Οἱ σφιγμομετρήσεις. (Κοινῶς δημοσκοπήσεις.)

Οἱ σφιγμομετρήσεις. (Κοινῶς δημοσκοπήσεις.)ΟΙ ΣΦΥΓΜΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΩΣ, ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ) εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ θρασύτατες, βρωμερὲς κι ὀλέθριες· πολιτικά, συμφεροντολογικά, οἰκονομικὰ καὶ μορφωτικὰ ὀλέθριες οἱ τάχα ἀντικειμενικὲς σφυγμομετρήσεις. Κι εἶν’ ὀλέθριες γιὰ ἕναν ἁπλὸ λόγο: Γιατὶ ψάχνουν κι ἂς ποῦμε μετρᾶνε αὐτὸ ποὺ θέλει ὁ κόσμος, κι ἀφοῦ αὐτὸ ποὺ θέλει ὁ κόσμος εἶναι «ἅγιο», ἡ σφυγμομέτρηση γιὰ τὶς ἀγράμματες καὶ ἄκριτες συνειδήσεις ἐπιτελεῖ «θεάρεστο» ἔργο!
Γιά νὰ το κάνω ὅμως πιὸ λιανά: Σὲ κοινωνίες ἀκμῆς κι ἀνόδου ἀπὸ κάθε ἄποψη, ὁ κόσμος κυνηγάει τὰ ἐνάρετα καὶ τὰ ἀξιώτερα ὅλων. Ἑπομένως σὲ τέτοιες κοινωνίες θὰ ἄξιζε ὄχι μόνον νὰ δοῦμε μέσῳ σφυγμομετρήσεων ποιά εἶναι αὐτὰ τὰ ἄξια ἀλλὰ καὶ τὰ ἀποτελέσματα μιᾶς τέτοιας σφυγμομέτρησης θὰ μποροῦσαν νὰ συμβάλλουν στὴν ἀκόμα περαιτέρω βελτίωση τῶν κοινωνιῶν αὐτῶν μέσ’ ἀπ’ τὴν προβολὴ τῶν πράγματι ποιοτικῶν καὶ ἄξιων πραγμάτων. Σὲ «κοινωνίες» ὅμως παρακμῆς καὶ διάλυσης, ὅπου σχεδὸν ὅλοι ψευτοζοῦνε μὲ τὰ ἐγκλήματα, τὴ διαφθορὰ καὶ τὴν πολιτική, σὲ «κοινωνίες», δηλαδή, ποὺ ἐπικρατοῦν μόνον κατωτερικὲς τάσεις δεικνύουσες τὸν ὀχετό (ὅπως εἶναι ἡ δική μας), τὸ νὰ ψάχνῃς νὰ βρῇς τί γυρεύει τὸ διεφθαρμένο καὶ κοιμισμένο κοινὸ συντελεῖ ἀκριβῶς στὴ συντήρηση αὐτῶν τῶν κατωτερικῶν τάσεων, τῆς κακομοιριᾶς καὶ τοῦ ξεπεσμοῦ.
Φέρτε στὸν νοῦ σας τὴν Ἀθήνα τοῦ Κλέωνα ὁ ὁποῖος διαδέχτηκε τὸν Περικλῆ. Ἥταν μιὰ «κοινωνία» σὲ ἔκπτωση κι αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν ἔκπτωση ἐνίσχυε ὁ Κλέωνας δίνοντας στὸν λαουτζίκο αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ ἤθελε: ξάπλες καὶ μάσες! Τὸ ἴδιο κι ὁ Ἂλ Καπόνε στὴν Ἀμερικὴ τοῦ 1930 καὶ τῆς ποταπαγόρευσης: πρόσφερε στὸν κόσμο αὐτὸ ποὺ ἤθελε, ἄφθονο ἀλκοόλ!
Δὲν εἶναι λοιπὸν τυχαῖο ὅτι οἱ σφυγμομετρήσεις ἀνθίζουν σὲ «κοινωνίες» κατάπτωσης καὶ παρακμῆς. Σ’ αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς κοινωνίες εἶναι ποὺ οἱ σφυγμομετρήσεις συνιστοῦν τοὺς γνῶστες τοῦ κοινοῦ, κι αὐτὸ εἶναι τὸ κακοποιώτερο ὅλων. Κι ὅσο πιὸ ἀντικειμενικὰ διεξάγονται, τόσο πιὸ κακοποιὲς γίνονται!

Ἐρινύες Τίσις

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply