Ἄτιμη φτώχεια… Καὶ πῶς θὰ τΣΥΡΙΖΑιοσωθοῦμε…!!!

Ἄτιμη φτώχεια... Καὶ πῶς θὰ τΣΥΡΙΖΑιοσωθοῦν τώρα!!!Ἐὰν κάνετε τὶς προσθέσεις, μόνον οἱ εἰκονιζόμενοι, δαιθέτουν καταθέσεις, νόμιμες, σὲ ἑλληνικὲς ἤ σὲ εὐρωπαϊκὲς τράπεζες, περισσότερα ἀπὸ 7,5 ἐκατομμύρια εὐρόπουλα. Τὸ ἐὰν διαθέτουν κι ἄλλα χρήματα, κάπου ἀλλοῦ, ποὺ δὲν ἀναγράφονται στὸ «πόθεν ἔσχες» δὲν τὸ γνωρίζω.
Ἀναρωτιέμαι ὅμως…
Οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξαν συνδικαλιστές.
Μά εἶναι ποτέ δυνατόν ὁ συνδικαλισμός νά ἀφήνῃ στούς ἐνασχολουμένους μαζύ του τόσο χρῆμα;
Μήπως τελικῶς πρέπει νά ἀλλάξω ἐπάγγελμα καί φυσικά νά πολιτευθῶ μαζύ τους, ἤ ἀκόμη καί χώρια τους;;;
Διότι, ὅπως κι ἐὰν τὸ δοῦμε, μὲ τὸν μισθό τους, μόνον, κάνοντας φυσικὰ καὶ τὸ σκ@τό τους παξιμάδι, κατὰ τὶς ὁμολογίες Τζαμ(πα)τζῆ,  πρέπει νὰ ὑποφέρουν πάρα πολύ, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτύχουν νὰ συγκεντρώσουν τόσα χιλιάρικα..
… Θὰ ὑποφέρουν, κατὰ πῶς τὰ ἐκτιμῶ, κι ἀπὸ κρύο κι ἀπὸ τὴν φτώχεια κι ἀπὸ τὴν πεῖνα…
Ἴσως συντόμως νὰ ζητήσουν καὶ τὴν δική μας συμπαράστασιν… Ἤ ἀκόμη καὶ τὴν ἐλεημοσύνη μας…
Ποιὸς ξέρει…
Ἴσως ἀπαιτηθῇ ἀκόμη καὶ ἡ …λύπησίς μας!!!

Πάντως, κατὰ πῶς τὰ βλέπω, ἄλλος πληρώνει τὸν …λογαριασμό.
Μόλις μας ἔστειλαν μήνυμα πὼς τὸ αὐτί τους δὲν ἱδρώνει…
Κι ἐπίσης, γιὰ νὰ μὴν ἐκνευριζόμεθα, δυάρα δὲν δίνουν γιὰ τὸ τὶ πιστεύουμε ἐμεῖς…
Αὐτοὶ βρῆκαν …φῶς καὶ μπῆκαν…
Καί ποιός θά τούς βγάλῃ τώρα πιά;

Καὶ διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, διαβᾶστε ἀναλυτικότερα:

Ἡ τΣΥΡΙΖΑιούπολις.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply