Ἡ ὁπλοκατοχὴ ὑπάρχει ἀκόμη καὶ πρέπει νὰ πάψῃ νὰ ὑπάρχῃ!

Ἡ ὁπλοκατοχὴ ὑπάρχει ἀκόμη καὶ πρέπει νὰ πάψῃ νὰ ὑπάρχῃ!Στὶς περισσότερες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς δικῆς μας, ἡ χρήση ὅπλων γιὰ αὐτοάμυνα εἶναι σχεδὸν πλήρως διωκώμενη (!).
Δηλαδὴ ἔχουν παραβιάσει ἐντελῶς ἕνα αὐτονόητο, φυσικὸ δικαίωμα, ποὺ δὲν παρέχεται ἀπὸ κανένα κράτος, οὔτε καὶ μπορεῖ νὰ στερηθῇ. Τέτοια στρέβλωση τῶν νόμων καὶ ἀντικατάστασή τους ἀπὸ ὕβρεις!
Ἡ ὁπλοκατοχὴ ὑπάρχει ἀκόμη, κυρίως ἐξ αἰτίας τοῦ κυνηγιοῦ, γι’ αὐτὸ καὶ ἔχουν ξαμολήσει τὶς στημένες ΜΚΟ γιὰ «δικαιώματα ζώων», «φιλοζωία» κτλ. ποὺ ἐπιδίδονται ἀποκλειστικῶς σὲ ἀντικυνηγετικὴ προπαγάνδα.
Ἐὰν ποτέ συνέβαινε ἀπαγόρευση κυνηγιοῦ, τὸ ἐπόμενο βῆμα θὰ ἦταν ὁ πλήρης ἀφοπλισμὸς τῶν πολιτῶν.
Ἤδη μέσω τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως ἐτοιμάζονται ρεγουλαρίσματα κατὰ τῆς ὁπλοκατοχῆς.
Ὅσο γιὰ τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν πολιτῶν, οἱ Χίτλερ καὶ Στάλιν ἔχουν δώσει τὸ πλέον πρακτικὸ παράδειγμα γιὰ τὸ ποῦ ὀδηγεῖ…

Πέρσεια Ἑκάτη

In the United States, the “Evil” is campaigning against the second amendment. In Europa, owning a gun is fairly easy in some countries (Czech republic for ex) but almost impossible in others (UK, Hungary).
A vast majority of Politicians, (you know, the guys we “elect” to “represent” us) are against responsible, trained, and armed citizens who could protect themselves, even if everybody knows the Police can’t be everywhere at the same time, and by the time they arrive you could already be dead or raped.

I’d love to see a new Europa, not the UE, where law abiding citizens could easily own a gun, and not go to jail when they use it for self defense. I don’t know for you guys, but “elected” so called elites who have armed bodyguards and says guns are bad and should be banned for civilian, I call that hypocrisy.

This is Europa

(Visited 47 times, 1 visits today)
Leave a Reply