Νὰ πῶς τριπλασιάζεται τὸ κόστος τῶν λογαριασμῶν τῆς ΔΕΗ.

Πῶς τά 84 εὐρῶ γιά ῥεῦμα γίνονται 434 ἐυρῶ σέ λογαριασμό τῆς ΔΕΗ;Νὰ πῶς τριπλιασιάζεται τὸ κόστος τῶν λογαριασμῶν τῆς ΔΕΗ.

Κράτησαν, δῆθεν, τὴν τιμὴ τῆς ΚιλοΒατὨρας χαμηλά…
…καὶ προσέθεσαν νέα τέλη (διανομῆς κλπ), ποὺ πρακτικὰ τριπλασίασαν τὴν τιμή της.

«Σίγμα»

φωτογραφία

(Visited 56 times, 1 visits today)
One thought on “Νὰ πῶς τριπλασιάζεται τὸ κόστος τῶν λογαριασμῶν τῆς ΔΕΗ.

Leave a Reply