Κλείνοντας ἕνα κομματικό «μαγαζάκι» ποιός πληρώνει τά χρέη του;

Κλείνοντας ἕνα κομματικό «μαγαζάκι» ποιός πληρώνει τά χρέη του;Tὸ PASOK μὲ 100.000.000 δολάρια ξεκίνησε, δῶρο ἀπὸ τοὺς Ῥοκφέλλερ, προκειμένου νὰ μᾶς φέρει ἐδῶ ποὺ μᾶς ἔφερε, καὶ τώρα τὸ κλείνει τὸ «μαγαζί» ἀφήνοντας πίσν ἔνα χρέος 160.000.000 εὐρῶ.

Εἴτε τὸ κλείσει τὸ κομματικὸ παραμάγαζο τῆς τρόικας εἴτε τελικὰ ὄχι, αὐτὰ τὰ χρήματα δὲν πρόκειται φυσικὰ νὰ ἐπιστραφοῦν καὶ εὔχομαι βέβαια τὸ φέσι αὐτὸ νὰ μὴν μετακυλίσει στοὺς Ἕλληνες πολίτες.

Σὲ κάθε ὅμως περίπτωση, τὸ ποσὸ αὐτὸ εἶναι «τρίχες» μπροστὰ στὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς, κοινωνικῆς, ἠθικῆς καὶ οἰκονομικῆς, ποὺ προκάλεσε καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς μεταπολιτευτικῆς περιόδου.

Καὶ συνεργοὶ σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα ὑπῆρχαν βεβαίως σὲ ὅλα τὰ κόμματα…

Μαζὶ τὰ ἔτρωγαν ἄλλωστε…

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply