Ἡ μικρὰ τούτη ἀράχνη…

Ἡ μικρὰ τούτη ἀράχνη...Γιὰ δύο περίπου αἰῶνες ἡ μικρὰ τούτη ἀράχνη ἐτάφη ἐντὸς τῆς β´ ἐκδόσεως γραμματικῆς τινος τῆς Ἑλληνικῆς.
Τὸ βιβλίον ἀνῆκε στὸν Ἀμερικανὸ κοινοβουλευτή, πάστορα, καθηγητή, διπλωμάτη (κ.ἄ.πολλά) Ἐδουάρδον Ἔβερετ, ποὺ ἐφημίζετο διὰ τὴν ῥητορικήν του ἱκανότητα, κτισμένη εἰδικὰ ἐπὶ τῶν ἀρχαιοελληνικῶν ἐπιταφείων λόγων.

Τὴν φωτογραφία συνοδεύει ἐπὶ τούτου βραχύτατον ποίημα, ποὺ δὲν θὰ σᾶς στερήσω:

«Ἐξαπλωμένη ἐδῶ, μιὰ μικρὴ ἀράχνη
πιάστηκε νὰ ξαποσταίνῃ ἀνάμεσα στὶς ἀράδες
μακροῦ μαθήματος μέσα στὴν βαθειὰ νύχτα, τώρα
σὰν μιὰ περίεργη μορφὴ γράμματος
μιᾶς μακρὰν λησμονημένης γλώσσης,
πιεσμένη βαθειὰ μεσ᾽τὸ χαρτί
μᾶς χειρονομεῖ νἀ ἀνεβοῦμε τὴν περιστρεφόμενη σκάλα
ποὺ ὑπόσχεται ν᾽ἀποκαλύψῃ ἀκόμη περισσότερα
μυστικὰ τοῦ θανάτου.»

Γιάννης Στρατάκης

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply