Ἀντι-εἰδήσεις 19 Δεκεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 19 Δεκεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ἀπεῤῥίφθη  αἴτημα τοῦ τΣΥΡΙΖΑ γιὰ δημιουργία ἐπιτροπῆς ἐλέγχου ἀναφορικῶς μὲ τὰ ὑποβρύχια!!!
  167 ὄχι, γιὰ δημιουργία ἐπιτροπῆς ἐλέγχου, ἔλαβε τὸ Μπένυ.
  167 τρομοκρατημένοι νεοταξίτες ψήφισαν ὄχι, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ὑποβρυχίων.
  167 ἄτομα εἶναι βέβαια γιὰ τὴν …ἐνοχὴ τοῦ Μπένυ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν δική τους!!!
  Ὁ ἀθῶος δὲν φοβᾶται ἐπιτροπές ἐλέγχου. Ὁ ἔνοχος τὶς φοβᾶται.
  Ὁ ἀθῶος δὲν φοβᾶται ἄρσιν ἀσυλίας. Ὁ ἔνοχος φοβᾶται. (Τί φοβήθηκε τό Ἀδωναΐ πρό ἡμερῶν λέγαμε;)
  Ὁ ἀθῶος δὲν ξεσπᾶ μὲ παρανοϊκὲς κραυγές. Ὁ ἀθῶος ΑΠΑΙΤΕΙ ἔρευνα γιὰ νὰ ἀποδειχθῇ ἡ ἀθωότητά του.
  Τέσσερα ὑποβρύχια σαπίζουν καὶ τὸ Μπένυ κραυγάζει.
  Ὅσο γιὰ τὸν τΣΥΡΙΖΑ…
  Ναί, πολὺ καλὰ τὰ στρώνει ὅλα…
  Δὲν περιμένει νὰ γίνῃ κυβέρνησις γιὰ νὰ ΥΠΟΧΡΕΩΣῌ σὲ δημιουργία ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ δίδει παραστάσεις, γνωρίζοντας πὼς θὰ ἀποτύχουν.
  Κινήσεις ἐντυπωσιασμοῦ;
  Ἄν τὲ καλέ… Τί λέτε τώρα;

  Καί τά ὑποβρύχια; Τό χρῆμα πού χάθηκε; Ἡ ἀπάτη; Πότε θά ἀποκαλυφθῇ;
  Θὰ ἀποκαλυφθῇ… Θὰ πληρώσουν οἱ ἔνοχοι…
  Γιὰ τὴν ὥρα περιφερειακῶς, δίδοντας θεάματα, ἐφ΄ ὅσον τὸν ἄρτον τὸν κρατοῦν γιὰ τοῦ λόγου τους, «θυσιάζουν» μερικούς, ὅπως τὸν Ἄκη καὶ τὸν Κάντα. Ἀλλὰ μὴν φοβᾶστε…
  Θὰ τὸ δοῦμε τὸ ἔργο ἔως τοῦ τέλους… Καὶ τὸ Μπένυ, μαζὺ μὲ ὅλα τὰ ὅμοιά του, θὰ λάβῃ τὰ «εὔσημα» ποὺ τοῦ ἀξίζουν.
 • Τὸ «συνταγματικὸν τόξον» πετᾶ ἐκτὸς χρηματοδοτήσεως τὸ «ἀντισυνταγματικὸν τόξον».
  Εἴπαμε, μόνον ὁ Καμμένος ἠρνήθῃ νὰ γελοιοποιήσῃ περισσότερο τὸ Σύνταγμα.
  Ἀλλὰ δὲν βαριέστε…
  Καὶ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ θὰ κριθῇ ἐκτὸς νόμου…
  Καὶ τὸ Ἀντωνάκι θὰ προσπαθήσῃ νὰ κερδίσῃ τὶς ἐκλογές, ποὺ ἔχει χαμένες γιὰ χαμένες…
  Καὶ τὸ Μπένυ θὰ προσγειωθῇ στὰ μαλακὰ ὡς ἕνα κουδουνισμένο ἀπὸ τὰ 59. (Πῆγε μὲ τοὺς 58 καὶ ἡ χἌννα, γιὰ νὰ γίνουν 59!!!)
  Τί  θά καταφέρουν;
  Χρόνο κερδίζουν…
  Μία ἀκόμη ἡμέρα, γιὰ αὐτούς, σὲ κάποιαν τέτοιαν καρέκλα, μεταφράζεται σὲ ἐκατομμυριάκια εὐρόπουλα…
  Εἶναι νά ἀφήσουν τώρα τό μέλι πού ἔχουν στά δάκτυλα γιά νά ἔλθουν τά χρυσαυγητόπουλα νά τό γευθοῦν;
  Ἄ πὰ πά…
 • Τὸ Ἀντωνάκι ξύπνησε καὶ θέλει νομιμότητα…
  Ναί, καὶ μετὰ …ἔπεσε ἀπὸ τὸ κρεββάτι του…
  Διότι τὸ ξύπνημα ἦταν κάπως …ξαφνικό, ἀπότομο καὶ ἄβολον.
  Ὁ Λιάπης εὐτέλισε ὅλους τοὺς βολεμένους, νῦν καὶ πρώην, βο(υ)λευτές. Ὄχι διότι δὲν εἶναι ΟΛΟΙ σὰν τὸν Λιάπη ἀλλὰ διότι ἔγιναν γνωστὰ τὰ «ἔργα καὶ αἱ ἡμέραι» τοῦ Λιάπη, τοὐλάχιστον στὸν συγκεκριμένο τομέα.
  Τὸ Ἀντωνάκι ὅμως δὲν ἐνοχλήθηκε ἀπὸ τὶς ἀξιώσεις τῆς δικαιοσύνης γιὰ ἔλεγχο τοῦ Σταθάκη, ποὺ φέρεται νὰ ἐμπλέκεται σὲ «ἐξαφάνισιν» ἐκατομμυρίων ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιον Κρήτης. Οὔτε ἐνοχλήθηκε ἀπὸ τὴν σχέσιν τοῦ Μπένυ μὲ τὰ μεγάλα ταμειακὰ κενά, ποὺ ἐμφανίζονται στὸ ζήτημα τῶν ὑποβρυχίων. Οὔτε ἐνοχλήθηκε ἀπὸ τὴν σχέσιν ὑπουργῶν του καὶ βο(υ)λευτῶν του μὲ πολλὲς ὑποθέσεις ὑπεξαιρέσεως δημοσίου χρήματος. Οὔτε μὲ τὶς σχέσεις ΟΛΩΝ τῶν προκατόχων του, καὶ νῦν συνεργατῶν του, μὲ δεκάδες σκάνδαλα…
  Οὔτε μὲ τὸ μέγεθος τῶν περιουσιῶν τους… Οὔτε μὲ τὸν τρόπο ποὺ συμπεριφέρονται…
  Ἐνοχλήθηκε ὅμως ἀπὸ τὸ θέαμα τοῦ Λιάπη νὰ κυκλοφορῇ μὲ πλαστὲς πινακίδες κυκλοφορίας, μὲ ἀνασφάλιστον ὄχημα καὶ μὲ ἤδη μίαν, ἐπισήμως καταγεγραμμένη, παραβίασιν σήματος κυκλοφορίας. Ἀλλὰ ὅταν αὐτὸ τὸ τυπάριον ἰσχυριζόταν πὼς τὰ 148 ἐκατομμύρια, ποὺ ἐντοπίστηκαν σὲ λογαριασμούς του, ἦσαν «κληροδότημα ἐκ τοῦ θείου», δὲν ἀπόρησε τὸ Ἀντωνάκι. Οὔτε ζήτησε νὰ ἀποκατασταθῇ οἰκονομικῶς καὶ κοινωνικῶς ἡ παράνομος λήψις τοῦ ΕΚΑΣ ἀπὸ τὸ «ἀνεψούδι τοῦ θείου». Οὔτε νὰ γίνῃ ἔλεγχος γιὰ τὰ ἐκατομμύρια, ποὺ δὲν δικαιολογοῦνται. Οὔτε νὰ ἐντοπιστῇ ἀκόμη κι ὁ τρόπος ποὺ ὁ «θεῖος ἐθνάρχης» κληροδότησε, ἐὰν κληροδότησε, αὐτὰ τὰ ἐκατομμύρια στὸ παραλημένο ἀνεψούδι του, ἀλλὰ καὶ τὸ ποῦ βρῆκε αὐτὰ τὰ ἐκατομμύρια ὁ «θεῖος-ἐθνάρχης».
  Μόνον ἡ δημοσιότης ἐνόχλησε.
  Πόσο πιό ὑποκριτής πιά μπορεῖ νά εἶναι κάποιος; Πόσο πιό ψεύτης; Πόσο πιό ἄτιμος;
  Ἤ μήπως εἶναι τόσο σφικτά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, διότι ὅλοι τους ἔχουν τοὐλάχιστον ἀπό μία ἀτιμία στό ἱστορικό τους, πού δέν τολμοῦν νά προχωρήσουν τοὐλάχιστον σέ τυπικές ἐπιχειρήσεις καθάρσεως;
  Δυστυχῶς, βάλαμε τὸν λύκο νὰ φυλᾶ τὰ πρόβατα…
  Λύκος ξέρουμε ποιὸς εἶναι… Καὶ τὰ πρόβατα ἐπίσης…
 • Ὁ Μανώλης Γλέζος πάλι σήκωσε στὴν πλάτη του, ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, ὅλην τὴν βο(υ)λή.
  Θὰ τὸν συνόδευε καὶ ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, ἀλλὰ ἐπέλεξε νὰ ἀπουσιάζῃ.
  Τελικῶς ἡ ἀπόφασις γιὰ τὴν ἀκύρωσιν τῆς χρηματοδοτήσεως τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς δὲν βρίσκει ὡς συνεργὸ τὸν Γλέζο…
  Ἀρχίζω νὰ πιστεύω πὼς πράγματι τὰ στερνά, γιὰ τὸν Γλέζο, τιμοῦν τὰ πρῶτα.
 • Σήμερα δικάζεται τὸ Λιάπιεν…
  (Ὅπου Λιάπιεν κάτι ἀνάλογον τοῦ Ἄλιεν…!!)
  Πλαστογραφία, χρήσις πλαστογραφημένου ὑλικοῦ, ψευδὴς δήλωσις…
  Ἐὰν δὲν ἦταν καὶ κουδουνισμένο, θὰ συζητούσαμε γιὰ πολλῶν ἐτῶν φυλάκισιν…
  Τώρα; Τί;
  Θά τοῦ χαριστοῦν λόγῳ θείου;
 • Ἡ Θοδώρα …τΣΥΡΙΖ(Α)ίζει…
  Ἔμ ἦταν νὰ μὴν παρατήσῃ τὸ Μπένυ…
  Τί κι ἐάν μερικούς μῆνες πρίν ἠρνήθῃ τήν ἐξεταστική ἐπιτροπή γιά τό ἴδιο θέμα;
  Τώρα λοξοκυττᾶ πρὸς τΣΥΡΙΖΑ μεριὰ τὸ κορίτσι…
  Μὴν χάσῃ τὰ προνόμια…
  Ἄρα;
  Ἄρα μπορεῖ νὰ κωλοτουμπιάζεται ὅσο τραβᾶ ἡ ὄρεξίς της…

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας…

 • Οἱ κακοκαιρίες ἐξακολουθοῦν…
  Καί ἐμεῖς …κουρευόμαστε…
  Ἔκτακτα ἐπικίνδυνα καιρικὰ φαινόμενα, ποὺ θὰ πλήξουν κυρίως τὴν Κρήτη καὶ τὰ Δωδεκάνησα.
  Μήπως κάτι ἄλλαξε στόν πλανήτη κι ἐμεῖς …κουρευόμαστε;
 • Μέτρα γιὰ μειώσεις τῆς ἀτμοσφαιρικῆς ῥυπάνσεως… θὰ ἀποφασισθοῦν!!!
  Καλά… Τὰ τζάκια ἔχουν βάλη στὸ μάτι…

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Ὁ Ἀντώνης Κάντας ἐκρίθῃ προφυλακιστέος.
  Μόλις ἀναπληρωτὴς διευθυντὴς ἐξοπλισμῶν ἀλλὰ μὲ 13,7 ἐκατομμύρια ΣΕ ΕΝΑΝ μόνον λογαριασμό του.
  Λέτε νά φορτωθῇ ὅλα τά ὑποβρύχια ἐπάνω του;
  Μπᾶ… Βαρειὰ ἡ …καλογερική. Ἡ φυλακὴ ἔχει καὶ ψεῖρες καὶ ψύλλους ἀλλὰ κυρίως ἔχει …κακὲς παρέες.
  Μάλλιστα, ὅταν σοῦ ἔχουν κατασχέσῃ τὰ ἐκατομμύρια, δὲν ἔχει νόημα νὰ τὴν ὑποστῇς…
  Τί θά κάνῃ λοιπόν; Θά κάνῃ παρέα στόν Ἄκη; Γιά πόσο;
 • Τὸ χρυσωμένο χάπι τῶν πλειστηριασμῶν.
  Ἐὰν κάποιος διαθέτῃ περιουσία, ἀντικειμενικῆς ἀξίας, μεγαλυτέρα τῶν 270.000 εὐρῶ καὶ εἰσόδημα μεγαλύτερον τῶν 35.000 εὐρῶ, τότε ναί, θὰ προχωρήσουν σὲ πλειστηριασμούς.
  Ὅμως οἱ ἀντικειμενικὲς ἀξίες συνειδητῶς διατηροῦνται πολὺ ὑψηλά, διότι ἐξυπηρετοῦν τοὺς πλειστηριασμούς.
  Ὅσο γιὰ τὶς ἀξίες τῶν περιουσιῶν, ἀφῆστε τά… Ἐὰν πασχίσῃ κάποιος νὰ πουλήσῃ τὸ σπίτι του, οὔτε τὸ ἕνα δέκατο τῆς ἀντικειμενικῆς ἀξίας θὰ λάβῃ, ὡς ἀποζημίωσιν.
  Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι φύκια ποὺ παρουσιάζονται ὡς μεταξωτὲς κορδέλες…
  (Φυσικὰ ἡ τρόικα διαφωνεῖ μὲ τὶς κυβερνητικὲς ἀποφάσεις… Ἀξιώνει ἀπόλυτον ἄρσιν τῶν πλειστηριασμῶν…
  Καὶ κάπου ἐδῶ ἀρχίζουν οἱ …«ἐπαναστάσεις»!!!)
 • Στὰ Χανιὰ βρέθηκε πτῶμα ἀνδρός.
  Τὸ ξέβρασε ἡ θάλασσα καὶ δὲν φέρει κάποια διακριτικὰ πρὸς ἀναγνώρισιν.
  Βρέθηκε μόνον μὲ τὰ ἐσώρουχά του. 
 • Νεκρὴ 80χρονη σὲ διαμέρισμα, ποὺ κατεστράφῃ ὁλοσχερῶς ἀπὸ πυρκαϊά.
  Ἀπηνθρακώθῃ ἡ γυναίκα.
  Ἄγνωστα τὰ αἴτια.
 • Ἡ ἐφορία ἀποφασίζει τὸ τί, πότε, πῶς θὰ πληρώσουμε.
  Κατόπιν παρακολουθήσεως, ἐλέγχου καὶ διασταυρώσεως δεδομένων, ὑπάλληλος τῆς ἐφορίας ἐπικοινώνησε μὲ οἰκογένεια, γιὰ νὰ τῆς προτείνῃ μειώσεις στὸ κόστος διαβιώσεως, στὰ ἔξοδα κινητῆς τηλεφωνίας καὶ στὸ ποιὲς προτεραιότητες πρέπει νὰ ἔχουν, γιὰ νὰ καλύπτουν τὶς ὑποχρεώσεις τους.
  Τῆς ἀπολύτου παρακολουθήσεως, τῆς ἀπολύτου καταργήσεως ἐλευθεριῶν καὶ φυσικὰ τῆς ἀπολύτου δουλοποιήσεῶς μας συμβαίνει… Ἀλλὰ ἐμεῖς  δὲν ἔχουμε ἰδέαν…
 • Κατεδικάσθησαν πέντε ἄτομα, γιὰ κύκλωμα ἐμπορίας βρεφῶν.
  Στὴν Θεσσαλονίκη.
  Μάλλιστα ἐμπλεκομένη ἦταν καὶ ἐθελόντρια.
  Πολὺ καλὰ τὸ πηγαίνουν πάντως…

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Ἡ παραίτησις τῆς προέδρου τοῦ ΟΚΑΝΑ δημιουργεῖ ἐρωτηματικά.
  Χρήματα ποὺ ἔπρεπε νὰ κατευθυνθοῦν γιὰ ἐπίλυσιν προβλημάτων τοῦ ΟΚΑΝΑ κατέληξαν σὲ προσλήψεις…
  Κι ὄχι μόνον…
  Οἱ ἔρευνες ἐξακολουθοῦν κι ὁ ΟΚΑΝΑ διαλύεται…
  Χά… Τελείωσε… Τώρα ἀρχίζουν τὰ πειράματα, ἐπισήμως… 

