!!
  Καὶ μετὰ ξυπνήσαμε!!!
   
 • Πωλοῦνται διαμερίσματα ἀπὸ 5000 εὐρόπουλα!!!
  Εἶναι κι αὐτὸ σύμπτωμα τῆς ἀναπτύξεως, τῆς ἀνακάμψεως καὶ τῆς ἀναβαθμίσεως.
  Πολὺ καλὰ πᾶμε… Πάρα πολὺ καλά…
  Στὸ τέλος θὰ πληρώνουμε γιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὶς ἰδιοκτησίες μας! 
 • Νέα ἠλεκτρονικὰ μέσα στὸ ΜΕΤΡΟ.
  Μὲ στόχο τὴν πάταξι τῆς εἰσιτηριοδιαφυγῆς.
  Κι ὄχι τίποτα ἄλλο… ἀλλὰ χάσαμε καὶ τὰ παλαιὰ τρᾶμ…
  Ἐκεῖνα ποὺ εἶχαν τοὺς μεγάλους προφυλακτῆρες καὶ μποροῦσαν νὰ μεταφερθοῦν ἀρκετοὶ δίχως εἰσιτήριο.
 • Κουρέματα σὲ χρέη δανειοληπτῶν προετοιμάζονται.
  Αὐτὸ εἶναι καλό.
  Ἁπλῶς ὅταν ἀκοῦς γιὰ κουρέματα σὲ χρέη ἀπὸ τὴν μία μεριά, τότε μᾶλλον πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε τὸ ποιὸς θὰ καλύψῃ τὸ κενὸ στὴν ζυγαριὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά.
  Ἐμεῖς; Οἱ τράπεζες; Οὐδείς;
  Γιὰ νὰ δοῦμε…
 • Κουρέματα σὲ χρέη γενικῶς προβλέπει ὁ Σταθάκης.
  Κατὰ τὴν ἄνοιξι τὸ ἐκτιμᾶ…
  Ἄν τὲ νὰ δοῦμε…. Ἴσως νὰ τὸν προλάβουν οἱ ἐξελίξεις στὸ μεταξύ… 

 • Χρηματιστήριον δὲν εἴχαμε ἐχθές…
  Ἀπὸ αὔριο τὰ σπουδαῖα καὶ τὰ μεγάλα…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Ἀπεργία στὴν ἀπεργία…
  Ἀκόμη…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ἐλικόπτερο ἔπεσε σὲ ΠΑΜΠ στὴν Γλασκώβη.
  Ὀκτὼ νεκροὶ ἀπὸ τὴν συντριβή.
 • Στὴν Ἰσλανδία κουρεύονται χρέη.
  Ἔως 24.000 εὐρόπουλα μειώνονται τὰ βάρη γιὰ τὰ χρεωμένα νοικοκυριά, ὅσον ἀφορᾷ στὰ στεγαστικά.
  Ἀπὸ τὸ ὁλότελα… 
 • Τὸ Ἰρὰν δὲν θὰ καταστρέψῃ ὅλα τὰ πυρηνικά του.
  Αὐτὸ ἀπὸ μόνον του εἶναι αἰτία ἐπιθέσεως. Νὰ μοῦ τὸ θυμᾶστε!
 • Πρόωρες ἐκλογὲς στὴν Οὐκρανία.
  Κατὰ πῶς ἐξελλίσσονται τὰ πράγματα.
  Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ τὰ …μάτια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως.
 • Δύο ἀνήλικα κορίτσια κρεμασμένα σὲ γέφυρα στὸ Μεξικό.
  Λόγῳ ἐμφυλιακῶν διενέξεων τῶν ἐμπόρων ναρκωτικῶν.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply