Θύματα καί σωτῆρες;

Θύματα καί σωτῆρες;Κάποιοι ἄνθρωποι προκειμένου νὰ πάρουν τὴν ἀγάπη, ἤ γιὰ νὰ νοιώσουν σημαντικοί, ἀναπτύσσουν τὸν ῥόλο τοῦ θύματος.
Τὸ θῦμα στέλνει τὸ μήνυμα, «ἀχ ἐγὼ ὁ καημένος δὲν τὰ καταφέρνω, φρόντισε με»!!
Ἔτσι ἀγκιστρώνεται σὲ κάποιόν ποὺ θὰ τὸν σώσει καὶ θὰ τὸν περιποιεῖται, καὶ ἔτσι θὰ κερδίσει μιὰ δυναμικὴ προστασία γιὰ τὸ ἀδύναμο κόμματι μέσα του.
Δὲν ἀναλαμβάνει τὶς εὐθύνες τῆς ζωῆς του, ἐπειδὴ αἰσθάνεται ἀνήμπορος καὶ ἀνίσχυρος. Αἰσθάνεται ὅτι ἡ ζωή του εἶναι πέρα ἀπὸ τὸν ἔλεγχό του καὶ κατηγορεῖ τοὺς ἄλλους γιὰ ὅτι τοῦ συμβαίνει.
Κατηγορεῖ τοὺς γονεῖς του, τὴν παιδική του ἡλικία, τὴν κακοτυχία του, τὸ σύστημα καὶ πιστεύει ὅτι γιὰ ὅτι τοῦ συμβαίνει φταίει κάποιος ἄλλος.
Ὁ καημένος εἶναι τόσο ἀνήμπορος ἀλλὰ ἀποφασισμένος νὰ μείνει γαντζωμένος σὲ κάποιον ἄλλον, γιατὶ μόνος του δὲν μπορεὶ να τὰ καταφέρει.

 Ἂν κάποιος προσπαθήσει νὰ τὸν βοηθήσει νὰ σταθεὶ στα πόδια του, τότε ἐκεῖνος θὰ βρεῖ ἐκατομμύρια δικαιολογίες γιὰ τὸ ὅ,τι δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τίποτε.
 Σὲ κάθε θῦμα ἀντιστοιχεῖ καὶ ἔνας σωτῆρας, ποὺ τὸν κρατάει γαντζωμένο.

 Ὁ σωτῆρας εἶναι κι αὐτὸς ἕνα θῦμα, ἀλλὰ μεταμφιεσμένο.
Ὁ σωτῆρας προτιμᾶ νὰ ἀσχολείται μὲ τὰ προβλήματα τῶν ἄλλων παρὰ μὲ τὰ δικά του. Ἀποδυναμώνει τὸ θῦμα γιατὶ θέλει νὰ εἶναι χρήσιμος.
Ἂν πιστεύεις ὅτι κάποιος δὲν μπορεῖ νὰ τὰ καταφέρει χωρὶς ἐσένα, τότε καλὸ θὰ εἶναι νὰ ψάξεις τὸ σωτήρα μέσα σου.
Τὸ θῦμα ἔχει ἔνα μυστικὸ συμβόλαιο μὲ τὸ σωτήρα του, ποὺ λέει: «θὰ σὲ προσέχω, ἀρκεῖ νὰ μὲ χρειάζεσαι καὶ να ἐξαρτᾶσαι ἀπὸ ἐμένα».

Ὅταν κάποιος ἀποκτήσει τὴν γνώση καὶ ἀναλάβει τὴν εὐθύνη τῆς ζωῆς καὶ τῶν συναισθημάτων του, τότε παύει νὰ παίζει ῥόλους, βλέπει τὴν ἀπεριόριστη δύναμε ποὺ ὑπάρχει μέσα του καὶ τὴν δύναμη αὐτὴ μπορεῖ να τὴν δεῖ καὶ στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων γύρω του, ἀκόμη καὶ στὰ μάτια ἐκείνων ποὺ δὲν πιστεύουν ἀκόμη στὸν ἑαυτό τους.
Ὅταν μπορεῖς νὰ δεῖς τὴν δύναμη τῶν ἄλλων, τότε ἐπικοινωνεῖς μὲ τὴν ἀλήθεια τους, τοὺς θυμίζεις τὴν δύναμή τους.
Κάθε φορά ποὺ τὸ κάνεις αὐτὸ βρίσκεσαι στὸ κέντρο τῆς δικῆς σου δυνάμεωςς, στὸ κέντρο τῆς μεγαλύτερης δυνάμεως, στὸ κέντρο τῆς ἀγάπης…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply