Γνωρίζατε πώς οἱ αὐτόχειρες μειώνονται διαρκῶς στήν χώρα μας;

Γνωρίζατε πώς οἱ αὐτόχειρες μειώνονται διαρκῶς στήν χώρα μας;2Γνωρίζατε πώς οἱ αὐτόχειρες μειώνονται διαρκῶς στήν χώρα μας;1Ποῦ νά τό γνωρίζετε;
Ὅλοι μας βλέπουμε γύρω μας νὰ ἀπουσιάζουν ἀγαπημένα πρόσωπα. Μετρᾶμε ἀπώλειες…
Μὰ παρ΄ ὅλα αὐτὰ οἱ ἐπίσημες στατιστικὲς ὑπηρεσίες ἔχουν ἄλλες ἀπόψεις…
Βέβαια τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχω στὰ χέρια μου ἀφοροῦν ἔως καὶ τὸ 2010.
Ἁλλὰ καὶ αὐτὰ μποροῦν νὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ κατανοήσουμε τὸ πῶς μᾶς ἐμπαίζουν κανονικότατα, ἰδίως ἐὰν γνωρίζουμε πὼς ἔχουν δωροδοκήσῃ μὲ 600.000 εὐρόπουλα ὁλόκληρη ΜΚΟ, πρὸ κειμένου νὰ ἐμφανίζῃ κατὰ πῶς ἐξυπηρετεῖ τὸ συγκεκριμένο θέμα…
Παλαιά τους τέχνη, θὰ μοῦ πεῖτε…
Σωστά…
Πάντως γιὰ νὰ μὴν νομίζετε πὼς σᾶς λέω ὅ,τι μοῦ κατεβαίνει, δεῖτε αὐτὸν τὸν πίνακα:

Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ποὺ ἐμπεριέχονται σὲ μελετή, ἡ ὁποία παρουσιάζεται στὸ 51ο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ὑγεία καὶ ἀσφάλεια τῆς ἐργασίας», περίοδος Ἰούλιος, Αὐγουστος, Σεπτέμβριος 2012.
Ἰδοῦ: (Κατεβάστε το γιὰ νὰ βεβαιωθεῖτε!!!)

Γνωρίζατε πώς οἱ αὐτόχειρες μειώνονται διαρκῶς στήν χώρα μας; περιοδικό

Ὅταν δῆλα δὴ οἱ αὐτοκτονίες ἦταν ἤδη σὲ μεγάλες ἐξάρσεις…

Δὲν γνωρίζω κάτι περισσότερο.
Τὰ συμπεράσματα δικά σας….

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἔχουν ἤδη ἀποδείξῃ πὼς μποροῦν νὰ μᾶς ἐπεξεργαστοῦν κανονικότητα εἶτε μέσῳ τῶν μαγειρεμένων ἀριθμῶν τοῦ ἐλλείμματος ἤ τοῦ πλεονάσματος, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὸν πραγματικὸ ἀριθμὸ τῶν αὐροχείρων, ὁ ὁποῖος συνειδητῶς παραμένει ἐπισήμως κάτω τῶν 4.000. Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν ἀνησυχοῦμε….

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply