Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς διαχωρίζονται ὁ …χρυσός ἀπό τόν τενεκέ;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς διαχωρίζονται ὁ ...χρυσός ἀπό τόν τενεκέ;Μία ἀκόμη νύκτα ἔφθασε…
Μία εὐκαιρία γιὰ νὰ ἀποφασίσουμε νὰ σβήσουμε τὴν τηλεόρασι, ἤ νὰ μὴν τὴν σβήσουμε…
Ἄν καὶ δὲν νομίζω πὼς αὐτὲς τὶς ἀποφάσεις μποροῦμε νὰ τὶς πάρουμε ὑπὸ τὸ κράτος τῶν ὑποδείξεων, παρὰ μόνον ἀπὸ δική μας ἀνάγκη, πάλι θὰ τολμήσω νὰ σᾶς προτείνω νὰ παρατήσετε τὴν τηλεόρασι… Κυρίως ὅμως τὶς εἰδήσεις…

Ἔχει καταγραφῇ πὼς οἰ εἰδήσεις μεγαλώνουν τὰ ποσοστὰ καταθλίψεως μέσα στὶς κοινωνίες μας.
Ὄχι, δὲν προτείνω νὰ μὴν ἐνημερωνόμαστε…
Ἁπλῶς ἡ ἐνημέρωσίς μας πρέπει νὰ γίνεται μὲ τὸν παραδοσιακὸ τρόπο…
Θυμᾶστε τά παλαιά χρόνια πού κάποιοι διάβαζαν τό πρωΐ τήν ἐφημερίδα τους; Ἔ, κάπως ἔτσι…
Εἶχαν ὅλο τὸ περιθώριον ἐμπρός τους γιὰ νὰ χωνέψουν τὶς εἰδήσεις, νὰ τὶς ἐπεξεργαστοῦν, νὰ τὶς συζητήσουν καὶ φυσικὰ νὰ ἐπιτρέψουν στὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας νὰ …πάρῃ τὴν ὅποιαν ὀργή…

Ἄς δοκιμάσουμε…
Ἴσως εἶναι καλλίτερα…

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό.

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά βροῦμε …γαμπρό ἀπό τόν Λονδίνο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό τί κάνει ἕνα …κορίτσι γιά δύο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ τόν …κύριο Δελησταύρου;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό …φιλότιμο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό πῶς …πιάνουμε τήν τύχη ἀπό τά μαλλιά;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τόν τρόπο πού κολλᾶ μία …σιδηρόκολλα;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply