Δὲν ἔχω καμμία ἐπιθυμία νὰ δῷ τὴν Εὐρώπη νὰ μπαίνῃ στὸ χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας.

Δὲν ἔχω καμμία ἐπιθυμία νὰ δῷ τὴν Εὐρώπη νὰ μπαίνῃ στὸ χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας.«Φθάνει πια!». Δὲν ἔχει ἀπλῶς καμμία ἐπιθυμία νὰ δεῖ τὴν Εὐρώπη νὰ μπαίνῃ στὸ χρονοντούλαπο τῆς παγκοσμίου ἱστορίας. «Εἶμαι ἐδῶ μιλῶντας ὡς πολίτης…. ὅλοι πρέπει νὰ καταλάβουν ὅτι ἔχουμε κρίσιμες ἀποφάσεις μπροστὰ μας….Τὸ εὐρωπαϊκό σχέδιο δὲν μπορεῖ πλέον νὰ συνεχισθῇ σὲ αὐτὴν τὴν elite modus».

Φτάνει πιὰ! Ἡ Εὐρώπη εἶναι τὸ ἔργο του. Εἶναι τὸ ἔργο τῆς γενεᾶς του.
«Εἶναι ἀπλῶς ἀπαράδεκτο, ἀπλῶς ἀπαράδεκτο» – λέει ἐξοργισμένος, γιὰ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ΕΕ καὶ τὴν ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας τῆς Ἑλλάδος.

«Καταδικάζω τὰ πολιτικὰ κόμματα. Οἱ πολιτικοὶ μας εἶναι ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ πλήρως ἀνίκανοι νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς τῆς ἐπανεκλογῆς τους. Δὲν ἔχουν καμμία πολιτικὴ οὐσία, καμμία βαρύτητα, κανένα πιστεύω».

Jürgen Habermas, 2011

εἰκόνα

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply