Ἑλληνική θεώρησις ἤ θεοκρατική;

 

Ἑλληνική θεώρησις ἤ θεοκρατική;Διάβαζα γιὰ τὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια.Τὰ μισὰ νὰ ἰσχύουν, ἀπὸ αὐτά ποὺ γράφει, τότε νομίζω ὅτι ἔχουμε πέσει πολὺ ἔξω.
Πάντα μὲ ἔκανε ἐντύπωση ὁ θεὸς τῶν χριστιανῶν.
Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη μόνον καθαρίζει ἀνθρώπους.
Ἄλλοι θεοὶ  ἐκπολίτισαν τοὺς ἀνθρώπους.
Ὁ θεὸς τῶν χριστιανῶν μόνον ζητᾶ χωρὶς νὰ δίνῃ.
Θὰ ἔλθῃ στὸ τέλος μὲ τὴν δευτέρα παρουσία καὶ θὰ κάψῃ τὴν γῆ.
Ὁλο φωτιὰ καὶ πνίξιμο.
Μετάνιωσε λέει ὁ θεός, ποὺ ἔπνιξε τοὺς ἀνθρώπους.

Οἱ χριστιανοὶ γιᾶ νὰα ἀμυνθοῦν λένε ἄλλο ἡ παλαιὰ διαθήκη καὶ ἄλλο ἡ καινή.
Ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς λέει ξεκάθαρα ὅτι δὲν ἦλθε γιὰ νὰ καταργήσῃ τὴν παλαιὰ διαθήκη ἀλλὰ γιὰ νὰ τὴν συμπληρώσῃ. Καὶ μῶς λέει ὅτι ὅσοι δὲν εἴμαστε μαζί του, «φέρατέ τους ἐδῶ καὶ σφάξατέ τους ἐμπρός μου».

Λένε ὅτι σταυρώθηκε γιὰ ἐμᾶς.

Ἄλλοι 16 μεσσίες ξέρω ὅτι σταυρώθηκαν γιὰ τὸν ἄνθρωπο πρὶν τὸν Χριστό… Σώθηκε ὅμως ὁ κόσμος ἢ ἄδικα σταυρώθηκε, ὅπως οἱ ἄλλοι 16 μεσσίες;
Ἁπλῶς σὲ βάζουν σὲ μικρο-τύψεις ὅ,τι κάποιος θυσιάστηκε γιὰ ἐσένα.
Καί ἐπειδή ἔφαγε ἡ Εὕα τό μῆλο θά τὴν πληρώνω ἐγώ;
Τόσα χρόνια δέν τοῦ πέρασε ὁ θυμός τοῦ θεοῦ;
Ἡ ζωὴ ἔδω εἶναι κολάση.
Ἀρρώστιες, πεῖνα, φυσικὲς καταστροφές, μᾶς ἀπειλεῖ ὅτι ὑπάρχει καὶ κολάσῃ μὲ καζάνια, ὅλο φωτιά…
Διαβάζεις ὅμως τὶ ἔλεγαν στὰα Ἐλευσίνια Μυστήρια καὶ μένεις ἔκπληκτος ἀπὸ τὴν καλωσύνη.  Δὲν ἦταν βλάκας ὁ Σωκράτης, ὁ Ἀριστοτέλης κλπ… ποὺ ἔγιναν μῦστες.
Ἀφοῦ αὐτὲς οἱ διάνοιες τὰ δέχτηκαν, ἐμεῖς γιατί ἀκολουθοῦμε λόγια ἀγραμμάτων βοσκῶν ποῦ τάχα εἶναι θεόπνευστα;

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply