Τὸ μέτωπον τῆς λογικῆς καὶ οἱ παράφρονες.

Γραφικός, γελοῖος, λαϊκιστὴς κλπ κλπ,  ο Farage, λέει τὸ μέτωπο τῆς λογικῆς.

Τὸ μέτωπον τῆς λογικῆς καὶ οἱ παράφρονες.Βέβαια, ἀντὶ νὰ ἐρευνηθοῦν τὰ αἴτια, ποὺ ὁ Farage (ὁ ἀνύπαρκτος) κτυπάει 20%, ἡ Χ.Α. 10-15%, ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ Μπέπε Γκρίλο 25% κλπ κλπ κλπ, παρατηρῶ πὼς μᾶλλον κάποιοι ἄλλοι ἔχουν καταντήσει γραφικοί, γελοῖοι καὶλαϊκιστές.

.Αὐτοί που θεωροῦν πὼς ὁ ὁ γελωτοποιὸς Σαμαρῶς καὶ τὰ ἀφεντικά του, στὶς Βρυξέλλες, εἶναι οἱ  «σοβαροί» τῆς ὑποθέσεως Εὐρωπακὴ Ἔνωση, καθὼς  καὶ τῆς τραγωδίας, ποὺ αὐτὴ προεκάλεσε σὲ ἐκατομμύρια ἀνθρώπους.

Παράφρων τελικὰ δεν εἶναι αὐτός ποὺ ἔχει χάσει τὰ λογικά του.
Παράφρων εἶναι αὐτός ποὺ τὰ ἔχει χάσει ὅλα καὶ διατηρεῖ τὰ «λογικά» του.

Τὰ σέβη μου στο μέτωπο τῆς «λογικῆς» τοῦ Σαμαρά.
Θὰ ἐκπλαγεῖτε στὶς εὐρωεκλογές.

 Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply