Ἁπλᾶ πράγματα.

Ἁπλᾶ πράγματα.Ἁπλᾶ πράγματα. Ὅπως ὅταν βγάζῃς τὸ μαντήλι σου ὅταν σὲ πτύσουν κατάμουτρα…
Δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι εἰς τὰς παρούσας περιστάσεις, ὁ λαὸς λειτουργεῖ ἀνακλαστικῶς; Μὲ συντόμους, ἁπλοϊκὰς λογικὰς ἀκολουθίας; Π.χ.:
-Βλέπει ἕνα τσοῦρμο κανάγιες ἐγνωσμένης παλιοτομαροσύνης, λυμαινόμενον τοὺς πόρους τῆς χώρας του, νὰ κυνηγᾶ «κάποιον».
Βλέπει μιὰν σπείραν καθαρμάτων καὶ τυρογλειπτῶν, λυμαινομένην τὴν ῥαδιοτηλεόρασιν, νὰ βρίζῃ νυχθημερὸν αὐτὸν τὸν «κάποιον».
Διατί ἀπορεῖς πανύβλαξ, ἐπειδὴ ὁ «κάποιος», ἡμέραν μὲ τὴν ἡμέραν γίνεται …ΚΑΠΟΙΟΣ;

Ἁπλᾶ πράγματα. Ὅπως ὅταν κάνῃς τὸν σταυρὸν σου ἂν δῇς τὸν Ξαποδῶν.
Step to step:
1. Δίδω ἐπακριβῆ ὁρισμὸν τοῦ ὅρου «Ἕλλην»(ας).
2. Ἀποδεικνύω ὅτι ὁ ὁρισμὸς αὐτὸς μὲ καλύπτει περιπτωσιολογικῶς.
3. (ΤΟΤΕ), δικαιοῦμαι νὰ ἐκφράσω τὸ συναίσθημα δυστυχίας ποὺ μὲ διακατέχει ἐπειδὴ «εἶμαι Ἕλλην(ας)».

Φρεάντλης

φωτογραφία

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply