Ὁ Μπένυ ἐκβιάζει ἤ παρακαλᾶ γιά τήν ψῆφο μας;

Ὁ Μπένυ ἐκβιάζει ἤ παρακαλᾶ γιά τήν ψῆφο μας;1Θυμᾶστε τόν Κωνσταντόπουλο, ὅταν ἀκόμη εἴχαμε συνασπισμό τῆς ἀριστερᾶς;
Θυμᾶστε μίαν ἀφίσσα τους πού μᾶς κύτταζε στά μάτια καί μᾶς ζητοῦσε τήν ψῆφο μας;
Θυμᾶστε πόσες …ἐνοχές μᾶς δημιουργοῦσε τότε τό βλέμμα του;
Ἐγὼ πάντως, ἄν καὶ δὲν θυμᾶμαι κάτι ἄλλο, τὸ βλέμμα του παρέμεινε χαραγμένο στὴν μνήμη μου καὶ κάθε τόσο, ὅταν βλέπῳ κάποιον νὰ ἐξαφανίζεται πολιτικῶς, ἄθελά μου θυμᾶμαι τὸν Κωνσταντόπουλο!!! (Δὲν βρῆκα κάποιαν εἰκόνα στὸ διαδίκτυο καὶ λυπᾶμαι γιὰ αὐτό!!! Θὰ εἶχε γοῦστο νὰ βάλουμε στὴν θέσιν του τὸ …Μπένυ σήμερα!!!)

Λοιπόν…
Τὸ Μπένυ ξέρει πὼς τελείωσε… Ὄχι μόνον πολιτικῶς…
Αὐτὸ πάει… Ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὁμολογία καὶ μετά:

τὸ Μπένυ τελείωσε.
Ὄχι διότι ἔχει στὸ σπίτι του ἀντίγραφα τῶν ἀμυντικῶν σχεδίων τῆς χώρας, ἀλλὰ διότι ἔχει στὸ σπίτι του (ἤ κάπου ἀλλοῦ) ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἔγγραφα ποὺ «δένουν» κι ἄλλους μαζύ του.

Κι ἐπεὶ δὴ πρὸ χθὲς μιλούσαμε μὲ τὸν φίλο μας τὸν Κύρο, θὰ σᾶς μεταφέρω μίαν παρατήρησίν του.
Σὲ αὐτὸ τὸ ἀπόσπασμα:

Ποὺ τὸ Μπένυ κτυπιέται, ὑπάρχει κάτι ποὺ δὲν προσέξαμε.
Ὑπάρχει μία …παραδοχή…. Μία παραδοχὴ ποὺ οὐσιαστικῶς ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ πὼς ναί, ἡ ΜΙΖΕΝΣ τοὺς ἔχει καλὰ καλὰ δεμένους…
Στὸ 1ο λεπτό, ἐκεῖ ποὺ ἔχει ἀρχίσει νὰ κτυπιέται σὰν ὀκταπόδιον, ὁμολογεῖ, κατὰ …λάθος (μὰ γλῶττα λανθάνουσα….!!!) πὼς ἡ ΜΙΖΕΝΣ τοὺς …κρατᾶ!!!
Ἀπὸ ποῦ, πῶς, μὲ ποιὸν τρόπο… Τί νά σᾶς πῷ;
Προσωπικῶς δὲν ἔχω σχέσεις μὲ διαπλεκομένους…
Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἄς μᾶς διαφωτίσουν…
Πάντως τὸ Μπένυ, μᾶς παρακαλᾶ νὰ τὸν ψηφίσουμε, ἀλλὰ οὐσιαστικῶς φωνάζει, σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ τὸν παρατοῦν, ἕνας ἕνας, νὰ τὸν διατηρήσουν λίγο ἀκόμη ἐν ζωῇ…
Ὄχι διότι θὰ καταφέρη νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὸν …λάκκο ποὺ μόνος του  ἔσκαψε…
Ἀλλὰ νά… Πιστώσεις χρόνου ζητᾶ, μήπως καὶ καταφέρει νὰ ξεφύγῃ καὶ πάλι…

Τί λέτε; Θά τού τίς δόσουμε;Ὁ Μπένυ ἐκβιάζει ἤ παρακαλᾶ γιά τήν ψῆφο μας;2

Φιλονόη

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 42 times, 1 visits today)
Leave a Reply