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Δωράκι 93 ἐκατομμυρίων εὐρῶ στὶς offshore  ἑταιρεῖες ἀπὸ τὴν βο(υ)λή.
  Ἀκυρώνουν οὐσιαστικῶς τὶς ἐπιβεβλημένες φορολογήσεις.
  Ζορίστηκαν μὲ τοὺς φόρους τὰ κουδουνισμένα καὶ εἶπαν νὰ τοὺς διακόψουν…
  Τί; Ἀπό τήν μία μεριά θά τά ἁρπάζουν κι ἀπό τήν ἄλλην θά τά ἐπιστρέφουν;
  Τόσο ῥίσκο γιά νά φορολογοῦνται κατόπιν ἑορτῆς;
  Δὲν κάνει…
  Νὰ τοὺς μείνῃ καὶ κάτι ὅταν θὰ συνταξιοδοτηθοῦν!!!
 • 43% ἀκριβότερα πληρώνουμε τὸ φυσικὸν ἀέριον.
  Ναί, κατὰ τὸν Ἀλμούνια, σὲ σχέσιν μὲ τὴν ὑπόλοιπον Εὐρώπη.
  Ποιός εἰσαγγελέας εἴπαμε ἀνέλαβε τήν ὑπόθεσιν;
 • Οἱ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις θὰ λαμβάνουν ἐπιδοτήσεις.
  Ναί, εἰπώθηκε κι αὐτό.
  Ἐμπνευστὴς ἡ Μαρία τοῦ «Ἐδῶ Πολυτεχνεῖον».
  Κι ἔτσι, κατὰ πῶς λέγεται, τὸ ΕΣΠΑ δὲν θὰ τὸ τσιμπᾶ μόνος του ὁ Μπόμπολας καὶ οἱ ὅμοιοί του…
  Λέτε;
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον εἴχαμε…
  -0,04%%
  Μήπως νά ἀρχίσουμε νά τό ἐρμηνεύουμε;

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Χἀθηκε τὸ ἑξάμηνον, στὴν Νομική.
  Καὶ πολὺ καλὰ θὰ ἔκαναν ἐὰν ΟΛΟΙ ἀπεδέχοντο πὼς τὸ ἑξάμηνον χάθηκε γενικῶς γιὰ τὰ ΑΕΙ.
  Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι σαλτσοῦλες γιὰ νὰ μὴν ἀντιμετωπιστῇ τὸ πρόβλημα.
 • Ὑπὸ κατάληψιν ἀκόμη ἡ Φιλοσοφική.
  Καὶ συνεχίζουν… συνεχίζουν λέμε…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Σκάνδαλου Τουρκίας συνέχεια.
  Στοὺς 52 οἱ συλληφθέντες.
  Κι ὁ Ἐγκεμὲν Νταγὶς στοὺς ἐμπλεκομένους.

  Ὁ Ἐρντογὰν ὅμως ἀπέλυσε ἀστυνομικοὺς ποὺ συνέλαβαν στελέχη του…
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 • Ἡ τραπεζικὴ ἔνωσις τῆς Εὐρώπης στὰ χαρτιὰ ὀλοκληρώθηκε.
  Βέβαια σὲ βάθος δεκαετίας θὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ σχεδιασμοί τους, ἀλλὰ οἱ ἀποφάσεις ἐλήφθησαν καὶ τὸ νερὸ μπῆκε στὸ αὐλάκι του.
  Ἰσχυρίζονται πὼς θέλουν μόνον νὰ διασώζουν τὶς τράπεζες δίχως νὰ ἀγγίζουν τὰ ἀποθεματικὰ τῶν πολιτῶν.
  Μόνον ποὺ ἐκείνη ἡ «ῥύθμισις» γιὰ καθολικὰ κουρέματα, ἀπὸ τὴν περασμένη ἄνοιξιν, σὲ ἄλλα παραπέμπει…
  Ὀψόμεθα λοιπόν…

 • Στὶς ΗΠΑ φρενάρουν τὴν ἔκδοσιν δολαρίων.
  Τὸ εἶπαν…
  Θά τό κάνουν;
 • Ἡ Αἴτνα ξύπνησε ἄγρια.
  Ἀπὸ τὶς σημαντικότερες ἐκρήξεις της κατεγράφησαν.
 • Πρωτοφανεῖς πλημμύρες στὴν Γάζα.
  Ναί, ἔφθασαν κι ἐκεῖ τὰ κλιματολογικὰ προβλήματα…
  Πλημμύρες λέμε… Πλημμύρες…
  Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα παντοῦ θὰ συμβαίνουν…  

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀντι-εἰδήσεις 19 Δεκεμβρίου 2013.

Leave a Reply